Ile pieniędzy potrzebujesz, aby zacząć handlować na rynku Forex?

Ile pieniędzy potrzebuję,
żeby handlować na rynku Forex?

Rynek forex jest najbardziej dostępnym rynkiem finansowym na świecie. Możesz zacząć handlować z początkową inwestycją już od 50 USD. Jednakże, ilość pieniędzy, od której zaczynasz, jest istotnym czynnikiem decydującym o Twoim ostatecznym sukcesie i wpłynie na Twoje doświadczenie handlowe, a samo to, że możesz zacząć handlować z 50 USD nie oznacza, że powinieneś.

Minimalna kwota, od której zaczynasz, powinna być skorelowana z Twoimi celami. Chcesz mieć regularny dochód z handlu na rynku Forex? Czy po prostu chcesz stopniowo zwiększać saldo swojego konta, niezależnie od tego, jak długo to potrwa?

Aby określić, ile pieniędzy potrzeba, aby rozpocząć handel na rynku Forex, należy wziąć pod uwagę poziom ryzyka oraz potencjalne ryzyko i korzyści związane z różnymi kwotami inwestycji.

Potential
Risks

Ogólna zasada jest taka, że nie należy ryzykować więcej niż 1% swojego kapitału na jednej transakcji. W oparciu o tę zasadę otrzymujemy limit wielkości transakcji w zależności od tego, ile środków posiadasz na swoim koncie.

Na przykład, jeśli Twoje konto handlowe Forex posiada 50 USD, nie powinieneś ryzykować więcej niż 0,50 USD na transakcję, a jeśli posiadasz 10 000 USD, Twoje maksymalne ryzyko na transakcję wynosi 100 USD.

Widać, że handel z małym saldem na koncie oznacza, że nie masz do dyspozycji dużej ilości środków. Nawet doświadczeni profesjonalni inwestorzy notują czasami serie strat i przy małym saldzie na koncie nie mają dużego bufora na wypadek nieoczekiwanych strat lub błędów.

Każdy inwestor na rynku Forex musi przestrzegać rozsądnych zasad zarządzania ryzykiem, ale mając niewielkie konto, trzeba być bardziej czujnym w zarządzaniu ryzykiem. Należy zwracać szczególną uwagę na wielkość pozycji i stosunek ryzyka do zysku oraz stosować zlecenia Stop-Loss, aby ograniczyć straty.

Zarządzanie ryzykiem
Using Stop-loss Orders

Zlecenia Stop-Loss są ważnym elementem zarządzania ryzykiem, ponieważ rynek czasami porusza się szybciej niż można zareagować, a zlecenie to może ograniczyć ryzyko, gdy rynek porusza się przeciwko pozycji klienta.

Zlecenia stop pomagają w ilościowym określeniu ryzyka. Na przykład, powiedzmy, że otwierasz transakcję w EUR/USD. Przy mikro locie równemu 1.000 jednostek, każdy pips jest wart 0,10 USD, a jeśli umieścisz swojego stopa 50 pipsów dalej, Twoje teoretyczne ryzyko wyniesie 5 USD (50 pipsów x 0,1 USD za pipsa).

Jeśli zdecydujesz się ponieść to ryzyko w wysokości 5 USD na transakcji i ryzykujesz tylko 1% swojego kapitału na transakcji, Twój całkowity kapitał ryzyka wynosi 500 USD.

Jeśli użyłeś bliższego stopa, na przykład 20 pipsów, Twój kapitał ryzyka będzie jeszcze mniejszy. Na powyższym przykładzie, przy stop-lossie oddalonym o 20 pipsów, Twój całkowity kapitał ryzyka wynosiłby 200 USD. Z drugiej strony, jeśli pracujesz z szerszymi stopami, będziesz potrzebował więcej kapitału ryzyka. Stop-loss oddalony o 100 pipsów będzie wymagał kapitału w wysokości 1.000 USD.

