Jakie Towary są Najczęściej Przedmiotem Handlu?

Jakie Towary są Najczęściej Przedmiotem Handlu?

Surowce to zasadniczo produkty handlowe, które są albo płodami rolnymi albo surowcami naturalnie występującymi w ziemi. Można je uznać za podstawowy budulec gospodarki, ponieważ są wykorzystywane do produkcji niemal wszystkich innych towarów. Z tego względu rynek surowców wpływa na pozostałe instrumenty finansowe.

Główna różnica pomiędzy handlem akcjami a handlem surowcami polega na tym, że akcje podlegają wpływom wielu różnych czynników zewnętrznych, podczas gdy ceny rynkowe surowców odzwierciedlają dynamikę popytu i podaży instrumentu bazowego. W rezultacie handel surowcami jest uznawany za dobre narzędzie hedgingowe w okresach politycznej niepewności, spowolnienia gospodarczego lub zmienności kursów walut spowodowanej przez inflację.

W zależności od swoich atrybutów fizycznych, surowce dzielą się na dwie grupy:

 • Surowce Twarde: Te, do których dostęp wymaga ich wydobycia

 • Surowce Miękkie: Obejmują produkty rolne

Dalej surowce dzielą się na poniższe cztery kategorie:

 • Metale: Złoto, srebro, platyna, miedź

 • Surowce Energetyczne: Ropa Crude, gaz ziemny, benzyna, olej opałowy

 • Surowce Rolne: Pszenica, ryż, bawełna, kawa i inne

 • Żywy Inwentarz i Mięso: Jajka, wieprzowina, bydło i inne

Do głównych giełd towarowych należą:

 • NYBOT - New York Board of Trade

 • NYMEX - New York Mercantile Exchange

 • CBOT - Chicago Board of Trade

 • ICE - Intercontinental Exchange

 • CME - Chicago Mercantile Exchange

Jakie są korzyści
z handlu surowcami?

Zanim zaczniesz handel surowcami, ważne, aby zrozumieć, dlaczego warto włączyć te aktywa do swojego portfela.
Główne korzyści z handlu surowcami są następujące:

ZABEZPIECZENIE PRZED INFLACJĄ
Inflacja z definicji oznacza wzrost cen towarów. Kiedy inflacja idzie w górę, ceny surowców również idą w górę. Z kolei wysoka inflacja skutkuje spadkiem wartości waluty krajowej. Surowce są uznawane za dobre zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ ich ceny mają tendencję do wzrostu wraz z wyższą inflacją. Tylko kilka instrumentów zyskuje na rosnącej inflacji, należą do nich surowce i nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza inflacji nieoczekiwanej. Nawet wówczas ceny surowców wykazują tendencję wzrostową.


BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
W ujęciu historycznym ceny surowców, zwłaszcza metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro, odnotowują długoterminowe wzrosty. Z tego powodu inwestorzy dodają więcej surowców do swoich portfeli w okresach dużej niestabilności politycznej i gospodarczej. Oprócz kupna lub sprzedaży materialnego instrumentu, można inwestować także w kontrakty futures na surowce oraz bardziej złożone instrumenty, takie jak kontrakty CFD.

NARZĘDZIE DO DYWERSYFIKACJI
Ceny surowców mają niską lub nawet ujemną korelację ze zwrotami z innych klas aktywów. Dotyczy to zwłaszcza akcji i obligacji. Nawet jeśli próbujesz zdywersyfikować swój portfel akcjami spółek różnych rozmiarów, działających w różnych sektorach i znajdujących się na innym etapie swojego rozwoju, istnieje pewien stopień dodatniej korelacji. Doświadczeni traderzy i inwestorzy zdywersyfikują swój portfel, dodając do niego surowce z uwagi na ich niską korelację z tradycyjnymi klasami aktywów.

Znaczenie płynności w
handlu surowcami

Zmierzając w kierunku odpowiedzi na główne pytanie, tj. o najpopularniejsze surowce do handlu, trzeba zrozumieć założenia, na podstawie których stworzymy naszą listę. Dużą rolę w wyborze surowców odgrywa płynność. Co oznacza płynność w handlu surowcami? Pojęcie to odnosi się do łatwości, z jaką inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać surowce (na podstawie kontraktów futures lub poprzez CFD) na odnośnych giełdach.

Wysoka płynność surowców oznacza, że liczba zleceń kupna i sprzedaży jest wystarczająca do tego, aby transakcje na instrumencie finansowym mogły być zawierane szybko i po stabilnych cenach. Wyższa płynność minimalizuje wpływ zlecenia kupna lub sprzedaży na ceny.

