Jak obracać kontraktami CFD na złoto?

MENU

Jak obracać kontraktami CFD na złoto?

Na przestrzeni dziejów złoto zawsze było uznawane za cenny surowiec i nie bez przyczyny. Złoto nie tylko jest metalem szlachetnym cieszącym się popytem w wielu branżach, ale również idealnym zabezpieczeniem przed ryzykiem typowym dla rynków finansowych, zwłaszcza w okresach niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej. Zasadniczo globalny popyt na złoto utrzymuje się na wysokim poziomie, co sprawia, że należy ono do surowców stanowiących przedmiot najbardziej aktywnego obrotu na świecie.

Jeśli chcesz handlować złotem, masz kilka możliwych opcji. Możesz inwestować bezpośrednio w fizyczne złoto poprzez zakup złotego kruszcu od handlarzy kruszcem lub poprzez fundusze notowane na giełdzie (ETF), które utrzymują ten surowiec. Alternatywnie, możesz handlować złotem poprzez fundusze ETF, które śledzą ruchy cen surowca, lub nabywać CFD (kontrakty na różnice kursowe) na złoto, które śledzą cenę bazową instrumentu. Kontrakty CFD to jeden z najpopularniejszych sposobów na handel złotem, co nie powinno dziwić, kiedy dowiesz się na czym polega handel kontraktami CFD na złoto.

Na czym polega handel kontraktami CFD na złoto?

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) na złoto to instrument pochodny umożliwiający handel instrumentem bazowym, tj. ceną złota, bez faktycznego nabywania surowca na własność. Dobrą stroną kontraktów CFD jest to, że możesz realizować zyski tak samo, jak gdybyś był właścicielem złota. Ponadto, handel kontraktami CFD odbywa się na bazie depozytu zabezpieczającego, dzięki czemu możesz zyskać większą ekspozycję na rynek złota za ułamek kwoty, jakiej potrzebowałbyś do zakupu fizycznego złota.

Handel złotem działa podobnie jak handel na rynku Forex. Kod handlowy złota na platformach handlowych to XAU, a najpopularniejszy kurs złota jest denominowany w dolarach amerykańskich za uncję jubilerską i wyrażony jako XAU/USD.

Inne kursy CFD znacznie różnią się między sobą w zależności od brokera, ale obejmują denominacje w euro (XAU/EUR), funtach brytyjskich (XAU/GBP), jenach japońskich (XAU/JPY) i frankach szwajcarskich (XAU/CHF).

Handel kontraktami CFD na złoto polega na wykorzystywaniu ruchów ceny złota. W związku z tym sukces na rynku złota zależy w dużej mierze od Twojej zdolności do przewidywania i analizowania ruchów na rynku. Jednym z kluczowych elementów, które pomogą Ci w przewidywaniu zmian ceny złota, jest zrozumienie czynników, które wpływają na cenę tego surowca.

Co wpływa
na cenę złota?

There are several factors that
influence the price of gold,
poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.

1. Gold supply
and demand

Podobnie jak w przypadku każdej innej klasy aktywów, prawo popytu i podaży wywiera duży wpływ na ceny złota. Kiedy podaż jest wysoka, a popyt niski, ceny zwykle idą w dół. Z kolei kiedy podaż jest niska, a popyt wysoki, ceny zwykle idą w górę.

Zasadniczo popyt na złoto przewyższa podaż, dzięki czemu złoto konsekwentnie utrzymuje wysoką wartość. Odróżnia to złoto od innych surowców, w przypadku których popyt i podaż wywierają większy wpływ na cenę.

2. Sentyment rynkowy

Sentyment rynkowy wokół złota wywiera większy wpływ na jego cenę niż popyt i podaż. Sentyment inwestorów i społeczeństwa należy do istotnych czynników kształtujących ceny. Złoto zyskało popularność wśród inwestorów dzięki swojej zdolności do trzymania wartości i minimalizowania zmienności cen,

dlatego kiedy na rynku panuje pesymizm i ogólna niepewność, cena złota prawdopodobnie wzrośnie. Innymi słowy, rynek niedźwiedzia zazwyczaj wywołuje bycze nastawienie do złota.