Ogólnie rzecz biorąc, szersze stop-lossy prowadzą do sukcesu handlowego szybciej niż węższe stop-lossy, a więc Twoja inwestycja kapitałowa będzie zależała od Twoich celów handlowych.

Uwaga: Konwencjonalne zlecenie stop nie jest gwarantowane. W przypadku wysokiej zmienności, Twoja transakcja może być narażona na poślizg cenowy. Poślizg na rynku Forex pojawia się, gdy zlecenie Stop-Loss zamyka się na innym poziomie niż został ustawiony. Pamiętaj więc - zlecenie Stop-Loss nie oznacza, że maksymalna strata jest ustalona bez względu na wszystko, ale daje ono użyteczne wyobrażenie o ryzyku w normalnych warunkach.

Potential
Rewards

Oczywiście, powodem, dla którego inwestorzy wchodzą w handel na rynku Forex jest to, że chcą na nim zarobić. Chociaż możesz zarabiać pieniądze z małym saldem na koncie, prawdopodobnie osiągniesz wyższe zyski, jeśli będziesz miał więcej kapitału na swoim koncie handlowym.

Największy problem ze startem z małą inwestycją początkową polega na ograniczeniu się do małych pozycji. Przy mniejszych pozycjach otrzymujesz mniejsze zyski w porównaniu z tymi, które otrzymałbyś, gdybyś handlował większymi sumami pieniędzy. Nie będziesz również w stanie dokonać wielu jednoczesnych transakcji, jeśli posiadasz niewielki kapitał.

W konsekwencji małe saldo na koncie będzie rosło znacznie wolniej niż duże. Wyzwanie psychologiczne, polegające na włożeniu dużego wysiłku w celu uzyskania małych nagród, może skłonić Cię do rozważenia rozpoczęcia inwestycji od czegoś więcej niż tylko 50 USD czy 100 USD, w przeciwnym razie możesz szybko się zdemotywować.

Mając na uwadze powyższe kwestie związane z ryzykiem i korzyściami, przyjrzyjmy się niektórym scenariuszom kapitałowym obejmującym różne poziomy inwestycji początkowej.

THE

$100

Scenariusz z kapitałem

Załóżmy, że otwierasz konto z saldem 100 USD.

RYZYKO

Używając zasady 1% maksymalnego ryzyka kapitałowego na transakcję, będziesz chciał ograniczyć swoje ryzyko na każdej transakcji do 1 USD. Jeśli kupujesz lub sprzedajesz jednego mikrolota, każdy pips jest wart 0,10 USD, a to oznacza, że Twoje zlecenie Stop-Loss jest ograniczone do 10 pipsów od ceny wejścia.

Gdyby Twój stop loss przekroczył 10 pipsów, Twoje ryzyko byłoby większe niż chcesz. Na przykład, jeśli Twoje zlecenie Stop-Loss jest oddalone o 10 pipsów, Twoje ryzyko wynosi 1,10 USD (10 x USD0,10).

Potencjalne nagrody

Ogólnie rzecz biorąc, większość inwestorów na rynku Forex kieruje się współczynnikiem ryzyka do zysku w wysokości co najmniej 1:2. Powiedzmy, że używasz tego minimalnego współczynnika, ryzykujesz 1 USD na transakcję, aby potencjalnie zarobić 2 USD. Jeśli jesteś day traderem i dokonujesz średnio pięciu transakcji dziennie, możesz spodziewać się około 10 USD na dzień handlu.

Założenie jest tu jednak takie, że 100% wszystkich transakcji, które podejmiesz, jest wygranych. Powiedzmy, że istnieje 20 dni handlowych w miesiącu i wygrasz tylko 50% transakcji - hipotetycznie będziesz zarabiał 5 USD dziennie i 100 USD miesięcznie. To obliczenia przed opłatami i prowizjami brokera forex.

