Jaka Jest Różnica Między
Rynkiem Forex a Kontraktami CFD?

Jaka Jest Różnica Między
Rynkiem Forex a Kontraktami CFD?

Forex kontra CFD:
Their
Differences and
Similarities

Forex i kontrakty na różnice kursowe ("CFD") to popularne opcje inwestycyjne dla wielu inwestorów na całym świecie. Obie oferują szereg korzyści, które czynią je atrakcyjnymi dla osób pragnących odnieść sukces na rynkach finansowych. Jednak wielu traderów często zastanawia się, która z tych dwóch opcji jest lepsza.

Prosta odpowiedź jest taka, że żaden z tych dwóch rynków nie jest lepszy od drugiego. W związku z tym właściwym pytaniem jest, jakie są między nimi podobieństwa i różnice. W ten sposób łatwiej jest określić, który rynek jest lepiej dostosowany do Twoich celów i długoterminowego planu handlowego.

Przegląd: Co to jest CFD i
Forex?

Z historią sięgającą setki lat wstecz, handel na rynku Forex jest jedną z najstarszych form światowego handlu. Obecnie, rynek Forex jest rynkiem finansowym z największym wolumenem handlowym na świecie, z dzienną wartością wynoszącą 6,6 bilionów dolarów.

Rynek CFD jest stosunkowo nowy w porównaniu z forex, z krótszą historią sięgającą początku lat dziewięćdziesiątych. Jednak na przestrzeni lat CFD stały się innowacyjnym instrumentem handlowym i obecnie są coraz bardziej popularne wśród inwestorów.

CFD Trading vs. Forex
Trading: What are the
Differences?

1. Wybór instrumentów

Kluczowa różnica między handlem na rynku Forex a handlem kontraktami CFD polega na tym, że podczas gdy rynek Forex ogranicza się tylko do walut, kontrakty CFD obejmują szerszy zakres aktywów.

W przypadku handlu na rynku Forex, osiem głównych walut stanowi większość wolumenu handlu na tym rynku. Chociaż wielu brokerów forex oferuje inwestorom od 40 do 70 walut, w tym waluty główne, drugorzędne i egzotyczne, handel CFD oferuje tysiące instrumentów, w tym również waluty. W związku z tym, handel na rynku Forex jest bardziej bezpośredni, ponieważ obejmuje tylko handel walutami, podczas gdy handel kontraktami CFD jest generalnie bardziej złożony.

Niektóre z powszechnie handlowanych kontraktów CFD to te na rynku forex, akcji, indeksów i towarów. Daje to dostęp i ekspozycję na bardzo szeroki wachlarz możliwości handlowych, w tym na międzynarodowe portfele akcji, do których w innym przypadku nie miałbyś bezpośredniego dostępu. Dodatkowo, w miarę jak na popularności zyskały kryptowaluty, stając się globalnie rozpoznawalnym aktywem cyfrowym, kontrakty CFD na kryptowaluty także zaczęły również generować duże zainteresowanie na rynku.

2. Rozmiary kontraktów

Podczas handlu na rynku Forex, wielkość lota jest jednolita niezależnie od pary walutowej, którą handlujesz. Standardowy lot to 100.000 jednostek waluty. Brokerzy oferują również mniejsze wielkości, które stanowią ułamek standardowego lota. Są to rozmiary mini, mikro i nano lot, które wynoszą odpowiednio 10.000, 1.000 i 100 jednostek waluty.

Oprócz znacznej elastyczności w zakresie instrumentów, którymi można handlować, handel CFD oferuje również szeroki zakres rozmiarów kontraktów. W zależności od instrumentu, którym zdecydujesz się handlować, możesz spodziewać się różnych ilości aktywa, które składa się na jeden CFD. Na przykład, w przypadku metali, jeden standardowy kontrakt wynosi 100 uncji, podczas gdy w przypadku akcji, jeden standardowy kontrakt wynosi jedną akcję.

3. Wpływy na rynek

Różne czynniki wpływają na rynki CFD i forex. Na zmiany cen na rynku forex wpływ mają głównie globalne wydarzenia makroekonomiczne i czynniki gospodarcze. Może to obejmować takie aspekty, jak duże zmiany w zatrudnieniu w danym regionie, nastroje związane z ryzykiem, oczekiwania związane z polityką pieniężną i ich wpływ na PKB krajów, których waluty są przedmiotem handlu, międzynarodowe zmiany polityczne oraz, w pewnym stopniu, czynniki środowiskowe.

