NganLuong Deposit

NganLuong Deposit
  • Thanh toán trực tuyến AN TOÀN và ĐƯỢC BẢO VỆ, sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác. Được bảo hộ & cấp phép bởi NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, ví điện tử duy nhất được cộng đồng ƯA THÍCH NHẤT 2 năm liên tiếp, Bộ Thông tin Truyền thông trao giải thưởng Sao Khuê
    Giao dịch. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây

  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

  • Lưu ý:Visa hoặc MasterCard.

 


If you are outside of Australia, it may be illegal to trade derivatives via the internet in your jurisdiction. If this is the case, you are not authorised to make an online payment with FP Markets. It is your responsibility to be aware of local laws of your country of domicile. Persons under the age of 18 are not permitted to trade with FP Markets.

Warning: By funding your Account by credit card you are effectively doubling your leverage by taking credit from your credit card account and trading with leverage on your FP Markets Account. Please consider all risks, including the risks associated with the above mentioned double leverage before entering into a credit card transaction.


Начать торговлю
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.
Sitemap | © FP Markets 2019