3. Economic and
geopolitical conditions

Wobec silnych powiązań z sentymentem rynkowym, kryzysy finansowe i niestabilność polityczna wywołują niepewność, która przyczynia się do zmian ceny złota. Przykładowo, złoto osiągnęło najwyższe ceny w historii w 2011 r., kiedy kryzys strefy euro siał spustoszenie na całym kontynencie. Podobnie w połowie 2019 r. ceny złota poszły w górę wobec eskalacji napięć podczas wojny handlowej USA – Chiny. W obu przypadkach inwestowanie w złoto zapewniało pewien stopień stabilności, co przełożyło się na wzrost wartości surowca.

Ceny złota zazwyczaj osiągają wysokie poziomy w okresach globalnego niepokoju gospodarczego i niepewności politycznej, ponieważ inwestorzy kupują złoto ze względu na jego status „bezpiecznej przystani”. Na ceny złota wpływają również warunki gospodarcze. W okresach recesji lub depresji gospodarczej wielu inwestorów porzuca inwestycje o stosunkowo wyższym ryzyku, np. instrumenty kapitałowe, na rzecz bezpieczniejszych aktywów, takich jak złoto, co przekłada się na wzrost wartości surowca.

4. Currency movements

W znacznej części obrót złotem odbywa się w dolarach amerykańskich, dlatego dolar wywiera duży wpływ na cenę złota. Chociaż nie zawsze tak jest,

złoto z dolarem łączy odwrócony stosunek: kiedy wartość jednego idzie w górę, wartość drugiego idzie w dół.

5. Inflation
and deflation

Kiedy waluty stają się niestabilne w okresach wyższej inflacji lub deflacji, wielu inwestorów kieruje swoją uwagę na złoto, aby zabezpieczyć zwroty z inwestycji, i w rezultacie cena surowca wzrasta.

Przy niewielkiej lub zerowej inflacji istnieje prawdopodobieństwo spadku cen złota.

6. Stopy procentowe

Chociaż pomiędzy stopami procentowymi a cenami złota nie ma bezpośredniej korelacji i zmiany wartości mogą iść w tym samym kierunku, wyższe stopy procentowe zazwyczaj obniżają ceny złota. Wynika to stąd, iż wyższe stopy procentowe oferują wyższe zwroty inwestorom, którzy przeznaczają pieniądze na oszczędności, wskutek czego złoto staje się mniej atrakcyjne dla inwestorów, którzy wycofują pieniądze z rynku złota. Stopy procentowe są również wyraźnym wskaźnikiem tego, jak banki centralne postrzegają inflację, co czasami przekłada się na ceny złota.

Dlaczego warto handlować
Gold CFDs?

Kontrakty CFD na złoto zdobyły popularność na rynkach finansowych, ponieważ zapewniają inwestorom wiele korzyści.
Do największych z nich należą:

 • Dostępność

  Podczas gdy kupno fizycznego złota może wiązać się z czasochłonnymi procesami, otwarcie konta handlowego CFD jest stosunkowo proste i szybkie. Co więcej, zakup złota to dość duży wydatek – średnia cena złotego kruszcu przekracza 50.000 $. Jeśli nie masz dużych środków do swojej dyspozycji, handel kontraktami CFD na złoto to efektywny kosztowo sposób na dostęp do rynku złota i uczestnictwo w nim.

 • Płynność

  Szacuje się, że dzienne wolumeny transakcji na złocie sięgają ok. 70 mld $ i przekraczają wolumeny większości par walutowych, z wyjątkiem EUR/USD, GBP/USD, i USD/JPY. Wysoki wolumen transakcji, sprawia że kontrakty CFD charakteryzują się dużą płynnością. Duża płynność oznacza, że handel kontraktami CFD na złoto jest tańszy niż handel innymi instrumentami finansowymi, a pobierane prowizje są zazwyczaj bardzo niskie. Ponadto, wysoka płynność oznacza, że kontrakty CFD można łatwo sprzedać, co kieruje naszą uwagę w stronę kolejnej korzyści.