Z kolei wahania cen na rynku CFD zależą od konkretnych czynników wpływających na instrument będący przedmiotem handlu. Może to obejmować takie czynniki jak zmiany trendów związanych z konkretnym sektorem działalności gospodarczej lub podaż i popyt na dany towar.

Na przykład, czynniki wpływające na rynek forex mogą również wpływać na ceny CFD:

  • Zyski poszczególnych akcji spółek w indeksie wpływają na ceny CFD na indeksy, takich jak FTSE100, S&P500 i DAX30.

  • Ceny kontraktów CFD na ropę naftową wynikają głównie z sezonowości lub podaży i popytu na ropę.

  • Ceny kontraktów CFD na akcje są w dużej mierze uzależnione od specyficznych dla danej firmy zdarzeń i czynników biznesowych, takich jak przejęcia i zyski.

  • Elementy takie jak podaż i popyt na kryptowaluty oraz liczba konkurujących walut kryptograficznych na rynku wpływają na kontrakty CFD na kryptowaluty.

4. Koszt handlu

Chociaż koszty związane z handlem kontraktami CFD i forex są częściowo oparte na spreadzie, kontrakty CFD zwykle pociągają za sobą inne koszty, które różnią się w zależności od warunków handlowych i aktywów bazowych będących przedmiotem handlu. Na przykład, pozycje CFD utrzymywane przez noc mogą ponosić nocne koszty finansowania (tzw opłata overnight). Ponadto, podczas gdy kontrakty CFD na rynku Forex i na rynku towarowym zwykle wiążą się ze spreadem jako koszt transakcji, koszty transakcji na kontraktach CFD na akcje mogą wiązać się z prowizją.

Start Trading Forex &
CFDs on Tighter Spreads

Jakie są podobieństwa między
handlem CFD i Forex?

1. Non-ownership of the
Underlying Asset

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na CFD czy forex, handel na obu rynkach nie daje Ci prawa własności do aktywów bazowych, którymi handlujesz. Na przykład, kiedy handlujesz walutami, np. EUR/USD, nie kupujesz ani nie sprzedajesz euro i dolarów amerykańskich, tylko spekulujesz, czy wartość euro wzrośnie czy też spadnie w stosunku do dolara amerykańskiego.

Podobnie, kiedy handlujesz CFD, na przykład kupując kontrakt CFD na FTSE 100, nie kupujesz i nie posiadasz akcji na giełdzie FTSE, stąd nazwa - kontrakt na różnicę kursową. To samo dotyczy kontraktów CFD na towary takie jak ropa naftowa. Nie posiadasz baryłki ropy, a jedynie spekulujesz, czy cena ropy wzrośnie czy spadnie.

2. Podobne procesy realizacji

Zarówno handel kontraktami CFD jak i forex obejmuje podobne procesy realizacji transakcji. Ta sama platforma obsługuje realizację transakcji, wykorzystując podobne metody wyceny i wykresy handlowe. Dodatkowo, sieć banków, a nie jedna centralna giełda, przetwarza zarówno transakcje forex jak i CFD.

3. Potential to Trade
Both Long and Short

Jedną z głównych zalet handlu CFD jest to, że można spekulować na ruchach cen nie tylko wtedy, gdy rynek rośnie, ale także wtedy, gdy spada. Jeśli uważasz, że wartość bazowego aktywa wzrośnie, otwierasz długą transakcję (kupujesz). Jeśli myślisz, że wartość spadnie, otwierasz pozycję krótką (sprzedaż).

Na przykład, jeśli uważasz, że cena EUR/USD wzrośnie, możesz kupić kontrakt CFD na rynku Forex. Zyskasz, jeśli wartość euro wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego lub będziesz miał straty w handlu, jeśli wartość euro spadnie.

Podobnie, wysoka płynność rynku forex pozwala na zawieranie transakcji zarówno w czasie trendów wzrostowych, jak i spadkowych. Na rynku rosnącym możesz kupić parę walutową po niższej cenie i osiągnąć zysk, sprzedając ją po wyższej cenie po zamknięciu transakcji. Na spadającym rynku zrobisz coś przeciwnego, sprzedając parę walutową i osiągając zysk poprzez odkupienie jej po niższej cenie.

