Jak handlować indeksami?

Jak handlować indeksami?
INDEKSY

Jak handlować indeksami online?

KLIKNIJ TUTAJ

by uzyskać pełną listę naszych indeksów
i typowych spreadów

Prawdopodobnie spotkałeś się z nazwami indeksów giełdowych, takich jak FTSE 100, S&P 500, Dow Jones czy DAX 30. Indeksy takie jak te coraz bardziej wchodzą do codziennego języka w sferach handlowych czy inwestycyjnych, i słusznie – ich popularność stale rośnie.

Indeks śledzi i mierzy wyniki określonego koszyka powiązanych ze sobą akcji i jest wykorzystywany do oceny kondycji gospodarczej sektora, regionu lub kraju. Przykładowo, jeden z głównych indeksów – niemiecki indeks DAX 30 mierzy wyniki 30 największych spółek niemieckich, podczas gdy indeks NASDAQ 100 mierzy wyniki grupy spółek amerykańskich, głównie z sektora technologicznego.

Wobec akcji tysięcy spółek dostępnych na różnych głównych giełdach świata, indeksy stanowią skuteczny sposób, aby w sposób wiarygodny śledzić i mierzyć ogólne wyniki i sentyment rynkowy, ale jak one działają?

Jak działają indeksy?

Zasadniczo, wzrost lub spadek wartości indeksu akcyjnego wskazuje na ogólne wyniki wszystkich akcji należących do danego indeksu. Jednakże, zmiana wartości indeksu nie oznacza, że ceny wszystkich akcji w indeksie idą w górę lub w dół w tym samym czasie. Wartość indeksu jest średnią i chociaż średnia ta może rosnąć, niektóre akcje mogą zyskiwać na wartości, a inne tracić. Ta popularna cecha indeksów prowadzi nas do ważnego pytania.

Jakie są korzyści z handlu indeksami?

Indeksy stanowią dobrą alternatywę dla innych rynków finansowych z kilku powodów. Jedną z największych zalet handlu indeksami jest to, że w przeciwieństwie do handlu akcjami poszczególnych spółek, możesz zarabiać na wynikach netto koszyka akcji. Oznacza to, że jeśli jedna ze spółek osiągnie kiepskie wyniki, wartość indeksu i tak może wzrosnąć; natomiast gdybyś posiadał akcje w takiej spółce, prawdopodobnie straciłbyś swoją inwestycję. Indeksy zapewniają natychmiastową dywersyfikację w porównaniu do rynku akcji.

Ponadto, handel indeksami jest stosunkowo mniej zmienny w porównaniu do handlu na innych rynkach finansowych, ponieważ akcje jednej spółki nie mogą wywołać skrajnych wahań ceny. W rezultacie ruch cen indeksów jest o wiele bardziej płynny. Niemniej, indeksy często odzwierciedlają szerokie skutki zmian gospodarczych i politycznych, dlatego oferują inwestorom zmienność wystarczającą do znalezienia potencjalnych okazji transakcyjnych. Korzystne jest także to, że rynki indeksów są rynkami ugruntowanymi z niewielką możliwością manipulacji cenowych.

Jednakże, podobnie jak w przypadku każdego innego rynku finansowego, indeksy mają swoje wady. Niektóre indeksy są mniej płynne niż inne rynki. Oznacza to, że handel niektórymi indeksami może być trudniejszy i może wiązać się z większymi kosztami transakcyjnymi. Ponadto, chociaż niektórzy inwestorzy mogą handlować po godzinach, zasadniczo handel indeksami jest ograniczony do standardowych godzin obrotu giełdowego. W rezultacie na tym rynku może występować więcej luk cenowych w porównaniu do innych rynków, takich jak Forex, gdzie handel odbywa się w zasadzie przez 24 godziny na dobę.

Pomimo swoich wad, indeksy nieustannie pojawiają się w nagłówkach informacji finansowych i oferują potencjał zarobkowy. Oznacza to, że przy dobrym planowaniu i rzetelnej pracy możliwe jest wykorzystanie ich zalet i handlowanie indeksami z powodzeniem.

Na czym polega handel indeksami online?

Indeksy są wyłącznie abstrakcyjną koncepcją, dlatego można nimi handlować jedynie poprzez produkty, które odzwierciedlają ich wyniki. Takie produkty obejmują kontrakty futures, fundusze notowane na giełdzie (ETF), kontrakty na różnice kursowe (CFD) i fundusze indeksowane. Kontrakty CFD to chyba najpopularniejszy sposób na handel indeksami i nie bez przyczyny. Tego rodzaju instrumenty finansowe umożliwiają inwestorom spekulowanie na ruchach cen indeksów bez nabywania instrumentów bazowych na własność.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na indeksy?