 • Możliwość zajmowania pozycji długich lub krótkich

  W przypadku handlu kontraktami CFD nie musisz się martwić o to, aby trafić ze swoimi transakcjami w moment wzrostów cen na rynku. Wysoka płynność kontraktów CFD na złoto oznacza, że możesz wykorzystywać ruchy cen zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Jeśli uważasz, że złoto zyska na wartości w stosunku do danej waluty, zajmujesz pozycję długą (kupno), a jeśli uważasz, że złoto straci na wartości w stosunku do danej waluty, zajmujesz pozycję krótką (sprzedaż).

 • Stabilność

  Ponieważ kontrakty CFD umożliwiają inwestorom zarabianie nawet na rynkach spadkowych, kontrakty CFD na złoto są instrumentem, któremu nie brakuje zalet. Mogą zaoferować inwestorom pewną stabilność oraz szansę na odniesienie sukcesu nawet na niestabilnych rynkach.

 • Główne

  Kontrakty CFD są lewarowanymi produktami finansowymi. Nie musisz wpłacać całej kwoty wymaganej do otwarcia pozycji. Zazwyczaj kontrakty CFD na złoto oferują wysokie poziomy dźwigni finansowej, co przekłada się na niższy wymagany depozyt zabezpieczający. Przykładowo, w przypadku zastosowania dźwigni 50:1 do pozycji o wartości 50.000 $, będziesz musiał zdeponować tylko 1.000 $ na swoim koncie, aby otworzyć pełen kontrakt o wartości 50.000 $. Analogicznie, w przypadku dźwigni wynoszącej 100:1, będziesz musiał zdeponować tylko 500 $.

 • Zmienność

  Rynek złota charakteryzuje się dużą zmiennością, a jego trendy cenowe ulegają większym wahaniom niż w przypadku par walutowych, takich jak para EUR/USD, dla której zakres ruchów oscyluje wokół 50-100 pipsów niemal każdego dnia. Zmienność cen zapewnia inwestorom więcej okazji na odniesienie sukcesu na rynku złota.

 • Brak daty wygaśnięcia kontraktu

  Kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia, to inwestor decyduje, kiedy zamknąć pozycję. To korzystna sytuacja, ponieważ możesz utrzymywać otwartą pozycję dopóki nie osiągniesz zamierzonej marży zysku.

 • Jakie są wady handlu kontraktami CFD na złoto?

  Chociaż handel kontraktami CFD na złoto oferuje inwestorom kilka korzyści, wiąże się on również z pewnym ryzykiem.

 • Ryzyko związane z korzystaniem z depozytu zabezpieczającego

  Handel kontraktami CFD odbywa się na bazie depozytu zabezpieczającego z wykorzystaniem dźwigni finansowej, co oznacza zwiększenie zysków inwestora. Jednakże, ta sama dźwignia, która powiększa zwrot, może również zwiększyć straty, dlatego należy korzystać z niej ostrożnie.

 • Wymagania zmiennego rynku

  O ile inwestowanie w złoto jest uznawane za bezpieczną przystań, kiedy rynki akcji są nieprzewidywalne, duża zmienność cen na rynku może nie zawsze działać na Twoją korzyść. Niewielki ruch na rynku może wywrzeć duży wpływ na cenę złota, skutkując znacznymi stratami.

  Ponadto, w okresach zmienności na rynkach prawdopodobieństwo gwałtownych załamań jest wysokie, a to oznacza, że musisz uważnie śledzić i utrzymywać poziom depozytu zabezpieczającego. Co więcej, może wystąpić konieczność szybkiego reagowania na wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, które mogłyby doprowadzić do automatycznego zamknięcia Twojej pozycji i poniesienia straty.