4. Potrzeba opanowania podstaw handlu

Forex i CFD to dwa rodzaje inwestycji na rynkach finansowych i jako takie, wymagają
one poznania pewnych istotnych elementów rynku finansowego, by mieć szansę na sukces handlowy.

Kluczowe znaczenie ma posiadanie wiedzy handlowej na obu rynkach przed dokonaniem transakcji. Musisz wiedzieć, jak działa każdy rynek; od zrozumienia różnych terminów, takich jak spread, luki cenowe i wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, po znajomość różnych rodzajów metod analizy rynku i wielu innych kwestii. Oba globalne rynki są również dynamiczne, co sprawia, że ważne jest regularne aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy, aby nadążać za pojawiającymi się zmianami.

Jeśli masz zamiar zwiększyć swoje szanse na sukces na obu rynkach, musisz mieć solidny plan i strategię. Bez planu lub strategii Twój handel będzie przypominał hazard, który jest jednym z szybkich sposobów na niepowodzenie w handlu.

Strategia transakcyjna musi zawierać solidne zasady zarządzania ryzykiem i pieniędzmi, a część planu musi zostać
przećwiczona na koncie demo. Handel jest umiejętnością, która wymaga czasu, aby ją udoskonalić.

5. Use of Margin
and Leverage

Zarówno transakcje CFD jak i forex oferują dostęp do depozytu zabezpieczającego. Jednakże, depozyt zabezpieczający jest zwykle określany poprzez wskaźnik dźwigni w przypadku transakcji forex. Oznacza to, że jeśli kontrakt CFD posiada warunek 2% depozytu zabezpieczającego, inwestor będzie musiał sfinansować swoje konto 2% całkowitej wartości kontraktu. Z drugiej strony, w przypadku handlu na rynku Forex, 2% depozyt zabezpieczający będzie zazwyczaj podawany jako dźwignia 50:1.

Niższy wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego oznacza mniejsze nakłady kapitałowe przy większych potencjalnych zyskach. Dzieje się tak, ponieważ pozwala to na większe wykorzystanie pozycji w porównaniu z sytuacją, w której wymagane jest złożenie wyższego depozytu zabezpieczającego. Dla przykładu, depozyt zabezpieczający w wysokości 2% przekłada się na dźwignię 50:1, podczas gdy wyższy wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego w wysokości 10% przekłada się na niższą dźwignię 10:1. Jednak wraz z niższym depozytem zabezpieczającym pojawia się większa ekspozycja na ryzyko, co ilustruje poniższy przykład.

Przykład: Ryzyko handlu z niskim depozytem w stosunku do wyższego depozytu

Wykorzystując kontrakty CFD na rynku Forex do zobrazowania wpływu różnych poziomów depozytu zabezpieczającego, załóżmy dwa różne scenariusze: jeden z depozytem 2% i drugi z depozytem 5%.

Dźwignia z

2%

depozytem

Powiedzmy, że posiadasz konto w USD, a kurs EUR/USD znajduje się na poziomie 1.0831. Twoja analiza wskazuje, że EUR prawdopodobnie osłabi się w stosunku do USD, więc decydujesz się na sprzedaż trzech mini kontraktów EUR/USD za 30.000 EUR, które kupują 32.493 USD. Stosując stopę depozytu zabezpieczającego 2%, musisz wpłacić tylko $649,86 (2% x $32.493), tzn. kontrolujesz pozycję $32.493 tylko z $649,86. Jeśli Twoje przewidywanie jest poprawne, a cena spadnie następnie do 1,0762, zyskasz 69 pipsów. Każdy pips w mini kontrakcie jest wart 1$, więc Twój zysk wyniesie 207$ (69 pipsów x 1$ x 3 mini kontrakty).

Gdybyś zainwestował wymagane 32.493$, nadal zyskałbyś 207$, ale to byłoby tylko 0,64% twojego kapitału (100 x [$207/$32.493]). Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego pozwala na powiększenie zysków do 30,4% początkowych nakładów kapitałowych (100 x [$207/649,86]). Innymi słowy, otrzymujesz taki sam zysk przy znacznie niższych kosztach. Depozyt 2% oznacza, że otrzymujesz dźwignię finansową w wysokości do 50:1. Niemniej jednak, ta dźwignia jest dwustronna. Może ona zarówno powiększyć Twoje zyski, jak i straty.