Kiedy liczba kupujących i sprzedających dany instrument jest duża, mówi się, że płynność instrumentu jest wysoka. Dzięki temu transakcje na instrumencie są łatwiejsze i szybsze. Innymi słowy, wysoce płynny instrument to taki instrument, na który jest dużo zleceń kupna i dużo zleceń sprzedaży. Oznacza to, że możesz zawierać transakcje w dowolnym czasie i oczekiwać, że zlecenie zostanie wypełnione niemal natychmiast. Nie wszystkie surowce cieszą się takim samym stopniem płynności. W rzeczywistości niektóre surowce mają niską płynność, przez co doświadczają szerokich wychyleń ceny.

Płynność ma również związek z zakresem poślizgu. Przy dużej płynności prawdopodobieństwo poślizgu jest znacznie mniejsze. Co to oznacza? Powiedzmy, że trader składa zlecenie kupna po określonej cenie na klasę aktywów o niskiej płynności. Istnieje prawdopodobieństwo, że w tym momencie nie ma żadnych korespondujących z nim zleceń sprzedaży. Zlecenie kupna zostaje następnie zrealizowane po kolejnej najbliższej cenie. Oznacza to, że możesz kupić klasę aktywów po cenie nieco wyższej niż zamierzałeś. Może tak się stać również w przypadku zleceń sprzedaży, gdy Twoje zlecenie zostaje zrealizowane po cenie nieco niższej niż cena, po której złożyłeś zlecenie. Aby uniknąć poślizgu, dobrym pomysłem jest handel surowcami, które charakteryzują się dużą płynnością, tak aby Twoje zlecenia mogły być realizowane niemal natychmiast po preferowanej cenie Bid lub Ask.

A zatem, w jaki sposób określa się płynność? Aby to zrozumieć, porozmawiajmy o koncepcjach wolumenu i otwartych pozycji. Wolumen odnosi się do łącznej liczby kontraktów, które jednocześnie znajdują się w obrocie. Jednakże, najczęściej patrzy się na dzienny wolumen transakcji lub łączne kontrakty (pod względem ceny), które stanowiły przedmiot obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin. Otwarte pozycje odnoszą się do łącznej liczby otwartych pozycji długich i otwartych pozycji krótkich na określonej klasie aktywów w określonym momencie.

Stosunek pomiędzy poślizgiem a wolumenem i otwartymi pozycjami jest odwrócony. Wyższy wolumen i otwarte pozycje przekładają się na większą płynność i niższy poziom poślizgu.

Osoby, które dopiero zaczynają handel surowcami, mogą unikać wysoce ryzykownych aktywów i rozpocząć handel od instrumentów o dużej płynności. Prostym wskaźnikiem płynności są wahania ceny. Szybkie spojrzenie na historyczne ceny złota czy srebra pozwala stwierdzić, że dzienna zmiana ich wartości rzadko przekracza kilka punktów procentowych. Prowadzi nas to do naszego najważniejszego pytania – jakie są te wysoce płynne surowce, którymi handluje się najczęściej?

Jakie surowce są najpopularniejsze
do aktywnego handlu?

Poniżej przedstawiamy listę surowców stanowiących najczęstszy przedmiot aktywnego handlu:

Ropa naftowa

Ten twardy surowiec jest głównym źródłem energii dla świata. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego gazety i kanały informacyjne tak często podają ceny ropy Crude? Dzieje się tak dlatego, że surowiec ten wywiera wpływ praktycznie na wszystkie sektory gospodarki kraju i na wszystkie obszary gospodarki globalnej.

Ropa Crude jest wykorzystywana do produkcji oleju napędowego i benzyny, dlatego sektor transportu i turystyki oraz branża samochodowa nie mogą się bez niej obyć. Jest wykorzystywana do wytwarzania różnych produktów petrochemicznych. Jest wykorzystywana także do produkcji nawozów, kosmetyków, tkanin, stali i innych towarów.

Jakie są główne przyczyny zmian ceny ropy crude?

Podobnie jak w przypadku każdego innego aktywa czy instrumentu finansowego, ceny ropy Crude podlegają wahaniom na podstawie popytu i podaży tego surowca. Sygnały wzrostu gospodarczego lub duża aktywność gospodarcza pozytywnie wpływają na ceny ropy Crude. Wszelkie zakłócenia podaży lub spadek zapasów mogą wywierać presję na ceny Ropy. Ponadto, napięcia geopolityczne wpływające na regiony produkujące ropę mogą doprowadzić do spadku cen.

Podaż ropy Crude jest starannie planowana przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojuszników. Grupa ta, wraz ze swoimi sojusznikami, jest znana jako OPEC+ i obejmuje głównych producentów ropy na świecie.

