Co to są kontrakty
CFD na kryptowaluty?

Co to są kontrakty
CFD na kryptowaluty?

Kryptowaluty, czyli waluty cyfrowe, szybko stają się jedną z klas aktywów o największym wolumenie transakcji. W dużej mierze wynika to z ich potencjalnej roli w zmianie globalnego krajobrazu finansowego. Początkowo, handel kryptowalutami był uznawany za niszę dla technologów z doświadczeniem handlowym, którzy dobrze znali tajniki funkcjonowania walut cyfrowych i ich technikalia. Percepcja uległa zmianie wraz z pojawieniem się renomowanych brokerów, którzy obecnie oferują inwestorom szansę na handel kryptowalutami poprzez takie instrumenty jak kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Chociaż część inwestorów preferuje posiadanie kryptowalut, takich jak Bitcoin (BTC), na własność, wielu z nich zamiast tego wybiera handel kontraktami CFD. Kontrakty CFD pozwalają na zawarcie z brokerem umowy na czas określony zamiast otwarcia pozycji bezpośrednio na rynku. Po upływie okresu obowiązywania kontraktu następuje wymiana różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD na kryptowaluty ważne jest, aby przyjrzeć się walutom cyfrowym, powodom ich rosnącej popularności oraz temu, jak się nimi handluje.

Czym handel kryptowalutami różni się od
handlu innymi instrumentami?

Ponieważ kryptowaluty są aktywami cyfrowymi, które wykorzystują technologię łańcucha bloków (blockchain) do zabezpieczania transakcji, kontrolowania podaży, a nawet wykonywania transferów, handel nimi różni się od handlu tradycyjnymi aktywami. Ruch cen walut cyfrowych nie podlega wpływom typowych czynników gospodarczych i politycznych, które wywołują wahania cen na rynku Forex i na rynku akcji. Zamiast tego, notowania kryptowalut są napędzane przez nowe informacje dotyczące regulacji, kryptospołeczności i projektów.

Do ważnych czynników wpływających na wartość kryptowalut należą doniesienia o możliwej kontroli regulacyjnej lub akceptacji przez różne kraje i rządy, spory wewnątrz kryptospołeczności dotyczące aktualizacji, ataki na giełdy kryptowalutowe i wprowadzenie nowych projektów kryptowalutowych.

Główne czynniki wpływające na ceny kryptowalut to:

1. Podaż: Łączna liczba jednostek waluty i tempo ich emisji.

2. Kapitalizacja rynkowa: Wartość wszystkich istniejących jednostek waluty i przewidywania co do ich ruchów w przyszłości.

3. Wizerunek: Wizerunek danej kryptowaluty i jej popularność wśród instytucji i rynków finansowych.

4. Zastosowanie: Zastosowanie kryptowaluty i jej integracja z istniejącą infrastrukturą.

5. Wydarzenia i nowe informacje: Kluczowe wydarzenia dotyczące regulacji segmentu, naruszeń bezpieczeństwa i wdrożenia nowych projektów.

How Do
Kryptowaluty
Work?

Handel kryptowalutami to nie tylko poznawanie rynku kryptowalut. Zdobywanie wiedzy na temat walut cyfrowych, w tym ich rodzajów, cech, funkcjonalności i związanego z nimi ryzyka, przyniesie korzyść każdemu, kto interesuje się handlem kryptowalutami.

W przeciwieństwie do tradycyjnych walut fiat, które można zobaczyć fizycznie, kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) czy Ethereum (ETH), są internetowym środkiem wymiany wykorzystującym funkcje kryptograficzne do przeprowadzania transakcji finansowych. Za dużą popularnością tych walut stoi fakt, iż są one zdecentralizowane i cechują się dużą odpornością na kontrolę ze strony rządu czy banku centralnego. Zastosowanie technologii łańcucha bloków umożliwia bezpieczny transfer waluty pomiędzy dwoma stronami za pomocą kluczy prywatnych i publicznych. Dostępna technologia pozwala na przesyłanie popularnych kryptowalut i handel nimi w sposób płynny przy minimalnych opłatach za przetworzenie transakcji.