 • Koszty utrzymywania pozycji przez dłuższy okres

  Chociaż rynek CFD zazwyczaj jest ukierunkowany na zarabianie na krótkoterminowych zmianach cen, niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na utrzymywanie swoich pozycji przez dłuższy okres. Wówczas brokerzy mogą stosować stopy rollover z tytułu utrzymywania otwartych pozycji, co w niektórych przypadkach może być bardzo kosztowne. Ważne jest, aby zrozumieć faktyczny koszt utrzymywania pozycji przed podjęciem takiego kroku, ponieważ czasami wyniki nie uzasadniają kosztów.

Jak zacząć handel kontraktami CFD na złoto?

Handel kontraktami CFD na złoto jest podobny do handlu innymi instrumentami finansowymi – musisz wiedzieć, jak nawigować po rynku. Rynek CFD jest złożony i zajmie Ci trochę czasu, zanim wyrobisz sobie dobre pojęcie na temat dynamiki rynkowej, ale do rozpoczęcia handlu wystarczy kilka kroków.

Krok 1 | Poznaj rynek

Kontrakty CFD na złoto wymagają zanurzenia się zarówno w rynek surowców, jak i w handel CFD. Musisz dobrze zrozumieć oba te obszary. Poznanie rynku kontraktów CFD na złoto to kluczowy krok, który może Ci zapoznać się nie tylko z różnymi czynnikami, które napędzają rynki, ale również ze wszystkimi podstawami wymaganymi do nawigacji po rynku, takimi jak analiza rynku i częste błędy w handlu CFD, które obniżają Twoje szanse na sukces.

Krok 2 | Opracuj plan

Jak mówi przysłowie: „niepowodzenie w planowaniu to planowanie niepowodzenia”. Podobnie jak w przypadku każdego innego rynku finansowego, dobry plan ma kluczowe znaczenie w handlu kontraktami CFD na złoto. Plan musi obejmować pewne istotne elementy, w tym Twoje cele handlowe, apetyt na ryzyko, preferowaną metodę analizy, strategię handlową oraz narzędzia do zarządzania pieniędzmi i ryzykiem. Szczególnie ważne jest dokładne określenie metody analitycznej, strategii oraz zasad zarządzania pieniędzmi i ryzykiem.

Krok 3 | Metoda analityczna

Dwie najpopularniejsze metody analizy cen złota to analiza techniczna i fundamentalna. Analiza fundamentalna opiera się na badaniu danych makroekonomicznych i sentymentu rynkowego z zamiarem prognozowania ruchów cen. Inwestorzy próbują poddawać analizie dynamiczne siły wpływające na gospodarkę globalną, takie jak inflacja, niepewność polityczna i ujemne realne stopy procentowe. Następnie wykorzystują te informacje do podejmowania świadomych decyzji o zajęciu pozycji na rynku.

Jakość Twojego planu będzie w dużej mierze zależeć od Twojej wiedzy na temat rynku. Przykładowo, jeśli nie wiesz, jak poślizg wpływa na podążające zlecenia Stop, Twój plan może nie obejmować stosowania gwarantowanych zleceń Stop służących do minimalizowania ryzyka. Ponadto, sformułowanie i realizacja planu jest ważniejsze niż posiadanie planu, którego nie realizujesz. Trzymając się planu, wyrobisz w sobie dyscyplinę, a to ważne dla każdego inwestora, który chce konsekwentnie osiągać zyski w perspektywie długoterminowej.

Krok 4 | Zarządzanie ryzykiem i środkami pieniężnymi

Kiedy określisz już swoje poziomy wejścia i wyjścia, powinieneś także ustalić pewne zasady dotyczące zarządzania ryzykiem i środkami pieniężnymi. Zasady te powinny obejmować wysokość kapitału, jakim zaryzykujesz przy każdej transakcji, maksymalną stratę, jaką jesteś skłonny ponieść na jednej transakcji, oraz wskaźnik zysk/ryzyko, tak abyś mógł stworzyć zbilansowany portfel inwestycyjny.

