Potencjalne ryzyko związane
z handlem CFD

Potencjalne ryzyko związane
z handlem CFD

Kontrakt CFD (czyli kontrakt na różnice kursowe) to wysoce specjalistyczny i niezwykle popularny instrument finansowy. Umożliwia on handel na bazie ruchów cen różnych aktywów finansowych bez faktycznego nabywania ich lub posiadania ich na własność. Produkty finansowe najczęściej wybierane do handlu obejmują pary walutowe, metale, surowce, indeksy, akcje i kryptowaluty.

W handlu kontraktami CFD bierze udział kilka stron. Jest inwestor (trader), który zamierza kupić CFD, i kontrahent, który dostarcza instrument w transakcji. W zależności od tego, gdzie odbywa się handel instrumentem finansowym, zaangażowana może być strona pośrednicząca, taka jak broker CFD, bank inwestycyjny lub firma spread-bettingowa. Zawierając kontrakt, obie strony umawiają się na wymianę różnicy w wartości lub cenie instrumentu bazowego pomiędzy momentem otwarcia kontraktu a momentem jego zamknięcia.

Niezwykła popularność handlu CFD wynika z wielu korzyści, jakie oferuje ten instrument finansowy. Jednakże, wiąże się z nim pewne ryzyko. Podobnie jak w przypadku każdej innej formy handlu, trzeba rozumieć ryzyko i świadomie podejmować decyzje. Zanim spojrzymy na korzyści i ryzyko związane z handlem kontraktami CFD, spróbujmy najpierw zrozumieć, jak naprawdę działa ten instrument finansowy.

Na czym polega
handel kontraktami CFD?

Podczas handlu kontraktami CFD nigdy nie kupujesz, nie posiadasz na własność ani nie sprzedajesz instrumentu finansowego. Zamiast tego zawierasz kontrakt w zależności od tego, czy przewidujesz, że cena bazowego instrumentu finansowego pójdzie w górę czy w dół. Przykładowo, jeśli cena złota wynosi 2.000 $ za uncję i przewidujesz, że wzrośnie, możesz zająć pozycję długą. Powiedzmy, że rynek podąży w kierunku korzystnym dla Ciebie i cena złota wzrośnie do 2.010 $. Oznacza to, że zarobiłeś 10 $.

W tradycyjnym środowisku handlowym inwestor kupiłby uncję złota, poczekał, aż jego cena wzrośnie, a następnie sprzedał złoto, aby osiągnąć zysk. Właśnie tutaj zachodzi wyraźna różnica pomiędzy tradycyjnym handlem a handlem kontraktami CFD. W przypadku handlu CFD nie musisz kupować uncji złota, aby zarobić na wzroście jego wartości. Zamiast tego zawierasz kontrakt dotyczący jego ceny w przyszłości. Kiedy okres obowiązywania kontraktu dobiegnie końca, pomiędzy stronami dochodzi jedynie do wymiany różnicy pomiędzy wcześniejszą ceną a ceną aktualną. W naszym przykładzie kwota 10 $ zasili Twoje konto handlowe.

Z kolei jeśli rynek obierze niekorzystny dla Ciebie kierunek i cena złota spadnie do 1990 $ za uncję, 10 $ zostanie odjęte z salda Twojego konta handlowego. Innymi słowy, uzyskałeś ekspozycję na jedną uncję złota bez konieczności dokonania początkowej inwestycji w wysokości 2.000 $. To uproszczony przykład i jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas handlu CFD. Omówimy je, kiedy będziemy wyjaśniać zalety i potencjalne ryzyko związane z handlem kontraktami CFD.

Jakie są zalety
handlu kontraktami CFD?

Kontrakty CFD zostały wprowadzone w Londynie we wczesnych latach 90. Początkowo stanowiły one rodzaj swapów na akcje, którymi handel odbywał się na bazie depozytu zabezpieczającego. Od początku tego tysiąclecia handel kontraktami CFD rozpowszechnił się na globalne rynki i różne klasy aktywów. Z biegiem lat kontrakty CFD zyskały ogromną popularność, a liczba dostawców CFD wzrosła.

Podstawy handlu kontraktami CFD przedstawiamy poniżej. Ich cenę oblicza się na podstawie zmiany ceny instrumentu bazowego pomiędzy momentem wejścia a momentem wyjścia z transakcji. Oblicza się jedynie zmianę ceny, bez uwzględnienia wartości instrumentu bazowego. Następnie początkowy depozyt zabezpieczający jest obliczany jako iloczyn różnicy pomiędzy ceną wejścia a ceną wyjścia oraz ilości kupowanego instrumentu finansowego.