Jedną z największych zalet handlu indeksami poprzez kontrakty CFD jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych inwestycji, kontrakty CFD umożliwiają zarabianie zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Co więcej, kontrakty CFD zapewniają przewagę, jakiej nie dadzą Ci inne produkty, jakie możesz wykorzystać do handlu indeksami.

Przykładowo, w przeciwieństwie do indeksowanych kontraktów futures, kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia. Oznacza to, że handlując kontraktami CFD, możesz zdecydować się na utrzymywanie otwartej pozycji dłużej niż do określonej daty lub do momentu osiągnięcia określonej marży zysku. Indeksowane kontrakty futures obejmują także takie elementy jak odsetkowa premia forward, które mogą być mylące.

Jeśli posiadasz bardzo małe konto handlowe, handel ETF nie jest tak elastyczny jak handel CFD. Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, dlatego możesz zacząć handel na bazie depozytu zabezpieczającego, który jest zwykle ułamkiem wymaganego nakładu kapitałowego. Mówiąc prościej, kontrakty CFD na indeksy są często łatwiejsze do zrozumienia niż inne produkty i łatwiej nimi handlować.

Jak handlować kontraktami CFD na indeksy?

Chociaż kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi, właściwe podejście do nich zwiększy Twoje szanse na sukces na rynku kontraktów CFD na indeksy. Swoje podejście możesz oprzeć na następujących krokach:

1. Poznaj rynek

Podobnie jak w przypadku innych rynków, ważne jest zrozumienie, jak rynek funkcjonuje. W przypadku kontraktów CFD na indeksy musisz wiedzieć, jak działają kontrakty CFD, a także jak działa handel indeksami. Ucząc się różnych aspektów handlu indeksami, nie można pominąć następujących podstaw.

Jak oblicza się indeksy akcyjne?

Zanim będziesz mógł poddać ocenie wyniki danego indeksu, musisz wiedzieć, jak oblicza się jego cenę. Do wyceny indeksów wykorzystuje się różne wzory, ale można wśród nich wyróżnić dwie główne kategorie.

Indeksy ważone wartością rynkową

Indeksy ważone rynkowo oblicza się na podstawie łącznej kapitalizacji spółek wchodzących w ich skład. Większość globalnych indeksów wycenia się w taki właśnie sposób, a klasycznymi przykładami są tutaj FTSE 100 i DAX 30. Ważenie kapitalizacją oznacza, że im wyższa łączna wartość rynkowa spółki, tym większy jej wpływ na wartość indeksu.

Przykładowo powiedzmy, że łączna wartość wszystkich akcji w indeksie wynosi 100 milionów $. Jeśli kapitalizacja rynkowa spółki A wynosi 3 miliony $, a spółki B – 10 milionów $, wartość spółki A to 3% indeksu, a spółki B – 10%. Oznacza to, że spółka B będzie miała większy wpływ na wartość indeksu niż spółka A.

W systemie ważenia wartością rynkową wagę akcji każdej ze spółek oblicza się jako (cena akcji x liczba akcji) / kapitalizacja rynkowa wszystkich akcji.

Indeksy ważone ceną

Wartość tych indeksów oblicza się na podstawie cen akcji spółek wchodzących w skład indeksu. W tym przypadku spółka o wyższej cenie za jedną akcję będzie miała większy wpływ na indeks jako całość niż spółka o niższej cenie za jedną akcję. Przykładowo, spółka, której akcje wyceniane są na 2.000 $ za jedną akcję, będzie miała 50 razy większy wpływ na indeks niż spółka, której akcje wyceniane są na 40 $ za jedną akcję. Dow Jones Industrial Average i Nikkei 225 są przykładami indeksów ważonych ceną.

Jak analizuje się indeksy?

Każdy indeks nieco różni się od pozostałych, dlatego w przypadku każdego z nich musisz sprawdzić szczegóły, takie jak godziny obrotu i sposób ważenia. Należy również wiedzieć, w jaki sposób indeksy są analizowane pod względem technicznym i fundamentalnym. Korzystając z analizy technicznej, możesz badać wzorce i trendy w celu identyfikacji poziomów wsparcia i oporu stanowiących wiarygodne wskaźniki przyszłych celów cenowych i punktów zwrotnych.

