ข้อปฏิเสธการรับผิด

คำเตือนความเสี่ยง

คุณควรเสี่ยงด้วยเงินทุนที่คุณสามารถยอมรับการขาดทุนได้เท่านั้น ในบางสถานการณ์ เนื่องจากความผันผวนของมูลค่าในตลาด คุณอาจไม่ได้รับคืนเงินลงทุนเริ่มแรกของคุณ คุณอาจไม่เพียงสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรก แต่คุณอาจต้องรับผิดชอบในการจ่ายจำนวนเงินเพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดทุน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าที่คุณลงทุน

การเทรด CFD ไม่เหมาะสำหรับบางคน CFD เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจอย่างเต็มที่ในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่านั้น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้วและหาคำแนะนำที่เป็นอิสระหากจำเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ CFD มีอยู่ในคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจเอกสารนั้นก่อนที่จะเปิดบัญชีกับเรา คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ หรือตามคำขอจากสำนักงานของเรา นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจกับเอกสารที่เราเตรียมไว้ซึ่งเรียกว่า "นโยบายหลัก: CFD" ซึ่งมีอยู่ที่ ที่นี่.

การเคลื่อนไหวในราคาของสินทรัพย์อ้างอิง CFD (เช่นราคาตราสารทุน (หุ้น), ตัวเลือก, ดัชนี, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ฟิวเจอร์ส หรือสินค้าโภคภัณฑ์) ได้รับอิทธิพลจากหลากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้จากแหล่งกำเนิดทั่วโลก

การเคลื่อนไหวที่รุนแรงในราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่คุณอาจไม่สามารถชำระการซื้อขายที่ไม่พึงประสงค์ได้ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิ์ ในสินทรัพย์อ้างอิง (กล่าวคือ ไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผลในกรณีของ CFD ตราสารทุน)

คุณควรพิจารณาถึงความเสี่ยงคู่สัญญาที่คุณมีกับ FP Markets และความเสี่ยงคู่สัญญาที่ FP Markets มีกับคู่สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยง คลิกที่นี่สำหรับนโยบ ที่นี่ รป้องกันความเสี่ยง (Hedging Policy)

คุณมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาหลักประกันขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมบัญชีเทรดและการเรียกหลักประกันเพิ่มทั้งหมด ในบางครั้ง FP Markets จะให้เวลาเล็กน้อยหรือไม่ให้เลยในการให้คุณจ่ายการเรียกหลักประกันเพิ่ม

โปรดดูหัวข้อ "ความเสี่ยงที่สำคัญ" สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด ซึ่งมีอยู่ใน PDS ของเรา โปรดพิจารณาถึงข้อกำ ข้อกำหนดและเงื่อนไข.

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ First Prudential Markets Pty Ltd. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นและห้ามแจกจ่ายหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก First Prudential Markets Pty Ltd.

ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าถูกต้อง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2005 First Prudential Markets Pty Ltd. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ ในความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นความรับผิดชอบทั้งหมดจึงถูกปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของ First Prudential Markets Pty Ltd. หรือเป็นอย่างอื่น First Prudential Markets Pty Ltd. ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ในสถิติหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จัดทำโดยลูกค้าและส่งผ่านเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าข้อผิดพลาดนั้นจะเป็นความผิดปกติทางเทคนิคหรือเกิดจากลูกค้า

ไม่มีคำแนะนำส่วนบุคคล

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล ข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการใดๆ ของคุณ เราขอแนะนำให้นักลงทุนหาคำแนะนำด้านการเงิน ภาษี และทางกฎหมายที่เป็นอิสระก่อนเข้าทำธุรกรรมกับ First Prudential Markets Pty Ltd.

การสร้างเว็บไซต์และเนื้อหา

คู่สัญญาของ FP Markets และบริษัทในเครือไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ รวมทั้งไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบาย ข้อเสนอ หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้

FP Markets Multi Platform

The Industry’s Most

Powerful Platforms

FP Markets provides some of the most technologically advanced platforms for all levels of trader, including Metatrader 4, WebTrader, Apps for iPhone and Android as well as IRESS.

 • Windows
  Windows
 • Mac
  Mac
 • WebTrader
  WebTrader
 • iPhone
  iPhone
 • Android
  Android

เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

เปิดบัญชีตอนนี้เลย

 • เทรด Forex และ CFD
 • ที่สุดในอุตสาหกรรม: MT4, MT5 & IRESS
 • 10,000+ ตลาด
 • สเปรดเริ่มตั้งแต่ 0.0 pip
 • ฝากเงินเพียง $100
 • เลเวอเรจสูงสุด 500:1

FP Markets at the football