Bitcoin, pierwsza na świecie kryptowaluta wprowadzona w 2009 r., zyskała na popularności w ostatnich latach po gwałtownym skoku wartości z 1.000 $ na początku 2017 r. do ponad 19.000 $ do końca tamtego roku. Następnie giełdy o ugruntowanej pozycji, takie jak CBOE i CME, wprowadziły kontrakty futures na Bitcoina, a kryptowaluta zaczęła być akceptowana przez coraz większą liczbę instytucji na całym świecie. W porównaniu z historycznymi notowaniami walut fiat błyskawiczna aprecjacja Bitcoina była czymś, czego nie widziano nigdy wcześniej.

Obecnie istnieje ponad 1.000 kryptowalut alternatywnych wobec Bitcoina (altcoins), ale nie wszystkie z nich oferują dobre okazje transakcyjne. Liczba walut cyfrowych, których wolumen obrotu jest wystarczający do zapewnienia realnej płynności, jest obecnie ograniczona. Do najpopularniejszych kryptowalut należą:

 • Bitcoin (BTC), oryginalna kryptowaluta

 • Bitcoin Cash (BCH), pierwszy twardy podział w oryginalnym bloku Bitcoina

 • Ethereum (ETH), ambitny projekt, który funkcjonuje w inny sposób

 • Litecoin (LTC), alternatywa kryptowaluta obsługująca płatności transgraniczne

 • Ripple (XRP), wprowadzona w reakcji na problemy dotyczące szybkości płatności międzynarodowych

 • Neo (NEO), unikatowa platforma oparta na łańcuchu bloków, która obsługuje swoją własną kryptowalutę

How to Trade in
Kryptowaluty

Ekspozycję na kryptowaluty można uzyskać na kilka sposobów:

1. Faktyczne kupno

Walutę cyfrową można kupić za istniejącą walutę fiat, taką jak dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) czy dolar australijski (AUD). Klika kryptowalut jest dostępne w ograniczonej ilości, w tym Bitcoin, którego podaż jest ograniczona do 21 milionów jednostek. Obecnie w obrocie znajduje się ponad 18 milionów jednostek, a wielu brokerów Forex akceptuje Bitcoina do handlu walutami.

Faktyczne kupno lub sprzedaż waluty cyfrowej ułatwia giełda kryptowalutwa, na której odbywa się obrót daną walutą. Czynniki, jakie należy uwzględnić przed wyborem giełdy do handlu walutami cyfrowymi, obejmują reputację, oferowane bezpieczeństwo, pobierane opłaty, opcje płatności oraz wymogi dotyczące weryfikacji rachunku.

2. Fundusze inwestycyjne

Inną metodą inwestowania w kryptowaluty jest ścieżka funduszy kryptowalutowych, takich jak Bitcoin Cash Investment Trust czy Ethereum Investment Trust. Tego rodzaje fundusze inwestują w pierwsze oferty publiczne (ICO) i w inne kryptowaluty. Są uznawane za bardziej agresywne i bardziej aktywne. Zatrudnienie profesjonalnych zarządzających funduszami oznacza wyższe koszty i opłaty.

3. Kryptowalutowe fundusze indeksowane

Popularność walut cyfrowych stała się przyczyną utworzenia kryptowalutowych funduszy indeksowanych. Są one podobne do funduszy indeksowanych na rynku finansowym z tym wyjątkiem, że koncentrują się na aktywach cyfrowych, a nie na produktach finansowych, takich jak akcje czy obligacje. Wybrane kryptowaluty są grupowane i ważone kapitalizacją rynkową. Crypto-10 jest uznawany za punkt odniesienia dla kryptowalutowych funduszy indeksowanych i jest powszechnie wykorzystywany jako miernik zmienności cen oraz perspektyw dla walut cyfrowych jako całości.