Powróćmy do przykładu ze złotem. Jeśli spodziewasz się, że cena spadnie, możesz otworzyć kontrakt CFD, aby zająć pozycję krótką. Jeśli rynek podąży w korzystnym dla Ciebie kierunku i cena spadnie np. do 1990 $ za uncję, kiedy Twój kontrakt dobiegnie końca, zarobisz 10 $, chociaż rynek idzie w dół. Kupno kontraktu na 10 uncji przyniosłoby zysk w wysokości 100 $. W pierwszych miesiącach po wybuchu pandemii COVID-19 byliśmy świadkami unikatowej sytuacji finansowej, w której ceny instrumentów finansowych, takich jak indeksy i ropa, mocno ucierpiały.

Niepewność na globalnych rynkach akcji doprowadziła do wyższego ryzyka rynkowego i zmiennych warunków rynkowych. W przypadku inwestorów detalicznych uważa się, że zmienność cen niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka z uwagi na większe potencjalne straty. Nie dotyczy to jednak doświadczonych traderów, którzy handlują kontraktami CFD z wykorzystaniem określonej strategii handlowej, która może obejmować gwarantowane zlecenie Stop Loss.

Dzięki brokerom CFD i specjalistycznym platformom handlowym inwestorzy mają dostęp do tysięcy instrumentów finansowych na globalnych rynkach. Jedną z głównych atrakcji w handlu CFD za pośrednictwem brokera jest oferta wysoce lewarowanych produktów. Dzięki nim traderzy mogą zwiększyć swoją ekspozycję na instrument finansowy bez zwiększania swojej inwestycji kapitałowej. To wszystko brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdą, dlatego przyjrzyjmy się temu bliżej. s

Jakie potencjalne korzyści i ryzyko wiążą się z
handlem kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej?

Dzięki dźwigni finansowej możesz otworzyć dużą pozycję, angażując jedynie niewielki procent łącznej wartości transakcji. Niektórzy brokerzy oferują dźwignię finansową w wysokości aż 30:1. Czym właściwie jest dźwignia finansowa? Upraszczając, to pożyczka oferowana przez brokera. Powiedzmy, że przewidujesz wzrost kursu pary EUR/USD o 100 pipsów z poziomu 1,1898 do 1,1998. Posiadasz 1.000 $, ale Twój broker CFD oferuje dźwignię finansową w wysokości 10:1. Oznacza to, że w tej transakcji możesz uzyskać ekspozycję o wartości 10.000 $, pomimo tego, że Twoje początkowe saldo inwestycyjne wynosi 1.000 $. Jeśli rynek zachowa się tak, jak przewidywałeś, i notowania pary rzeczywiście wzrosną o 100 pipsów, Twój zysk wyniesie 100 $.

Bez dźwigni finansowej w powyższym scenariuszu musiałbyś zainwestować 10.000 $, aby zarobić 100 $. Przekłada się to na zwrot z inwestycji na poziomie 1%. Jednakże, ponieważ skorzystałeś z dźwigni finansowej w wysokości 10:1 oferowanej przez Twojego brokera, możesz zarobić 100 $, inwestując tylko 1.000 $. Równa się to zwrotowi z inwestycji w wysokości 10%!

W krajach takich jak Wielka Brytania i Australia niektórzy brokerzy oferują dźwignię w wysokości 30:1. Gdyby zastosować ją do powyższego scenariusza, inwestycja w wysokości 1.000 $ pozwoliłaby uzyskać ekspozycję na poziomie 500.000 $. I znowu, jeśli rynek zachowa się tak, jak przewidywałeś, i notowania pary wzrosną o 100 pipsów, Twój zysk wyniesie 5.000 $, a zwrot z inwestycji 500%. To niesamowita okazja! Jednakże, wiąże się to z wyższym ryzykiem. Ponieważ dźwignia finansowa istotnie zwiększa Twoją ekspozycję, potencjalne straty również będą większe, jeśli rynek obróci się przeciwko Tobie. Oznacza to, że możesz stracić o wiele więcej niż zaangażowane przez Ciebie środki. Dobrym pomysłem jest zawsze zapoznanie się z pełną informacją o produktach (PDS) przed skorzystaniem z takiego systemu handlowego.

Jak ograniczyć ryzyko związane z handlem kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej?

Zarządzanie ryzykiem jest obszarem, który odróżnia skutecznych i doświadczonych traderów od całej reszty. Należy uwzględnić następujące kwestie:

Pogłębienie wiedzy na temat handlu CFD może być pomocne, ale nic nie zastąpi praktycznego doświadczenia handlowego. Zanim rozpoczniesz handel kontraktami CFD, rozważ otwarcie konta demo, które umożliwia korzystanie z platform handlowych za pomocą waluty wirtualnej. Zapoznaj się z handlem akcjami i poobserwuj wysoce ryzykowne rynki finansowe w czasie rzeczywistym zanim otworzysz konto rzeczywiste.