Obliczanie dźwigni finansowej

Kontynuując ten przykład, jeśli Twoje przewidywania są błędne, a cena wzrośnie do 1.0929, stracisz 98 pipsów. Twoja strata wyniesie $294 (98 pipsów x $1 x 3 mini kontrakty).

Powiedzmy, że zastosowałeś całą dostępną dźwignię 50:1 do swojej transakcji – wtedy niekorzystny ruch już o 2% (649,86 USD) byłby wystarczający, aby uszczuplić Twój kapitał. W tym przykładzie, utrata 98 pipsów oznaczałaby stratę 45,2% kapitału początkowego w jednej transakcji (100 x [$294/649,86]). Ogólną zasadą jest, aby nie ryzykować więcej niż 1% swojego konta na jednej transakcji. Ta jedna transakcja naraziłby cię na bardzo duże ryzyko.

Dźwignia z

5%

depozytem

Jeśli w poprzednim scenariuszu użylibyśmy depozytu zabezpieczającego 5%, wymagany depozyt wynosiłby 1.624,65 USD (5% x 32.493 USD). Jeśli następnie cena wzrośnie do 1.0929, handel nadal będzie przynosił straty w wysokości 294 dolarów. Jednak przy depozycie zabezpieczającym 5%, do uszczuplenia kapitału potrzebny byłby 5-procentowy niekorzystny ruch. W tym scenariuszu, nawet gdybyś wykorzystał całą dostępną dźwignię 20:1, strata wynosiłaby tylko 18,1% salda na Twoim koncie (100 x [$294/$1,624,65]). Byłbyś w lepszej sytuacji niż gdybyś użył dźwigni 50:1.

Niższy depozyt zabezpieczający i większa dźwignia finansowa niosą ze sobą większe ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy korzystać z całego dostępnego depozytu i należy korzystać z dźwigni finansowej tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie korzystne. Dźwignia finansowa może znacznie zwiększyć zarówno straty, jak i zyski, dlatego rozsądnie jest stosować strategie zarządzania ryzykiem, takie jak stop loss i take profit. Uwaga: Handel CFD wiąże się z wysokim ryzykiem. Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego mogą być częste i możliwa jest utrata większej ilości pieniędzy niż początkowy depozyt zabezpieczający i osiągnięcie ujemnego salda, chyba że broker CFD zapewnia ochronę przed ujemnym saldem.

6. Dostępne zasoby edukacyjne

Przez pewien czas informacje na temat handlu na rynku Forex były łatwiej dostępne w porównaniu z informacjami na temat handlu kontraktami CFD, ponieważ detaliczny rynek Forex przez dłuższy okres czasu był dostępny dla szerszej, internetowej publiczności. Jednak w miarę jak CFD stają się coraz bardziej popularne, dostępnych jest coraz więcej wysokiej jakości zasobów handlowych CFD, które pomagają inwestorom poruszać się po tym skomplikowanym rynku. Brak dostępu do dobrych zasobów edukacyjnych nie jest już czynnikiem powstrzymującym ludzi przed wejściem zarówno na rynek forex, jak i CFD. Aby uzyskać bardziej dogłębną analizę fundamentalną i techniczną oraz edukację handlową, odwiedź nasz blog Traders Hub.

Start Trading Forex &
CFDs on Tighter Spreads

Forex vs. CFD:
Który rynek do handlu?

Jeśli chodzi o wybór pomiędzy handlem kontraktami CFD lub forex, wybór zależy od Twoich preferencji, profilu ryzyka i ostatecznych celów handlowych. Istnieją plusy i minusy związane z obiema możliwościami handlowymi i na każdym z tych rynków znajdziesz okazje handlowe. W niektórych przypadkach, gdy inwestorzy mają wystarczającą wiedzę i praktykę zarówno na rynku CFD, jak i na rynku forex, decydują się na handel obydwoma tymi instrumentami.

Znając różnice i podobieństwa między kontraktami CFD a Forex, możesz dokonać świadomego wyboru. Pozwoli to na bardziej efektywną strategię inwestycyjną i zwiększy Twój potencjał do stworzenia udanej i satysfakcjonującej kariery handlowej na jednym lub obu rynkach światowych w dłuższej perspektywie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak handlować na rynku Forex i kontraktami CFD, otwórz konto demo w FP Markets, zapoznaj się z naszą platformą handlową oraz rynkiem Forex i kontraktami CFD oraz sprawdź na niej swoją strategię handlową.

Zacznij handlować
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020