FP Markets launches new IB Portal

FP Markets launches new IB Portal

FP Markets continues to strengthen its online offering with the launch of its bespoke IB Portal.

The bespoke portal has been designed as a multi-level, multi-tier platform for individual IBs and master IBs.

With a commitment to transparency, FP Markets has ensured that the newly designed portalenables IBs to view and stay up to date with daily transactions, deposits, volumes, and rebates accrued from direct clients or clients of sub-IBs. 

For ease of use, IBs can also export transaction data in PDF and CSV format for reporting and reconciliation purposes.

You can find more about IB Portal launch here


« »Bắt đầu Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Get instant Updates in Telegram
Sitemap | © FP Markets 2019