Innym sposobem na ograniczenie ryzyka jest składanie zleceń Stop Loss przy każdej transakcji. W ten sposób zapewnisz sobie zamknięcie zlecenia, jeśli rynek nagle obierze kierunek przeciwny niż oczekiwałeś. Składanie zleceń Stop Loss pozwala ograniczyć potencjalne straty, jeśli rynek zwróci się przeciwko Tobie.

Inne potencjalne ryzyko związane z
handlem CFD

Oprócz dźwigni finansowej istnieje kilka innych rodzajów ryzyka związanego z handlem CFD, jakie należy uwzględnić.

RYZYKO POWIĄZANYCH KOSZTÓW

Nie jest to ryzyko samo w sobie, ale często traderzy zapominają je uwzględnić podczas obliczania wartości transakcji. Realizacja transakcji może obejmować kilka rodzajów kosztów, w tym prowizję, spread, koszty utrzymywania pozycji, subskrypcję platformy i inne opłaty.

Do najczęstszych kosztów związanych z handlem kontraktami CFD należą:

Spread

To różnica pomiędzy ceną kupna (zwaną również ceną Ask) a ceną sprzedaży (zwaną również ceną Bid) instrumentu finansowego w danym momencie. Cena kupna instrumentu jest zwykle wyższa niż jego cena sprzedaży. Powiedzmy, że spread na instrumencie wynosi 30,50 $ ~ 30,90 $. Jeśli zdecydujesz się na zajęcie pozycji długiej, kupujesz instrument po cenie 30,90 $. Jeśli od razu go sprzedasz, poniesiesz stratę w wysokości 40 centów. Kiedy cena sprzedaży osiągnie 30,90 $, wyjdziesz na zero, chociaż cena sprzedaży wzrosła. Dopiero kiedy cena sprzedaży przekroczy poziom 30,90 $, zrealizujesz zysk.

Prowizja

Niektórzy brokerzy pobierają opłatę, kiedy otwierasz pozycję i kiedy zamykasz transakcję.

Koszty utrzymywania pozycji.

Jeśli na swoim koncie masz otwarte pozycje na koniec dnia handlowego, poniesiesz pewne koszty związane z ich utrzymaniem. Są one zwane także opłatami z tytułu rolowania lub opłatami swap. Koszty zależą od liczby otwartych pozycji na Twoim koncie i okresu ich utrzymywania.

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO KOSZTÓW W HANDLU KONTRAKTAMI CFD?

Aby zmaksymalizować zyski, powinieneś wybrać brokera Forex, który oferuje najwęższe spready i pobiera najniższe opłaty.

RYZYKO ZMIENNOŚCI NA RYNKACH

Jest wiele czynników, które wpływają na rynki finansowe. Niektóre klasy aktywów ze swojej istoty charakteryzują się większą zmiennością cen niż inne. Zmienność cen nie zawsze jest złą rzeczą dla traderów, ponieważ generuje ona więcej atrakcyjnych okazji handlowych niż rynek płaski. Jednakże, gwałtowny wzrost lub spadek cen może mieć poważny wpływ na Twoje zyski.

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO ZMIENNOŚCI NA RYNKACH W HANDLU KONTRAKTAMI CFD?

Dywersyfikacja portfela

Dywersyfikacja portfela to najbardziej efektywny sposób na ograniczenie wpływu zmienności cen. Oznacza to włączenie do swojego portfela kilku różnych klas aktywów w celu zabezpieczenia go przed potencjalnymi zmianami na rynku.

Wiedza

Doświadczeni traderzy wiedzą, jakie warunki rynkowe lub informacje zwiększają poziom zmienności cen. Przykładowo, publikacja raportu NFP (raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym) przez amerykański Departament Pracy w pierwszy piątek każdego miesiąca zazwyczaj wywołuje znaczne ruchy cen. Globalny rynek Forex zazwyczaj doświadcza wysokich poziomów zmienności cen w ciągu kilku godzin przed i po publikacji raportu. Początkujący traderzy mogą decydować się na zamknięcie pozycji w tym okresie i poczekać aż rynek się uspokoi, zanim wznowią handel.

Zlecenia Stop Loss

Składanie zleceń Stop Loss przy każdej transakcji zapewnia ograniczenie potencjalnych strat. Jest zdecydowanie zalecane dla traderów na wszystkich poziomach i stanowi centralny element każdej strategii handlowej.