Członkowie OPEC: Arabia Saudyjska (de facto lider), ZEA, Iran, Irak, Kuwejt, Libia, Nigeria, Republika Konga, Wenezuela, Algieria, Angola, Gwinea Równikowa i Gabon.

Członkowie OPEC+: Oprócz wyżej wymienionych członków OPEC, kraje OPEC+ obejmują Rosję, Meksyk, Oman, Sudan, Azerbejdżan, Bahrajn, Brunei, Kazachstan i Malezję.

Do 2019 r. popyt na ropę znajdował się w trendzie zwyżkowym ze względu na stale rosnącą populację globalną i związany z tym wzrost zużycia energii. Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 r. i wynikające z niego ograniczenia w przemieszczaniu się i lockdowny biznesowe doprowadziły do gwałtownego spadku popytu na ropę Crude. W rezultacie rynek ropy znalazł się w stanie nadwyżki podaży, co poskutkowało ostrym spadkiem cen ropy Crude. Kraje OPEC+ połączyły siły, aby kontrolować podaż i wpłynąć na wzrost cen ropy. Kartel jednogłośnie postanowił obniżyć produkcję o ok. 10 mln baryłek dziennie do czerwca i lipca.

Jakimi rodzajami ropy crude handluje się najaktywniej?

Istnieją dwa rodzaje ropy Crude, którymi handluje się najczęściej – ropa WTI Crude i ropa Brent Crude. WTI (West Texas Intermediate) to gatunek ropy Crude uznawany za punkt odniesienia dla cen ropy w Ameryce Północnej, głównie dlatego, że jest wydobywany w Stanach Zjednoczonych. Z kolei cena ropy Brent jest międzynarodowym punktem odniesienia wykorzystywanym przez OPEC. Z tego względu ropa Brent cieszy się większym popytem i jest droższa niż WTI.

Obrót WTI odbywa się na NYMEX (New York Mercantile Exchange), podczas gdy ropą Brent obraca się na Intercontinental Exchange (ICE). Ropa Crude i jej różne pochodne stanowią również przedmiot obrotu na Dubai Mercantile Exchange (DME) i Central Japan Commodity Exchange (C-COM).

Metale Szlachetne

Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, są ważną i popularną klasą aktywów z kategorii surowców. Handel metalami szlachetnymi jest ściśle powiązany z perspektywami ogólnej gospodarki globalnej, rynkami finansowymi na całym świecie oraz głównymi walutami. Jeśli masz doświadczenie w handlu na rynku Forex, handel metalami szlachetnymi możesz opanować bardzo szybko, ponieważ ruchy cen i strategie są dość podobne.

Czynniki wpływające na cenę metali szlachetnych obejmują stopy procentowe, prognozy gospodarcze, produkcję przemysłową i siłę dolara amerykańskiego. Do głównych giełd globalnych, na których obraca się metalami szlachetnymi, należą:

 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

 • Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BMF)

 • Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)

 • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)

Podczas gdy największą popularnością cieszą się złoto i srebro, w ostatnich latach uwagę traderów zwróciły także inne metale szlachetne. Przyjrzyjmy się najpierw tym najpopularniejszym.

Co należy wiedzieć o handlu złotem?

Przez wieki ten metal szlachetny był stawiany na piedestale i uznawany za nośnik wartości i środek wymiany akceptowany globalnie. Z tego względu rynek złota oferuje wysoką płynność.

Traderzy powinni zrozumieć, że normalne rynkowe siły popytu i podaży nie sprawdzają się aż tak w przypadku złota i innych metali. Podaż innych surowców, takich jak ropa czy kawa, zostaje skonsumowana. W przypadku złota jest inaczej. To, co wyprodukowano, pozostaje w podaży. Ponadto, zwiększenie podaży złota zajmuje dużo czasu – miesiące lub nawet lata. W związku z tym podaż złota nie może wzrosnąć na tyle, aby zaspokoić gwałtowny wzrost popytu. Oznacza to, że kiedy popyt rośnie, ceny mogą utrzymać się na wyższym poziomie przez dłuższy okres.

Dla traderów wizerunek bezpiecznej przystani, jakim cieszy się złoto, jest znacznie mocniejszy niż w przypadku jakiegokolwiek innego surowca. Dlatego też ten żółty metal trafia do portfeli zarówno początkujących, jak i doświadczonych traderów. Jest uznawany za zabezpieczenie przed inflacją oraz niepewnością geopolityczną i gospodarczą. W sierpniu 2020 r. ceny złota osiągnęły rekordowy poziom powyżej 2.000 $ za uncję. Przyczyną wzrostu cen były obawy związane z globalną recesją gospodarczą, napięciami politycznymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz niepewnością dotyczącą pandemii COVID-19. W rzeczywistości w świetle bezprecedensowej niepewności prognozowano, że cena złota wzrośnie aż do 3.000 $ za uncję.

