Biểu phí Giao dịch

FP Markets chỉ thu hộ các khoản phí do các bên trung gian áp dụng đối với các dịch vụ nạp tiền hoặc rút tiền điện tử từ tài khoản giao dịch của bạn. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào phương thức nạp hoặc rút tiền, bên trung gian chuyển tiền có thể tính phí. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm với khoản phí này.

Vui lòng xem các điều khoản, điều kiện và bảng các phương thức nạp và rút tiền khác nhau mà FP Markets cung cấp, tất cả đều có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng thường xuyên kiểm tra biểu phí này. Sử dụng một trong những phương thức này để giao dịch nghĩa là bạn xác nhận sự chấp thuận của mình đối với các khoản phí và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng.


Biểu phí Chuyển khoản ngân hàng

PHÍ NẠP VÀ RÚT TIỀN EFT (NỘI ĐỊA) CỦA NGÂN HÀNG QUỐC GIA ÚC (NAB - NATIONAL AUSTRALIAN BANK):$0
PHÍ NẠP TIỀN EFT (NƯỚC NGOÀI) CỦA NGÂN HÀNG QUỐC GIA ÚC (NAB - NATIONAL AUSTRALIAN BANK):PHỤ THUỘC VÀO LOẠI TIỀN TỆ
PHÍ RÚT TIỀN EFT (NƯỚC NGOÀI) CỦA NGÂN HÀNG QUỐC GIA ÚC (NAB - NATIONAL AUSTRALIAN BANK):$25 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI LOẠI TIỀN TỆ KHÁC

BPAY

PHÍ CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG INTERNET BPAY:$0
PHÍ THẺ GHI NỢ & THẺ TÍN DỤNG BPAY:1,6% số tiền cho Iress, 0% cho MT4 / 5

Biểu phí Thẻ Tín dụng

phí gửi tiền cho tài khoản MT4/5: 0%
PHÍ NẠP TIỀN QUA THẺ GHI NỢ & THẺ TÍN DỤNG NAB TÍNH BẰNG AUD:1.6% SỐ LƯỢNG
PHÍ NẠP TIỀN QUA THẺ GHI NỢ & THẺ TÍN DỤNG NAB TÍNH BẰNG NGOẠI TỆ:3.18% SỐ LƯỢNG

Bạn sẽ không mất bất kỳ một khoản phí nào khi nạp tiền lần đầu.

Biểu phí China UnionPay

PHÍ NẠP TIỀN QUA CHINA UNIONPAY:0%

Biểu phí Neteller

phí gửi tiền cho tài khoản MT4/5:0%
phí gửi tiền cho tài khoản IRESS:NETELLER TÍNH PHÍ KHI BẠN NẠP TIỀN 4%.

Các Điều khoản và

Điều kiện

Xem các điều khoản và điều kiện dưới đây, bao gồm tất cả các phương thức nạp và rút tiền được thực hiện trên tài khoản giao dịch FP Markets của bạn.

 • Mọi điều khoản và điều kiện có thể được sửa đổi mà không cần thông báo trước
 • Phí Nạp và Rút tiền: vui lòng tham khảo Biểu phí ở trên
 • Chấp nhận Thẻ ghi nợ và Thẻ tín dụng, bao gồm Visa và Mastercard
 • FP Markets sẽ quyết định thời gian xử lý tất cả các giao dịch nạp và rút tiền
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo luôn có đủ tiền trong tài khoản giao dịch của mình
 • Nhằm tuân thủ chính sách Chống rửa tiền của mình, đối với một số phương thức chuyển tiền nhất định, FP Markets đã đặt giới hạn nạp tiền hàng ngày
 • Tiền nạp bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ sẽ được hoàn lại vào thẻ. Mọi lợi nhuận sẽ được chuyển khoản trở lại tài khoản ngân hàng trùng tên với tài khoản giao dịch
 • Nếu FP Markets nhận được yêu cầu hoàn tiền, FP Markets có quyền đóng tất cả các vị trí mở và khôi phục mọi tổn thất hoặc chi phí có thể phát sinh. Do không đủ tiền trong tài khoản khách hàng, khách hàng đồng ý nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình để bù đắp khoản phí hoặc thiếu hụt này
 • Mọi giao dịch rút tiền chỉ có thể trả về tài khoản ngân hàng cùng tên với tài khoản giao dịch FP Markets của khách hàng. FP Markets chỉ có thể ghi nhận số tiền nhận được từ tài khoản cùng tên với tài khoản giao dịch FP Markets của khách hàng và do đó không thể chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba
 • Tiền nạp bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ sẽ được hoàn lại vào thẻ. Mọi lợi nhuận sẽ được chuyển khoản trở lại tài khoản ngân hàng trùng tên với tài khoản giao dịch
 • FP Markets sẽ trả phí (chỉ dành cho tài khoản giao dịch MT4 hoặc MT5) thường được tính bởi các ngân hàng và bộ xử lý thanh toán của chúng tôi
 • Chúng tôi chỉ có thể trang trải chi phí mà có thể nhìn thấy chúng tôi. Nếu bạn phải chịu một khoản phí độc lập của ngân hàng hoặc nhà cung cấp thanh toán, bất kỳ khoản phí như vậy sẽ không phải là trách nhiệm của FP Markets, xin vui lòng kiểm tra với bộ xử lý ngân hàng hoặc thanh toán của bạn nếu bạn không chắc chắn. Một số ví dụ bao gồm:
 • Một nhà cung cấp thẻ tín dụng có thể xem một khoản thanh toán thực hiện để FP Markets là một ứng tiền mặt và hoá đơn cho bạn theo quy tắc ứng tiền mặt thẻ tín dụng của bạn
 • Một khoản thanh toán chuyển khoản ngân hàng quốc tế đến hoặc từ một tổ chức ngân hàng quốc tế, bao gồm các trung gian, có thể thu hút phí từ bất kỳ bên nào
 • Nếu có đủ bằng chứng cho thấy tiền gửi đã không dành cho mục đích kinh doanh trên một MT4 hoặc tài khoản MT5, FP Markets có quyền để đảo ngược vùng phủ sóng Phí của chúng tôi khi yêu cầu rút tiền hoặc chuyển nhượng được thực hiện
 • FP Markets có thể tùy ý sử dụng bất kỳ phương thức nào, được coi là phù hợp để xử lý rút tiền.
FP Markets Multi Platform

The Industry’s Most

Powerful Platforms

FP Markets provides some of the most technologically advanced platforms for all levels of trader, including Metatrader 4, WebTrader, Apps for iPhone and Android as well as IRESS.

 • Windows
  Windows
 • Mac
  Mac
 • WebTrader
  WebTrader
 • iPhone
  iPhone
 • Android
  Android

Bắt đầu giao dịch
sau vài phút

Mở tài khoản ngay

 • Giao dịch forex và CFD
 • Nền tảng mạnh mẽ: MT4, MT5 & IRESS
 • 10 000+thị trường
 • Spread chênh lẹch từ 0.0 pips
 • Chỉ cần nạp $100
 • Đòn bày 1:500

FP Markets at the football