Buys & Sells

Buys & Sells
Trader Dashboard
EURUSD 83.4 16.6
USDJPY 41.0 59.0
EURJPY 85.7 14.3
GBPJPY 62.0 38.0
EURGBP 12.1 87.9
VÀNG 51.8 48.2
DẦU 64.1 35.9
JP225 6.1 93.9
BẠC 49.8 50.2
GER30 59.9 40.1
US30 22.0 78.0
Mua 50% Bán


Start ECN Trading in Minutes!

Trade Forex and CFDs Powerful platforms: MT4 , MT5 & IRESS 10 000+ markets Spreads from 0.0 Pips Only $100 deposit 500:1 Leverage


bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020