Co należy wiedzieć o handlu srebrem?

Podobnie jak złoto, srebro również jest metalem szlachetnym powszechnie wykorzystywanym do produkcji biżuterii i monet. Jednakże, wartość srebra bierze się stąd, że ten biały metal charakteryzuje się największą przewodnością elektryczną spośród wszystkich metali. W rezultacie jest wykorzystywany częściej niż złoto i znajduje zastosowanie w kilku gałęziach przemysłu. Srebro jest często wykorzystywane do produkcji taśm fotograficznych i paneli słonecznych. Do największych producentów srebra należą Chiny, Meksyk i Peru. Srebro także jest uznawane za bezpieczną przystań, którą można wykorzystać do zabezpieczenia portfela przed inflacją i niepewnością gospodarczą. Jednakże, jego atrakcyjność w tym zakresie jest znacznie mniejsza niż złota.

Jaka jest korelacja pomiędzy dolarem amerykańskim a metalami szlachetnymi?

Zacznijmy od tego, że ceny metali szlachetnych zazwyczaj są wyrażone w dolarach amerykańskich. Już to sprawia, że zachodzi pomiędzy nimi korelacja ujemna. Ponadto, zarówno dolar amerykański, jak i metale szlachetne, są uznawane za stosunkowo stabilne klasy aktywów. Oba instrumenty są uznawane przez traderów za bezpieczną przystań. W okresach dużej zmienności cen innych klas aktywów, takich jak akcje, niepokojów politycznych czy niepewności gospodarczej, inwestorzy zwiększają udział bezpiecznych przystani w swoich portfelach. Często wybierają pomiędzy dolarem amerykańskim a złotem, co sprawia, że jako bezpieczne przystanie instrumenty te są wobec siebie konkurencyjne. Kiedy rośnie popyt na dolara, często przekłada się to na niższy popyt na złoto wśród traderów i inwestorów.

Gaz ziemny

Tak jak ropa Crude, surowiec ten stanowi ważne źródło paliwa i energii. Odkrycie i wydobycie nowych zasobów gazu ziemnego to długotrwała i kosztowna inwestycja. W rezultacie surowiec ten jest niezmiernie rzadki, a jego ceny są bardzo zmienne. Oznacza to, że niewielka zmiana popytu lub podaży gazu ziemnego może wywołać znaczący ruch cen.

Jakie są główne czynniki wpływające na cenę gazu ziemnego?

Dostępność zamienników: Duże środki przeznacza się na badania ukierunkowane na identyfikację i rozwój odnawialnych źródeł energii zwanych bio-paliwami. Źródła te będą stanowiły zamienniki dla gazu ziemnego:

Pojemność magazynów: Dostępność wyższa niż popyt wiąże się z kosztem przechowywania surowca. Rosnące zapasy wywierają presję na ceny gazu ziemnego.

Warunki pogodowe: Niskie temperatury oznaczają wyższy popyt na ogrzewanie domów i biur. Zapowiedzi chłodniejszych zim mogą wywindować ceny gazu ziemnego.

Obrót tym popularnym surowcem odbywa się na następujących giełdach:

 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

 • ICE Futures

Kawa

Ten surowiec miękki może być Ci bliższy niż inne, ponieważ Twoje poranki prawdopodobnie rozpoczynają się od filiżanki kawy. Jeśli tak jest, nie jesteś sam, jako że na całym świecie każdego dnia wypija się ponad 2 mld filiżanek tego napoju. Do największych producentów kawy należą Brazylia, Indonezja, Wietnam, Etiopia i Kolumbia.

Jakie są główne przyczyny wahań cen kawy?

Pogoda: Produkcja tego surowca jest skrajnie wrażliwa na warunki klimatyczne, ponieważ wymaga określonej kombinacji deszczu i słońca. Z tego względu raporty pogodowe mogą wpływać na wahania cen.

Ceny ropy: Większość krajów produkujących kawę eksportuje dużą część swojej produkcji. W związku z tym ceny kawy mogą ulegać wahaniom wraz ze zmianami ceny ropy.

Niepokoje geopolityczne: Niepokoje polityczne w regionach produkujących kawę lub w obszarach, gdzie konsumuje się jej najwięcej, mogą wywoływać wahania cen.