4. Handel kontraktami CFD

Prostym sposobem na handel kryptowalutami jest handel za pośrednictwem brokera. Zamiast otwierać portfel walutowy do przechowywania rzeczywistych kryptowalut i handlować na giełdzie kryptowalutowej można otwierać transakcje z renomowanym brokerem o ugruntowanej pozycji na rynku, który oferuje handel kryptowalutami poprzez konto do handlu kontraktami CFD. Handel kontraktami CFD zapewnia inwestorom elastyczność zajmowania pozycji zarówno długich, jak i krótkich, ponieważ będą oni spekulować na przyszłych ruchach cen kryptowaluty.

Decyzja o kupnie kryptowalut na giełdzie albo handlu nimi za pośrednictwem brokera będzie zależeć od tego, czy:

1. Chcesz posiadać kryptowalutę na własność

2. Jesteś skłonny pokryć wartość kryptowaluty z góry

3. Posiadasz konto na giełdzie

4. Jesteś gotowy do ponoszenia dodatkowych opłat za wpłaty i wypłaty środków

5. Posiadasz portfel cyfrowy

6. Nie chcesz korzystać z dźwigni finansowej.

Tak samo jak wszystkie inne formy handlu, handel kryptowalutami wymaga znajomości rynku i stosowania wypróbowanych strategii
handlowych. Wszechstronne zrozumienie rynku umożliwia lepszą ocenę potencjalnego ryzyka.

What are
Cryptocurrency CFDs?

Kontrakty na różnice kursowe to atrakcyjny sposób na handel dowolną klasą aktywów, ponieważ nie obejmują one faktycznego kupna danego aktywa. Taki kontrakt umożliwia spekulowanie na przyszłej wartości instrumentu bazowego bez faktycznego posiadania go na własność. Kontrakty CFD na kryptowaluty umożliwiają inwestorom przewidywanie przyszłych zmian wartości danej kryptowaluty. Kontrakty dotyczące notowań kryptowaluty mogą być otwierane w powiązaniu z walutami fiat, takimi jak dolar amerykański czy dolar australijski, lub z inną kryptowalutą, np. Bitcoin w relacji do Ethereum.

Do powszechnie stosowanych terminów związanych z handlem kontraktami CFD na kryptowaluty należą:

 • Cena Ask: To cena, po której można kupić kontrakt CFD.

 • Cena Bid: To cena, po której można sprzedać kontrakt CFD.

 • Spread: Jest to różnica pomiędzy ceną ask a ceną bid instrumentu bazowego w kontrakcie CFD. Spread jest kosztem transakcyjnym inwestora i jest potrącany z łącznego zysku lub dodawany do łącznych strat. W związku z tym im węższy spread, tym niższy koszt transakcyjny inwestora.

 • Depozyt Zabezpieczający: Jest to kwota pieniędzy, jaką należy wpłacić, aby otworzyć pozycję CFD.

 • Dźwignia Finansowa: Umożliwia handel kontraktami CFD na kryptowaluty w wartościach przewyższających kapitał na koncie handlowym. Dźwignia finansowa pozwala inwestorom na uzyskanie większej ekspozycji poprzez wpłacenie niewielkiego procentu pełnej wartości transakcji. Dzięki temu narzędziu inwestorzy mogą cieszyć się większymi zyskami, jeśli cena zmieni się na ich korzyść, ale są narażeni na większe straty, jeśli cena zmieni się na ich niekorzyść.

 • Pozycja długa: Kiedy inwestor otwiera pozycję kupna na kontrakcie CFD, przewidując wzrost ceny instrumentu bazowego, mówimy o zajęciu pozycji długiej.

 • Pozycja krótka: Kiedy inwestor otwiera pozycję sprzedaży, przewidując spadek ceny instrumentu bazowego, mówimy o zajęciu pozycji krótkiej.