Będziesz musiał także zaplanować, w jaki sposób będziesz minimalizować ryzyko związane z kontraktami CFD na złoto po otwarciu transakcji. Twój plan może obejmować zarys strategii stosowania zleceń Stop Loss i Limit do minimalizowania dużych strat oraz ryzyka, które pojawia się, kiedy rynek nagle obraca się przeciwko Tobie, zwłaszcza w okresach dużej zmienności cen.

Jakość Twojego planu będzie w dużej mierze zależeć od Twojej wiedzy na temat rynku. Przykładowo, jeśli nie wiesz, jak poślizg wpływa na podążające zlecenia Stop, Twój plan może nie obejmować stosowania gwarantowanych zleceń Stop służących do minimalizowania ryzyka. Ponadto, sformułowanie i realizacja planu jest ważniejsze niż posiadanie planu, którego nie realizujesz. Trzymając się planu, wyrobisz w sobie dyscyplinę, a to ważne dla każdego inwestora, który chce konsekwentnie osiągać zyski w perspektywie długoterminowej.

Krok 5 | Wybierz dobrego brokera CFD

Nie wszyscy brokerzy są tacy sami. Niektórzy brokerzy pomogą Ci osiągnąć Twoje cele handlowe, podczas gdy inni znacznie ograniczą Twoje szanse na sukces rynkowy. Zanim zaczniesz swoją podróż po świecie handlu kontraktami CFD na złoto, powinieneś wybrać rzetelnego brokera, który oferuje obsługę i wsparcie wysokiej jakości. Jeśli chodzi o brokera, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Regulacja. To, że broker jest objęty nadzorem, oznacza, że Twoje środki są bezpieczne, ponieważ organy regulacyjne wymagają przechowywania środków inwestorów na odrębnych kontach. Nadzór dotyczy nie tylko środków na Twoim koncie, oznacza także, że Twój broker jest zobowiązany do zabezpieczenia Twoich danych osobowych i finansowych.

 • Koszty transakcyjne. Powinieneś wybrać brokera, który może zaoferować konkurencyjne prowizje i ultrawąskie spready przy zachowaniu wysokiej jakości usług brokerskich.

 • Oferta platform handlowych. Zmiany cen na rynku kontraktów CFD na złoto mogą być dosyć szybkie, zwłaszcza w okresach dużej zmienności, dlatego dobra platforma może oznaczać różnicę pomiędzy właściwą realizacją Twoich transakcji a ponoszeniem strat. Dobry broker zaoferuje Ci wybór spośród zaawansowanych platform wyposażonych w narzędzia i technologię, które pomogą Ci przenieść Twój handel na wyższy poziom.

 • Wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej. Różni brokerzy mają różne wymogi, jeśli chodzi o minimalny depozyt zabezpieczający. Powinieneś wybrać brokera, którego wymóg depozytowy jest spójny z kwotą, jaką jesteś skłonny wydać na rynku, i który oferuje minimalny poziom dźwigni finansowej najbardziej odpowiadający Twoim celom i umiejętnościom handlowym.

 • Obsługa klienta. Niektórzy brokerzy są dostępni tylko wtedy, kiedy oni tego chcą, a nie wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Podczas handlu mogą wystąpić pewne problemy, takie jak np. problemy techniczne wpływające na realizację zleceń lub trudności przy dokonywaniu wpłat lub wypłat. Dobra ogólna i techniczna obsługa klienta może pomóc Ci rozwiązywać pojawiające się problemy szybko i skutecznie.

Kiedy wybierzesz brokera, jesteś gotowy do otwarcia konta.

Otwórz konto i zacznij handel

Twój broker przeprowadzi Cię przez kroki, jakie należy podjąć, aby otworzyć konto handlowe. To jeden z powodów, dla których wybór brokera z dobrą obsługą klienta jest kluczowy już od samego początku na wypadek ewentualnych problemów. Po otwarciu konta i wpłacie depozytu możesz zacząć handel, wybierając wielkość pozycji i poziom dźwigni finansowej, otwierając pozycję długą lub krótką w zależności od przeprowadzonej analizy rynkowej i ustawiając odpowiednie zlecenia w celu minimalizacji strat.