Korzystając z analizy fundamentalnej, będziesz musiał przyglądać się siłom wpływającym na ceny akcji. Czynniki takie jak raporty o zyskach i nowe regulacje mogą wywierać istotny wpływ na indeks. Również dane gospodarcze mogą wpływać na wartość indeksu.

Przykładowo, publikacje ważnych danych, takich jak stopa bezrobocia, zaufanie konsumentów i stopa inflacji, mogą napędzać sentyment rynkowy i w rezultacie przekładać się na wyniki indeksu. W związku z tym musisz umieć identyfikować zdarzenia rynkowe, które mogą wpływać na ruchy cen.

Korelacja pomiędzy indeksami a innymi rynkami

Ponieważ indeksy są kompilacją akcji poszczególnych spółek, pomiędzy wartością indeksów a innymi powiązanymi rynkami zachodzą pewne ważne korelacje. Jednym z rynków powiązanych, które mogą wpływać na ruchy cen indeksów, jest rynek Forex. Często istnieje silna korelacja pomiędzy relatywną siłą indeksu giełdowego danego kraju a wartością jego waluty. Przykładowo, istnieje prawdopodobieństwo, że rynkowe notowania dolara amerykańskiego będą wpływać na wartość indeksu Dow Jones na Wall Street.

Również rynek instrumentów kapitałowych jest powiązany z rynkiem indeksów i może wpływać na ruchy cen indeksów. Przykładowo, S&P 500 odzwierciedla wyniki amerykańskiego rynku akcji, a DAX 30 jest ważnym miernikiem kondycji niemieckiego rynku akcji. Ponadto, na wartości indeksów mogą wpływać istotne zmiany cen akcji w danym sektorze, zwłaszcza jeżeli sektor ten stanowi nieproporcjonalnie dużą część indeksu, jakim chcesz handlować.

Zanim zaczniesz handel, powinieneś zrozumieć, jakie są elementy składowe wybranego indeksu i jak wydarzenia na skorelowanych rynkach globalnych mogą na niego wpływać. Poznanie rynku pomoże Ci uniknąć błędów w handlu, które mogą pogrzebać Twoje szanse na sukces na tym rynku.

2. Znajdź indeks, z którym czujesz się komfortowo

Zanim będziesz mógł rozpocząć handel, musisz wybrać indeks, który dobrze znasz. Musisz zrozumieć, jak i dlaczego zmienia się cena wybranego indeksu. Kiedy zaczynasz swoją przygodę na rynku, możesz zawęzić poszukiwania indeksu, wykorzystując analizę i aktualności z rynku do identyfikacji okazji transakcyjnych i zmienności cen, jaką oferują różne indeksy.

3. Wybierz strategię

To, jaka strategia handlu CFD będzie dla Ciebie najlepsza, zależy od kilku czynników, w tym Twojej tolerancji na ryzyko i ram czasowych Twoich transakcji. Popularne metody, z jakich możesz skorzystać, obejmują:

Day trading

Day trading polega na otwieraniu i zamykaniu wszystkich pozycji w ciągu jednego dnia, a ramy czasowe transakcji wynoszą zazwyczaj kilka godzin.

Skalpowanie indeksów

Skalpowanie to ultrakrótkoterminowa strategia handlowa, w której otwierasz i zamykasz transakcje w ciągu kilku minut. Innymi słowy, ma ona na celu generowanie częstych niewielkich zysków. Osiąganie istotnych zysków będzie wymagało zawierania dużej liczby transakcji lub transakcji o dużych wolumenach.

Swing trading

Swing trading obejmuje dłuższe ramy czasowe, które mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni lub nawet miesięcy. W przeciwieństwie do day tradingu lub skalpowania w przypadku swing tradingu nie będziesz musiał cały czas monitorować swojej pozycji. Nie będziesz zwracać uwagi na niewielki wahania ceny w ciągu dnia, tylko podążać za bardziej długoterminowym trendem.

4. Wybierz dobrego brokera

Jakość wybranego brokera może w dużym stopniu zwiększyć Twoje szanse na sukces lub porażkę na rynku. Poniżej przedstawiono najważniejsze aspekty, na jakie należy zwrócić przy wyborze brokera.

  • Bezpieczeństwo. Dobry broker musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa Twoich środków, a objęcie nadzorem jest dobrym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa.

  • Platforma handlowa. Większość Twoich czynności handlowych będzie miało miejsce na platformie handlowej. Twój broker musi oferować przyjazną dla użytkownika i stabilną platformę zapewniającą wszystkie narzędzia, informacje i funkcjonalności, jakich potrzebujesz do należytego handlu.