 • Stop Loss: To zlecenie umożliwia inwestorom określenie poziomu cenowego, na którym ich pozycja na CFD zostanie zamknięta. Pomaga to zminimalizować straty, jeśli rynek podąży w kierunku przeciwnym do przewidywanego.

 • Take Profit: To zlecenie służy do określania poziomu cenowego, na którym pozycja inwestora zostanie zamknięta. Ma to na celu zabezpieczenie zysków zanim rynek obierze niekorzystny kierunek.

Jakie są korzyści z
handlu kontraktami CFD na kryptowaluty?

Strony transakcji na kontrakcie CFD wymieniają różnicę w cenie kryptowaluty lub jakiegokolwiek innego instrumentu pomiędzy pozycją otwarcia a pozycją zamknięcia. Przykładowo, jeśli inwestor otwiera pozycję długą, a wartość danej kryptowaluty rośnie, uzyskuje zysk. Z kolei jeśli jej wartość spada, ponosi stratę. Analogicznie, jeśli inwestor uważa, że wartość kryptowaluty, takiej jak Bitcoin, w przyszłości spadnie, może otworzyć pozycję krótką. Prawidłowe przewidywania wygenerują zysk, natomiast wzrost wartości kryptowaluty będzie skutkować stratą.

Handel kontraktami CFD jest bardzo popularny z kilku powodów:

Brak potrzeby posiadania portfela cyfrowego: Handel kontraktami CFD nie wymaga posiadania portfela cyfrowego ani rejestracji na giełdzie. Co więcej, inwestorzy nie muszą się martwić o przechowywanie waluty cyfrowej ani o jej bezpieczeństwo.


Niski poziom zagrożenia: Kontrakty CFD zazwyczaj są bezpieczniejsze niż faktyczne kupno kryptowalut na giełdzie. Zawieranie transakcji za pośrednictwem zarejestrowanego brokera o ugruntowanej pozycji na rynku zapewnia dobrą ochronę przed utratą środków czy nieuczciwymi praktykami, takimi jak ataki hackerskie.


Zmienność i gwałtowne ruchy cen: Kryptowaluty są uznawane za rynek zmienny i trudno się z tym nie zgodzić, ale gwałtowne ruchy cen są częścią atrakcji. Handel kontraktami CFD na kryptowaluty powinien opierać się na odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem opracowanej po dogłębnej analizie.


Nieustanny handel: W przypadku kryptowalut nie istnieje coś takiego jak godziny handlu. Brak scentralizowanego organu zarządzającego sprawia, że kryptowalutami można handlować przez całą dobę. Transakcje zazwyczaj są zawierane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami giełd kryptowalutowych na całym świecie. Jednakże, korekty aktualizacji strukturalnych lub podziały kryptowaluty mogą skutkować okresami przestoju. Kryptowalutami można nawet handlować w powiązaniu z walutami fiat, takimi jak dolar amerykański.


Spekulowanie na ruchu ceny: Handel kontraktami CFD na kryptowaluty umożliwia inwestorom zajmowanie pozycji długich lub krótkich, w zależności od ich rozumienia lub oceny przyszłych ruchów cen.

Dźwignia finansowa: Transakcje na kontraktach CFD są lewarowane i umożliwiają inwestorom otwieranie pozycji w oparciu o depozyt zabezpieczający. Oznacza to, że inwestor może uzyskać dużą ekspozycję na rynek kryptowalut, wpłacając lub deponując tylko ułamek pełnej wartości transakcji. Handel w oparciu o depozyt zabezpieczający pozwala inwestorom na uzyskiwanie większych zysków ze stosunkowo niewielkiej inwestycji, ale to samo dotyczy strat. W związku z tym inwestorzy powinni zachować ostrożność i podejmować świadome decyzje, z uwzględnieniem swojej tolerancji ryzyka.