Przykładowe transakcje

Powiedzmy, że aktualne kwotowanie ceny sprzedaży/kupna złota wynosi 1.050,00 $ / 1.050,50 $. Zgodnie z Twoją analizą przewidujesz, że cena złota w najbliższych dniach będzie nadal rosła, dlatego decydujesz się na zakup kontraktu mini na 10 uncji złota, który odzwierciedla złoto o wartości 10.505 $. Broker wymaga depozytu zabezpieczającego w wysokości 2%, dlatego na swoje konto musisz wpłacić 210,10 $ (10.505 $ x 0,02).

Powiedzmy, że następnie cena złota wzrasta do poziomu 1.083,50 $ / 1.084,00 $. Aby zamknąć kontrakt, sprzedajesz go po cenie 1.083,50 $. Wartość Twojego kontraktu wzrosła z 10.505 $ do 10.835 $, co daje Ci zysk w wysokości 330 $ (kontrakt mini oznacza 10 $ za każdy 1 $, o jaki zmieniła się cena złota). Gdyby rynek skierował się przeciwko Tobie i cena złota spadłaby do poziomu 1.022,50 $ / 1.023,00 $, straciłbyś 280 $, a więc więcej niż wynosiła Twoja wpłata początkowa. Z tego względu należy ustawiać zlecenia Stop Loss w celu minimalizacji ryzyka.

Powyższy przykład nie uwzględnia kosztów transakcyjnych. Kiedy uwzględnimy wszystkie koszty transakcji, Twój zysk będzie niższy niż 330 $, a Twoja strata będzie wyższa niż 280 $.

Uwaga: Handel na koncie rzeczywistym oznacza potencjał generowania rzeczywistych zysków, kontrakty CFD wiążą się z wysokim ryzykiem. Zaleca się, abyś najpierw solidnie poćwiczył na koncie demo i rozwinął swoje umiejętności handlowe, zanim przejdziesz na konto rzeczywiste i zaczniesz ryzykować prawdziwymi pieniędzmi.

 • Day trading. Obejmuje reagowanie na krótkoterminowe okazje rynkowe kreowane przez takie czynniki jak kształtujące się trendy czy informacje wpływające na rynek. W strategii day trading wszystkie pozycje są otwierane i zamykane w ciągu jednego dnia handlowego.

 • Swing trading. Obejmuje wykorzystywanie impetu rynkowego poprzez otwieranie pozycji w momencie uformowania się trendu i utrzymywaniu pozycji do chwili pojawienia się oznak odwrócenia trendu.

 • Skalpowanie. Obejmuje zawieranie kilku transakcji w ciągu dnia w oparciu o niewielkie ruchy cen. Strategia ta ma na celu realizowanie częstych niewielkich zysków zamiast czekania na wyraźniejsze trendy i większe zyski.

Połączenie podstawowej strategii ze zrozumieniem czynników wpływających na zmiany cen złota skieruje Cię na właściwe tory, abyś mógł odnieść sukces na rynku kontraktów CFD na złoto. Więcej informacji na temat strategii, jakie możesz zastosować, aby odnieść sukces w krótkoterminowym handlu kontraktami CFD, zawiera ten krótki przewodnik.

Handel kontraktami CFD na złoto

Rynek kontraktów CFD na złoto oferuje możliwość odniesienia sukcesu w krótkim czasie, co sprawia że kontrakty CFD stanowią atrakcyjną alternatywę dla innych instrumentów finansowych. Niemniej, niewłaściwe podejście do handlu CFD może doprowadzić do szybkiej utraty środków. Tajemny przepis na sukces nie istnieje, a jego osiągnięcie zależy w dużej mierze od czasu, jaki poświęcisz na studiowanie i analizowanie rynku, a także od cierpliwości, praktyki, dużej dawki dyscypliny i umiejętności uczenia się na błędach.

Rozpocznij handel ze wsparciem australijskiego regulowanego brokera

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - database | Page ID - 20439

Get instant Updates in Telegram