ชั่วโมงการเทรดช่วงวันหยุด

ช่วงเวลาทำการซื้อขายระ หว่างวันหยุดเทศกาล

วันหยุดราชการและกิจกรรมอื่นๆ มีผลต่อเวลาเทรดฟอเร็กซ์ เวลาเทรดที่เปลี่ยนแปลงจะแตกต่างไปตามตลาดเงินโลกเนื่องจากบางประเทศมีวันหยุดราชการเพิ่มเติม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น วัน Australia Day, ANZAC Day, Good Friday, Easter Monday และ Boxing Day

การเทรดตราสารบางรายการใน Forex แล CFD จึงอาจได้รับผลกระทบ เทรดเดอร์ควรทราบว่าเวลาของวันที่เทรดอาจแตกต่างกันตาม MetaTrader 4/5โปรดตรวจสอบตารางทางด้านล่างซึ่งจะอัพเดตเป็นประจำก่อนวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

Holiday Hours

(GMT +3)

Symbol 28th
Apr
1st
May
2nd
May
5th
May
8th
May
9th
May
22nd
May
25th
May
26th
May
29th
May
30th
May
CHINA50 Closed
Cocoa Opens
@ 14:30
Opens
@ 14:30
Closed
Corn Closed
EURO50 Closed Opens
@ 03:15
FRA40 Closed Opens
@ 09:00
GER40 Closed Opens
@ 03:15
HK50 Closed Closed Opens
@ 04:15
Closes
@ 22:00
Closed Opens
@ 04:15, Closes
@ 11:30
Opens
@ 04:15
JP225 Closes
@ 20:00
Soybean Closed
SPA35 Closed
UK100 Closed Opens
@ 03:00
Closes
@ 23:00
Closed Opens
@ 03:00
Closes
@ 23:00
Closed Opens
@ 03:00
US100 Closes
@ 20:00
US30 Closes
@ 20:00
US500 Closes
@ 20:00
Wheat Closed
XAG/AUD Closes
@ 20:15
XAG/EUR Closes
@ 20:15
XAG/USD Closes
@ 20:15
XAU/AUD Closes
@ 20:15
XAU/EUR Closes
@ 20:15
XAU/USD Closes
@ 20:15
XBR/USD Closes
@ 20:15
XNG/USD Closes
@ 20:15
XPD/USD Closes
@ 17:00
XPT/USD Closes
@ 17:00
XTI/USD Closes
@ 20:15
Madrid Stocks Closed
Amsterdam Stocks Closed
Paris Stocks Closed
Frankfurt Stocks Closed
Hong Kong Stocks Closed Closed
United Kingdom Stocks Closed Closed Closed
United States Stocks Closed
WTI Closes21:30
VIX Closes
@ 18:30
COFFEE Opens
@ 14:30
GILT Closed Closed Closed
US10YR Closes
@ 20:00
IT40 Closed
USDBRL Closed Closed
USDCOP Closed Closed Closed
USDTWD Closed

Caution: Spreads can be
significantly wider during holiday periods.

Holidays are subject to change.

Contract Rollover

Symbol Current Month Next Month Roll Date
WTI Jun-23 Jul-23 16th June 23 (15th of June 23'EOD)
USDX Jun-23 Sep-23 16th June 23 (15th of June 23'EOD)
VIX Jun-23 Jul-23 21st June 23 (20th of June 23'EOD)
COFFEE Jul-23 Sep-23 22nd June 23 (21st of June 23'EOD)
GILT Jun-23 Sep-23 30th May 23 (29th of May 23'EOD)
US10YR Jun-23 Sep-23 30th May 23 (29th of May 23'EOD)
ITA40 Jun-23 Sep-23 13th June 23 (12th of June 23'EOD)
เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอ มรับในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
Source - cache | Page ID - 2549

Get instant Updates in Telegram