Korzystanie z zaawansowanych platform: Kontraktami CFD na kryptowaluty można łatwo handlować na zaawansowanych platformach handlowych, takich jak MetaTrader 4 i 5, wyposażonych w personalizowany interfejs. Platformy te nie tylko sprawiają, że handel staje się prosty, ale także oferują kilka narzędzi technicznych zapewniających płynne doświadczenie handlu.

Jakie kroki obejmuje
handel kryptowalutami?

Zrozumienie funkcjonowania rynków kryptowalutowych, czynników wpływających na ruchy cen, dostępnych opcji handlowych ma istotne znaczenie dla każdego, kto chce handlować walutami cyfrowymi. Kolejnym krokiem powinno być podjęcie decyzji o trybie handlu, tj. o bezpośrednim kupnie kryptowaluty, handlu poprzez kryptofundusze lub kontrakty CFD. Jeśli zdecydujesz się na handel poprzez CFD, powinieneś poszukać brokera o ugruntowanej pozycji na rynku, który zapewnia niezrównane wsparcie klienta i zasoby edukacyjne oraz konto demo, aby pomóc Ci zapoznać się z niuansami kontraktów CFD na kryptowaluty.

Kroki, jaki należy podjąć, aby zacząć handel walutami cyfrowymi:

Krok 1:
Finding a Good
Broker

To najbardziej istotny i najważniejszy krok w Twojej podróży handlowej z kontraktami CFD na kryptowaluty. Powinno się wybrać brokera o ugruntowanej pozycji na rynku, który jest objęty nadzorem, aby zapewnić bezpieczeństwo środków i przestrzeganie obowiązujących regulacji. Wybierając brokera do handlu kontraktami CFD na kryptowaluty, należy uwzględnić następujące czynniki:

 • Wybierz podmiot objęty nadzorem: Inwestorzy powinni szukać brokerów objętych nadzorem i zapoznać się z pełną informacją o produkcie (PDS) przed otwarciem konta rzeczywistego i rozpoczęciem handlu. W Australii brokerzy są zobowiązani do posiadania australijskiej licencji na świadczenie usług finansowych (AFSL), natomiast w Wielkiej Brytanii nadzór nad usługami finansowymi sprawuje Urząd Nadzoru Finansowego (FCA).

 • Sprawdź reputację:Należy uwzględnić dotychczasowe działania i reputację brokera. Sprawdź, czy broker zapewnia oddzielne przechowywanie środków klientów i swojego własnego kapitału. Wybierz brokera, który zapewnia regularne audyty finansowe prowadzone przez zewnętrzne firmy audytowe oraz regularnie przesyła wyciągi z konta swoim klientom.

 • Dźwignia finansowa: Dźwignia finansowa jest istotnym czynnikiem, jaki należy uwzględnić podczas handlu kontraktami CFD. Nie chodzi o to, aby wybrać brokera, który oferuje wysoką dźwignię finansową. Wybierz brokera, który oferuje poziomy dźwigni, z jakimi czujesz się komfortowo.

 • Sprawdź opcje handlowe i obsługiwane kryptowaluty: Koniecznie upewnij się, że opcje handlowe oferowane przez brokera obejmują kryptowaluty, którymi chcesz handlować.

 • Platforma handlowa:Wybierz brokera, który oferuje prostą, ale efektywną platformę handlową, taką jak MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Te bardzo przyjazne dla użytkownika platformy są wyposażone we wbudowane narzędzia i zasoby, dzięki którym cały proces handlu kryptowalutami staje się łatwy i płynny.

 • Spready: Spready i prowizje pobierane przez brokera decydują o kosztach transakcyjnych, dlatego należy je uwzględnić przed otwarciem konta.

 • Jakość usług:Usługi wsparcia klienta są bardzo ważne dla inwestorów, dla których handel kontraktami CFD jest czymś nowym i którzy od czasu do czasu mogą potrzebować pomocy. Z tego względu wybierz brokera znanego z doskonałej jakości usług wsparcia klienta.