  • Realizacja. Twój broker musi zapewniać szybką realizację zleceń. Przykładowo, w normalnych warunkach rynkowych Twój broker powinien zrealizować Twoją transakcję po cenie rynkowej, jaką widzisz podczas składania dyspozycji, lub przynajmniej po cenie bardzo zbliżonej. Szybkość realizacji jest szczególnie ważna w przypadku skalpowania, ponieważ różnica kilku pipsów może utrudnić zawarcie zyskownej transakcji.

  • Koszty transakcyjne. Za każdym razem kiedy otwierasz transakcję, będziesz musiał uiścić opłatę, dlatego należy poszukać brokera, który zapewnia bezpieczną i rzetelną obsługę za rozsądną cenę.

  • Łatwość dokonywania wpłat i wypłat. Dobry broker zapewni, aby wpłata środków i wypłata zarobków odbywała się bezproblemowo.

  • Wsparcie. Musisz wybrać brokera, z którym łatwo możesz się skontaktować w razie problemów.

5. Otwórz pozycję i handluj

Kiedy wybierzesz brokera, możesz otworzyć konto i zacząć handel w kilku krokach.

Krok 1 | Wybierz kierunek transakcji

Kiedy będziesz już zadowolony z przeprowadzonych badań i analizy rynkowej, musisz wybrać kierunek swojej transakcji. Na rynku wzrostowym możesz otworzyć pozycję długą (kupna), a jeśli uważasz, że wartość indeksu spadnie, możesz otworzyć pozycję krótką (sprzedaży).

Krok 2 | Otwórz transakcję

Kiedy otwierasz transakcję, wybierz wielkość transakcji dopasowaną do Twojego budżetu. Istotna jest również minimalizacja strat oraz ochrona przed nieoczekiwaną zmiennością cen poprzez solidne zarządzanie ryzykiem. Trendy rynkowe nie są niezachwiane, a rynek zawsze może obrócić się przeciwko Tobie. Nie stosuj nadmiernej dźwigni finansowej i korzystaj z takich narzędzi jak Stop Loss, zlecenia Limit i gwarantowane zlecenia Stop.

Krok 3 | Monitoruj i zamknij transakcję

Po otwarciu pozycji powinieneś śledzić ruchy na rynku w czasie rzeczywistym i odbierać alerty, które pomogą Ci w podejmowaniu lepszych decyzji handlowych. Kiedy chcesz zamknąć swoją pozycję, możesz to zrobić automatycznie lub manualnie, otwierając transakcję w kierunku przeciwnym do transakcji pierwotnej. Twoja pozycja zostanie zamknięta automatycznie także w momencie osiągnięcia poziomów określonych dla zleceń Stop Loss i Limit.

Przykład | Pozycja długa na S&P 500

Przypuśćmy, że aktualna wartość indeksu S&P 500 wynosi 2.863,70, a depozyt zabezpieczający wymagany przez Twojego brokera wynosi 5%.

Z Twoich badań wynika, że sentyment rynkowy dla S&P 500 jest pozytywny i decydujesz się na kupno dwóch lotów o wartości handlowej 5.727,40 $. Ponieważ Twój broker wymaga tylko 5%, otwierasz pozycję za kwotę 286,37 $. Uwaga: Jeden lot oznacza 1 $ zysku lub straty za każdy punkt, o jaki zmieni się cena.

Jeśli następnie notowania indeksu wzrosną do 3.209,70 i zamkniesz swoją pozycję, Twój zysk wyniesie 692 $ ([3.209,70 – 2.863,70] x 1 $ x 2). Tyle wynosi zysk przed uwzględnieniem spreadu, jaki Twój broker pobierze za transakcję. Jeśli z kolei rynek zwróci się przeciwko Tobie o taką samą liczbę punktów, poniesiesz stratę w wysokości 692 $, znacznie przewyższającą Twój depozyt zabezpieczający, tj. 286,77 $. Z tego względu ważne jest ostrożne korzystanie z dźwigni finansowej, która może zwiększyć Twoje straty w takim samym stopniu, w jakim zwiększa Twoje zyski.

Możesz handlować indeksami z całego świata, ale handel niektórymi z nich jest łatwiejszy niż w przypadku pozostałych. Aby ułatwić Ci poszukiwania najlepszego indeksu dla Twoich transakcji, najpopularniejsze indeksy przedstawiamy poniżej.