RYZYKO ZAMKNIĘCIA POZYCJI

Jeśli na Twoim koncie nie ma środków wystarczających do pokrycia łącznego depozytu zabezpieczającego, Twój broker CFD lub platforma handlowa, z której korzystasz, mogą zamknąć niektóre lub wszystkie Twoje otwarte pozycje. Przy obliczaniu środków na koncie, oprócz wymaganego depozytu zabezpieczającego, brokerzy uwzględniają również wszystkie opłaty. W przypadku utrzymywania wielu pozycji przez kilka dni środki na Twoim koncie mogą się wyczerpać, jeśli zmiany na rynku pójdą w niepożądanym przez Ciebie kierunku.

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO ZAMKNIĘCIA POZYCJI?

Monitoruj swoje otwarte transakcje i saldo swojego konta. Możesz zasilać swoje konto dodatkowymi środkami w przypadku najmniejszej wątpliwości co do tego, czy będziesz w stanie pokryć łączną wartość wszystkich otwartych pozycji. Niedoświadczeni traderzy powinni unikać posiadania zbyt dużej liczby otwartych pozycji w jednym momencie, ponieważ szybka zmiana cen rynkowych może skutkować znacznymi stratami.

RYZYKO NISKIEJ PŁYNNOŚCI

Istnieje również możliwość, że instrument bazowy stanie się mniej płynny. Może to wynikać z nieoczekiwanych wieści lub istotnego zdarzenia na rynku krajowym lub globalnym. Ponadto, jeśli popyt na instrument spadnie, kontrakt CFD może stać się mniej płynny. Jeśli tak się stanie, możesz nie mieć odpowiedniej okazji do wyjścia z transakcji po zamierzonej cenie.

Poślizg odnosi się do różnicy pomiędzy ceną, po której chcesz wyjść z transakcji, a ceną, po której transakcja jest realizowana. Może wystąpić w okresach dużej zmienności cen lub niskiej płynności na rynku. Poślizg nie zawsze oznacza stratę. Może mieć kierunek korzystny dla Ciebie. Ryzyko polega na tym, że zmiana jest czymś nieoczekiwanym, czymś, czego trader nie uwzględnił podczas podejmowania decyzji.

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO NISKIEJ PŁYNNOŚCI?

Najlepszym wskaźnikiem płynności jest spread, czyli różnica pomiędzy ceną Bid a ceną Ask. Kiedy spread jest wąski, możesz być pewien, że płynność instrumentu jest duża. Musisz monitorować płynność swojego instrumentu, jeżeli instrument bazowy nie jest zbyt popularny. Przykładem takich instrumentów mogą być egzotyczne pary walutowe takie jak USD/TRY (dolar amerykański w stosunku do liry tureckiej) czy EUR/HUD (euro w stosunku do forinta węgierskiego). Najlepszym sposobem na uniknięcie ryzyka płynności jest handel popularnymi instrumentami finansowymi za pośrednictwem renomowanego brokera CFD, który jest objęty nadzorem.

RYZYKO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW KLIENTA PRZEZ BROKERA

Istnieje kilku brokerów, którzy nie są objęci nadzorem przez organ żadnego kraju. W takich przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie, aby tacy brokerzy korzystali z pieniędzy wpłacanych przez klientów na ich konta handlowe. W rzeczywistości niektórzy brokerzy zapewniają, że wszystkie inwestycje dokonywane przez ich klientów trafiają na jeden rachunek bankowy, który należy do brokera. Oznacza to, że nie ma różnicy pomiędzy własnymi środkami brokera a inwestycjami klienta. Tacy brokerzy mogą wykorzystywać środki klienta we własnych celach – do spłaty zobowiązań, spłaty długów, wyjścia z upadłości lub nawet zawierania transakcji na własny rachunek. Zdecydowanie zalecamy wybór brokera CFD, który przechowuje środki klientów odrębnie.

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW KLIENTA PRZEZ BROKERA?

Zawsze handluj za pośrednictwem brokera, który jest objęty nadzorem przez jeden z wiodących organów regulacyjnych, taki jak FAC (brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego), CySEC (Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) czy ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji). Takie organy regulacyjne zobowiązują brokerów do utrzymywania odrębnych rachunków. Oznacza to, że broker przechowuje własne środki na rachunku bankowym, który jest całkowicie odrębny od rachunków jego klientów. Brokerzy, którzy utrzymują odrębne rachunki, nie mogą wykorzystywać środków swoich klientów w żadnym celu innym niż umożliwienie danemu klientowi prowadzenia handlu i pokrycie wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Brokerzy objęci nadzorem muszą przestrzegać rygorystycznych regulacji, w przeciwnym wypadku grożą im surowe kary ze strony organów regulacyjnych za wszelkie nadużycia.