Widzisz więc, że zaczynając od zaledwie 100 USD poważnie ograniczasz swój handel na rynku Forex. Ryzykując niewielką kwotę w dolarach, osiągasz niewielkie zyski, a budowanie salda trwa bardzo długo.

THE

$1,000

Scenariusz z kapitałem

Załóżmy, że otworzysz konto z początkową inwestycją w wysokości 1.000 USD.

RYZYKO

Z kontem 1.000 USD możesz zaryzykować do 10 USD na transakcję i masz większą elastyczność. Możesz kupić wiele lotów. Na przykład, możesz mieć zlecenie Stop-Loss o 10 pipsów od ceny wejścia i kupić 10 mikrolotów, które nadal mieszczą się w Twoim limicie ryzyka (10 pipsów x 0,10 x 10 mikro lotów = 10 USD z ryzykiem).

Możesz mieć też szerokie stopy. Na przykład, jeśli posiadasz zlecenie stop oddalone o 50 pipsów od ceny wejścia, możesz kupić dwa mikro-loty (50 pipsów x 0,10 x 2 = 10 USD z ryzykiem).

Możesz nawet kupić mini lota, gdzie każdy pips jest warty 1 USD, a mimo to pozostać w granicach swojego limitu ryzyka. Mimo, że będziesz miał węższe stopy, ponieważ nie będziesz w stanie przekroczyć 10 pipsów, przy mini locie, zwiększysz swój wolumen obrotu, a więc zwiększy się również potencjał większych nagród.

Potencjalne nagrody

Stosując stosunek ryzyka do zysku 1:2, średnio 100 transakcji miesięcznie i 50% współczynnik wygranej, można oczekiwać, że przed opłatami i prowizjami będziesz zarabiać około 1.000 USD miesięcznie. Widzisz, że zaczynając od depozytu w wysokości 1.000 USD, uzyskasz większą elastyczność handlową i większy dochód niż pracując tylko ze 100 USD.

Oczywiście, wszystkie te liczby są hipotetyczne i większość inwestorów, którzy zaczynają od 1.000 USD, będzie prawdopodobnie zarabiać od 10 do około 30 USD dziennie.

THE

$5,000

Scenariusz z kapitałem

Zaczynając od 5.000 USD uzyskujesz jeszcze większą elastyczność w porównaniu do 1.000 USD.

RYZYKO

Z 5.000 USD można zaryzykować do 50 USD na transakcję. Powiedzmy, że kupujesz EUR/USD po 1.1130 i składasz zlecenie Stop-Loss po 1.1121, masz 9 pipsów ryzyka w zależności od ruchu w pipsach. Możesz handlować zarówno mini jak i mikro-lotami.

Na przykład, mając 9 pipsów ryzyka, można kupić pięć mini lotów (50 USD/ [1 USD za pips x 9 pipsów]). Te mini loty dają łączne ryzyko na transakcję w wysokości 45 USD, a więc można również kupić 5 mikro lotów za pozostałe 5 USD (5 USD/ [0,1 USD za pipsa x 9 pipsów]). Pozwoli to na osiągnięcie limitu ryzyka na poziomie 49,50 USD na transakcję.

Potencjalne nagrody

Kontynuując stosunek ryzyka do zysku 1:2, 100 transakcji miesięcznie i 50% współczynnik wygranej, można teoretycznie zarobić 5.000 USD miesięcznie przed opłatami i prowizjami. Widzisz, że z saldem handlowym wynoszącym 5.000 USD Twój potencjał dochodowy wzrasta.

W rzeczywistości, doświadczeni inwestorzy, którzy stosują solidne zasady zarządzania ryzykiem i pieniędzmi, mogą zarobić od 50 USD do 150 USD dziennie, w zależności od ich strategii handlowej na rynku Forex.