Dolar amerykański: Silny dolar ma tłumiący wpływ na ceny tego surowca.

Do najpopularniejszych giełd, na których handluje się kawą, należą:

 • New York Board of Trade (NYBOT)

 • Singapore Commodities Exchange (SICOM)

 • Euronext (w Londynie)

 • Kansai Commodities Exchange (w Japonii)

Kukurydza

Surowiec ten stanowi ważne źródło pożywienia. Jest także wykorzystywany do produkcji etanolu oraz pasz dla zwierząt, syropu kukurydzianego i skrobii. Głównymi producentami kukurydzy są Brazylia, Stany Zjednoczone, Chiny i Argentyna.

Jakie czynniki wpływają na ceny kukurydzy?

Pogoda: Niekorzystne warunki klimatyczne mogą prowadzić do niskiej podaży kukurydzy i wpływać na jej cenę.

Dopłaty rządowe: Dostępność dopłat do rolnictwa w celu stymulacji produkcji kukurydzy wpływa na jej cenę w krajach takich jak Stany Zjednoczone.

Popyt na pasze dla zwierząt: Rozwój hodowli zwierząt skutkuje zwiększeniem popytu na pasze dla zwierząt, co z kolei winduje ceny kukurydzy.

Dolar amerykański: Stany Zjednoczone są jednym z głównych producentów i posiadają dobrze rozwinięty sektor produkcji wołowiny i innych mięs.

Główne giełdy, na których handluje się surowcami rolnymi, takimi jak kukurydza:

 • Winnipeg Commodity Exchange (WCE)

 • Chicago Board of Trade (CBOT)

 • Tokyo Grain Exchange (TGE)

 • Kansai Commodities Exchange (w Japonii)

 • Minneapolis Grain Exchange

Miedź

Ten medal jest dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Jest również odporny na warunki pogodowe i korozję, czemu zawdzięcza swoje powszechne zastosowanie w przemyśle elektronicznym. Ponadto, miedź jest wykorzystywana do produkcji stopów, rur, przewodów elektrycznych, maszyn przemysłowych i piorunochronów. Do największych producentów miedzi należą Chiny, Peru, Stany Zjednoczone i Chile.

Ponieważ surowiec ten jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle produkcyjnym, cena miedzi ulega wahaniom wraz z publikacjami aktualnych informacji gospodarczych. Mogą one obejmować dane ekonomiczne dotyczące zamówień fabrycznych, produkcyjnego indeksu PMI i handlu zagranicznego. Problemy infrastrukturalne i spory handlowe nie pozostają bez wpływu na ceny miedzi.

Miedź, obok kilku innych wysoce użytecznych metali, takich jak nikiel i ołów, stanowi przedmiot obrotu na następujących giełdach:

 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

 • London Metal Exchange (LME)

 • Shanghai Futures Exchange (SFE)

 • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)

Stal

Jako surowiec wytrzymały i dostępny po niskiej cenie, stal jest niezwykle popularna do zastosowań przemysłowych w produkcji, budownictwie i infrastrukturze. Stal jest przede wszystkim stopem węgla i żelaza, ale zawiera też domieszki innych składników, takich jak nikiel, mangan, chrom i wolfram.

Jakie czynniki wpływają na ceny stali?

 • Z uwagi na duży popyt ze strony różnych gałęzi przemysłu, ceny stali mają tendencję do zmian związanych z rozwojem sektora produkcyjnego i wzrostem gospodarczym.

 • Ceny stali zależą również od kosztów produktów wchodzących w skład tego stopu.

W latach 2018-2019 podczas wojny handlowej USA-Chiny Amerykanie nałożyli taryfy na stal eksportowaną przez azjatycki kraj. Takie czynniki zewnętrzne również mogą wywoływać zmiany cen stali.

Other Most
Traded Commodities

Oprócz powyższych, istnieje kilka innych surowców, które zyskały popularność
wśród traderów. Obejmują one rudę żelaza, aluminium i soję.

Jak handlować najpopularniejszymi
surowcami?

Jak już wiesz, kilka surowców stanowi przedmiot powszechnego obrotu. Najczęściej stosowanym sposobem handlu nimi jest rynek futures poprzez kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe). Wraz z rozwojem technologii i szybkiego Internetu, indywidualni traderzy handlują kontraktami CFD w sposób znacznie bardziej regularny. Prostym sposobem nauki handlu CFD jest otwarcie konta demo, które pozwala zapoznać się z instrumentami finansowymi i platformami handlowymi przed zaangażowaniem własnego kapitału.

Rozpocznij handel ze wsparciem australijskiego regulowanego brokera

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 21027

Get instant Updates in Telegram