 • Łatwość dokonywania płatności: Ostatnią, lecz nie mniej ważną kwestią, jest sprawdzenie opcji płatności oferowanych przez brokerów, aby zapewnić sobie możliwość terminowych wpłat i wypłat z konta.

Krok 2:
Otwarcie konta

Kiedy wybierzesz brokera do handlu kontraktami CFD, pora otworzyć konto handlowe. Większość renomowanych brokerów pozwala inwestorom najpierw otworzyć konto demo, aby zapoznali się z platformą, narzędziami i tempem handlu. Takie konto można następnie ulepszyć do konta rzeczywistego, na które można wpłacać pieniądze.

Krok 3:
Building a
Trading Plan

Teraz, kiedy wybrałeś już swoje instrumenty transakcyjne, pora na przeprowadzenie analiz w celu sfinalizowania planu handlowego. Ponieważ handel kryptowalutami charakteryzuje się zmiennością, powinieneś opracować plan handlowy po rozważeniu wszystkich ryzyk związanych z handlem. Wypisz swoje cele, zidentyfikuj swoją zdolność do podejmowania ryzyka, a następnie przygotuj zarys strategii handlowej obejmującej takie środki, jak poziomy Stop Loss i Take Profit. Możesz skorzystać z zasobów oferowanych przez Twojego brokera lub wbudowanych opcji na platformie handlowej do podejmowania świadomych decyzji.

Krok 4:
Zacznij Handel

Kiedy Twoja strategia będzie już gotowa, pora przejść do działania i otworzyć pozycję długą/kupna lub krótką/sprzedaży, w zależności od Twoich przewidywań co do przyszłego kierunku zmian ceny. Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się na handel Bitcoinem, Ripple czy Ethereum, musisz:

 • Sprawdzić ceny ask i bid

 • Określić wielkość swojej pozycji handlowej, z uwzględnieniem oferowanej dźwigni finansowej, pobieranego spreadu i Twojego apetytu na ryzyko

 • Korzystaj z narzędzi, takich jak zlecenia Stop Loss i Limit, i włącz je do swojej strategii zarządzania ryzykiem

 • Po otwarciu pozycji monitoruj zysk lub stratę w sekcji otwarte pozycje na platformie handlowej

 • Zamknij pozycję, kiedy osiągniesz swój cel.

Jak zarządzać ryzykiem związanym
z handlem kontraktami
CFD na kryptowaluty?

Wysoce zmienny charakter kryptowalut sprawia, że handel nimi jest bardzo ryzykowny. Jednakże, dobrze zaplanowana strategia i nieustanne monitorowanie pozycji pomagają inwestorom zarządzać związanym z tym ryzykiem. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie nim oraz zabezpieczanie zysków jest możliwe poprzez ustawienie automatycznych poziomów Stop i Limit oraz określenie poziomu, na jakim chcesz zamknąć transakcję.

Oprócz tego powinno się:

 • Zawsze utrzymywać wystarczający depozyt zabezpieczający na swoim koncie, aby uniknąć nieoczekiwanego zamknięcia pozycji na skutek braku wystarczających środków.

 • Ustawiać alerty cenowe, aby otrzymywać informacje o większych niż oczekiwano wzrostach lub spadkach cen kryptowalut.

 • Nieustannie śledzić swoje konto oraz ruchy ceny, aby szybko podejmować działania.

 • Zawsze korzystać z dźwigni finansowej z uwzględnieniem swojej zdolności do ponoszenia ryzyka.

Dlatego też, rzetelna wiedza na temat funkcjonowania kryptowalut i czynników wpływających na nie oraz dobra strategia handlowa obejmująca adekwatne środki zarządzania ryzykiem mogą pomóc inwestorom w zapewnieniu, aby ich podróż po świecie handlu kryptowalutami była satysfakcjonująca.

Rozpocznij handel ze wsparciem australijskiego regulowanego brokera

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 20440

Get instant Updates in Telegram