Z tych różnych scenariuszy widać, że będziesz potrzebował więcej kapitału, aby osiągnąć większe zyski i ewentualnie uzyskać rozsądny dochód z handlu. Zapotrzebowanie na więcej kapitału będzie również zależało od Twojego stylu inwestowania. Niektóre style wymagają więcej pieniędzy na start niż inne.

A Look at
Trading Styles

Możesz posiadać wąskie stopy podczas day tradingu, ale już swing trading wymaga szerszych stop lossów. W swing tradingu utrzymujesz pozycję przez kilka dni do kilku tygodni, a więc musisz być w stanie wytrzymać szersze ruchy na rynku, ponieważ Twoja pozycja jest otwarta przez dłuższy czas. Ponadto, musisz uwzględnić w takim stylu handlowym więcej swapów lub opłat za rolowanie (rollovery).

W przypadku swing tradingu inwestorzy często muszą ryzykować od 20 do 100 pipsów w zależności od pary walutowej, którą handlują oraz strategii handlowej. Dla poniższej ilustracji, powiedzmy, że chcesz przyjąć pozycję z 60 pipsami ryzyka. Twoje możliwości zarabiania i wzrostu będą się różnić w zależności od ilości pieniędzy, z którymi zaczniesz handlować.

A Small
Initial Investment

Wykorzystując maksymalne ryzyko na transakcję w wysokości 1%, do otwarcia konta wymagane jest minimum 600 USD. Oznaczałoby to tylko handel mikro-lotami. Jeśli ryzykujesz 6 USD na transakcję przy stosunku ryzyka do zysku wynoszącym 1:2 i transakcjach odbywających się co kilka dni, prawdopodobnie zarobisz tylko około 24 USD do 36 USD tygodniowo. Ten potencjał zarobkowy jest prawdziwy tylko wtedy, gdy Twój współczynnik wygranej wynosi 100%. W tym tempie zarobienie kilku tysięcy USD na koncie może zająć kilka lat.

A Big
Initial Investment

Kontynuując powyższy przykład z 600 USD, jeśli zaczniesz od 4.000 USD, możesz zaryzykować 40 USD na transakcję. Jeśli transakcje odbywają się co kilka dni, możesz potencjalnie zarobić od 160 do 240 USD tygodniowo, co stanowi większe dochody w porównaniu do 36 USD z poprzedniego przykładu. Posiadając więcej pieniędzy możesz szybciej zwiększać saldo na swoim koncie handlowym i ewentualnie zarabiać więcej w swojej dalszej podróży na rynku.

Generalnie, swing traderzy potrzebują więcej pieniędzy, aby rozpocząć handel w porównaniu z day traderami. Dodatkowo, inwestorzy pozycyjni zazwyczaj wymagają więcej w porównaniu z inwestorami typu day i swing. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku handlu pozycyjnego, pozycja może być utrzymywana przez tygodnie do kilku lat. Początkowa inwestycja musi być wtedy znacząca, aby osiągnąć rozsądne zyski w dłuższej perspektywie.

Choosing Your
Initial Capital

Możesz rozpocząć handel na rynku Forex już od 50 USD, ale ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania w zależności od tego, ile pieniędzy zainwestujesz. Przy minimalnej inwestycji w wysokości 50 USD, możesz oczekiwać, że Twoje konto będzie rosło bardzo powoli, chociaż jest bardzo prawdopodobne, że wyczerpiesz cały kapitał zanim zarobisz jakąkolwiek znaczącą sumę pieniędzy.

Zazwyczaj zalecane są kwoty od 500 USD do 1.000 USD, ponieważ mogą one przynieść szybszy wzrost salda na koncie oraz elastyczność, której nie zapewni wpłata tylko 100 USD. Jeśli jesteś inwestorem typu swing, ogólna rekomendacja jest taka, że zaczynasz od co najmniej 1.500 USD.

Rozpocznij handel ze wsparciem australijskiego regulowanego brokera

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 20857

Get instant Updates in Telegram