Dow Jones Industrial Average lub US30, powszechnie znany jako Dow, śledzi wyniki akcji 30 największych i najbardziej wpływowych spółek w Stanach Zjednoczonych w dziewięciu sektorach. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych indeksów na świecie, a jego zmiany są wykorzystywane jako wskaźnik globalnego sentymentu ryzyka.

SPX500, powszechnie znany jako S&P 500, to kolejny z najbardziej znanych indeksów na świecie. Grupuje on 500 wiodących spółek amerykańskich i został stworzony przez firmę Standard & Poor’s. Ten indeks ważony wartością rynkową jest mocno skorelowany z innymi rynkami, przez co jest często wybierany przez inwestorów handlujących indeksami.

NASDAQ jest najbardziej znanym indeksem odzwierciedlającym wyniki sektora technologicznego. Chociaż obejmuje on także kilka innych sektorów, niemal połowa należących do niego spółek prowadzi działalność w sektorze technologicznym. NASDAQ jest indeksem ważonym wartością rynkową ponad 2.500 papierów wartościowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Papiery wartościowe należące do indeksu obejmują akcje zwykłe, akcje podążające i powiernicze fundusze nieruchomości.

Popularne europejskie indeksy akcyjne

Europejskie indeksy akcyjne grupują spółki ze strefy euro, a do najpopularniejszych z nich należą FTSE 100, DAX 30, CAC 40 i Euro Stoxx50.

Indeks FTSE 100, znany także jako UK 100, grupuje największe spółki podlegające prawu brytyjskiemu i koncentruje się na sektorach energetycznym, wydobywczym, ropy i gazu, usług finansowych i farmaceutycznym. Unikatową cechą tego indeksu jest to, że nie wszystkie spółki wchodzące w jego skład mają swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, ale są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niemiecki indeks akcyjny DAX 30 obejmuje 30 największych spółek na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie pod względem kapitalizacji rynkowej. DAX należy do indeksów najczęściej wybieranych przez inwestorów ze względu na konsekwentnie wyższą zmienność w porównaniu do pozostałych indeksów.

Analogicznie do DAX 30, CAC 40 to francuski indeks akcyjny oparty na cenach akcji 40 największych spółek na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu pod względem kapitalizacji rynkowej. Ponieważ Francja jest jedną z największych gospodarek Europy, indeks CAC jest powszechnie wykorzystywany do oceny kondycji gospodarki europejskiej jako całości.

Stoxx 50 to indeks akcyjny Euronext, który grupuje 50 największych spółek w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej. Indeks ten jest często określany jako europejski Dow Jones i jest ciekawą opcją, jeśli chcesz prowadzić handel na bazie gospodarki strefy euro jako całości. Elementy składowe tego indeksu ważonego wartością rynkową są poddawane corocznemu przeglądowi we wrześniu.

Popularne indeksy australijskie i azjatyckie

Chociaż wiodące indeksy australijskie i azjatyckie cieszą się mniejszą popularnością wśród inwestorów z Wielkiej Brytanii i USA ze względu na różne strefy czasowe, oferują one wiele okazji dla inwestorów.

Nikkei Stock Exchange Index (Nikkei 225), znany także jako indeks giełdy papierów wartościowych w Tokio, jest najważniejszym indeksem akcyjnym na giełdzie japońskiej i kluczowym wskaźnikiem kondycji gospodarczej tego kraju. Nikkei 225 obejmuje 225 spółek, a ponieważ Japonia jest gospodarką zorientowaną na eksport, ten indeks ważony ceną jest mocno skorelowany z amerykańskimi rynkami akcji.

Indeks AUS 200, bardziej znany jako ASX200, obejmuje 200 największych spółek w Australii pod względem kapitalizacji rynkowej. Spółki te stanowią istotną część kapitalizacji australijskiego rynku akcji, dlatego indeks ten jest jednym z mierników kondycji rynku australijskiego. ASX 200 jest indeksem ważonym wartością rynkową.

Handel indeksami online

Dzięki dobremu zrozumieniu tego, jak działa handel kontraktami CFD na indeksy, oraz nieustannemu pogłębianiu wiedzy, będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności handlowe i zwiększyć swoje szanse na sukces na rynku indeksów. Ponadto, handel indeksami pomoże Ci śledzić wyniki gospodarcze różnych krajów i sektorów, a wiedzę tę możesz wykorzystać podczas dywersyfikacji na inne rynki, takie jak rynek walutowy.

Zacznij handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020