RYZYKO OPÓŹNIENIA W REALIZACJI ZLECEŃ

Zarabianie pieniędzy na handlu CFD zależy nie tylko od Twojej wiedzy i zdolności do podejmowania właściwych decyzji, ale również od szybkości realizacji składanych zleceń. Ponieważ zmiany na rynkach finansowych zachodzą szybko, każde opóźnienie w realizacji zleceń może oznaczać stracone okazje lub realizację zlecenia po cenie niższej niż preferowana.

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO OPÓŹNIENIA W REALIZACJI ZLECEŃ?

Zawsze handluj na szybkiej i zaawansowanej platformie. Najpopularniejszymi platformami handlowymi są MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5).

Upewnij się, że pracujesz na szybkim sprzęcie i że połączenie internetowe również jest szybkie. Każdy lag na Twoim komputerze lub zakłócenie połączenia internetowego może spowodować opóźnienie w realizacji zleceń.

Upewnij się, że Twój broker oferuje najlepsze warunki handlowe, w tym ultraniskie opóźnienie, wąskie spready, minimalny poślizg i najlepsze możliwe ceny. Wybierz brokera, który oferuje dużą płynność i zapewnia najwyższą jakość realizacji zleceń w zakresie szybkości i dokładności.

Jakie środki możesz podjąć, aby kontrolować ekspozycję na ryzyko
w handlu kontraktami CFD?

Potencjalne ryzyko związane z handlem CFD oraz możliwe sposoby jego minimalizacji omówiliśmy powyżej. Teraz przedstawiamy kilka dodatkowych ogólnych kroków, jakie możesz podjąć w celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko w handlu kontraktami CFD:

Poznaj instrument bazowy

Będziesz podejmował lepsze decyzje w handlu CFD, jeśli dobrze zapoznasz się z instrumentem bazowym. Dowiedz się, jakie czynniki wpływają na jego cenę. Przeglądaj wykresy i analizuj ruchy instrumentu bazowego w przeszłości.

Poćwicz na koncie demo

Wybierz brokera, który oferuje bezpłatne konto demo, abyś mógł poćwiczyć handel kontraktami CFD, nie wykorzystując w tym celu własnego kapitału. Konto demo symuluje rzeczywiste środowisko handlowe w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz zapoznać się z platformą, wybrać kontrakty CFD, z którymi czujesz się najbardziej komfortowo, i wypróbować różne strategie. Kiedy zdobędziesz wystarczającą pewność siebie i zrozumiesz niuanse handlu CFD, możesz rozpocząć handel rzeczywisty.

Utrzymuj minimalne otwarte pozycje overnight

Twoja praca nie kończy się w momencie otwarcia transakcji. Nieoczekiwane zmiany na rynku mogą mieć istotny wpływ na Twoje zlecenia. Dobrym pomysłem jest otwieranie tylko takiej liczby pozycji, jaką z łatwością będziesz mógł monitorować. W przypadku pozycji overnight traderzy powinni pamiętać o potencjalnym wpływie luk cenowych.

Korzystaj ze zleceń Stop Loss i Limit

Nie chcesz, aby nieoczekiwane zdarzenie lub nagła zmienność cen na rynkach poskutkowały znacznymi stratami na Twojej pozycji CFD. Najlepszym sposobem na ograniczenie takich strat jest wyrobienie sobie nawyku składania zleceń Stop Loss i Limit przy każdej otwieranej pozycji.

Podsumowanie

Handel kontraktami CFD oferuje szeroki zakres możliwości. Inwestorzy mogą zarabiać na rynkach rosnących i spadkowych, a większość brokerów CFD zapewnia dostęp do wysokich poziomów ekspozycji, oferując produkty lewarowane. Jednakże, trader, który dopiero zaczyna handel CFD, powinien uczynić zarządzanie ryzykiem integralną częścią swojej strategii handlowej.

W świecie handlu CFD ceny zmieniają się szybko, dlatego ważne jest trzymanie emocji na wodzy. Może przesądzać o różnicy pomiędzy sukcesem a porażką. Zarówno strach, jak i chciwość, mogą prowadzić do błędnych decyzji, natomiast przytomność umysłu i zdolność do podejmowania szybkich decyzji to istotne zalety. Traderzy CFD muszą być zdyscyplinowani, zachowywać obiektywizm i trzymać się swojej strategii handlowej.

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 20442

Get instant Updates in Telegram