Jak handluje się kontraktami CFD
w Australii?

Jak handluje się kontraktami CFD
w Australii

Kontrakty na różnice kursowe ("CFD") są popularne wśród inwestorów, którzy aktywnie handlują na rynkach finansowych na całym świecie. Ich popularność zwiększyło wprowadzenie CFD w Australii w 2002 roku. Australijski rynek kontraktów CFD szybko się rozwinął i w ciągu zaledwie pięciu lat Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który oprócz pozagiełdowych (OTC) kontraktów CFD oferuje również kontrakty CFD sprzedawane na giełdzie.

CFD stały się najbardziej popularną metodą handlu instrumentami pochodnymi na rynku australijskim. Są one regulowane przez Australian Securities and Investments Commission (ASIC) i oferują różne zalety handlowe. Są one jednak również złożone i niosą ze sobą potencjalnie duże ryzyko. Jeśli zamierzasz handlować CFD, ważne jest, aby wiedzieć, jak działa rynek tych kontraktów, a ten artykuł Ci w tym pomoże.

Co to Jest
CFD Trading?

Kontrakty na różnice kursowe ("CFD") są popularne wśród inwestorów, którzy aktywnie handlują na rynkach finansowych na całym świecie. Ich popularność zwiększyło wprowadzenie CFD w Australii w 2002 roku. Australijski rynek kontraktów CFD szybko się rozwinął i w ciągu zaledwie pięciu lat Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który oprócz pozagiełdowych (OTC) kontraktów CFD oferuje również kontrakty CFD sprzedawane na giełdzie.

CFD stały się najbardziej popularną metodą handlu instrumentami pochodnymi na rynku australijskim. Są one regulowane przez Australian Securities and Investments Commission (ASIC) i oferują różne zalety handlowe. Są one jednak również złożone i niosą ze sobą potencjalnie duże ryzyko. Jeśli zamierzasz handlować CFD, ważne jest, aby wiedzieć, jak działa rynek tych kontraktów, a ten artykuł Ci w tym pomoże.

Jakie instrumenty CFD są dostępne
w Australii?

Rynek australijski oferuje zróżnicowaną gamę instrumentów CFD, co pozwala na dużą elastyczność i efektywność. Niektóre z powszechnie notowanych instrumentów obejmują:

 • Forex - waluty obce są najczęściej wymienianymi instrumentami finansowymi na świecie i zapewniają dużą płynność.

 • CFD na akcje/udziały - to najczęściej handlowane kontrakty CFD.

 • Indeksy - indeksy giełdowe takie jak FTSE 100, S&P500, Australia (ASX) 200 i wiele innych umożliwiają inwestorom zdobycie ekspozycji na rynku akcji i międzynarodowych portfeli akcji.

 • Towary - traderzy mogą korzystać z handlu towarami miękkimi (produkty rolne i zwierzęta gospodarskie) oraz towarami twardymi (metale i surowce energetyczne) przy minimalnych kosztach transakcji i depozycie zabezpieczającym.

W ostatnich latach kryptowaluty, a przede wszystkim Bitcoin, stały się rozpoznawalnym na całym świecie cyfrowym aktywem, a kontrakty CFD na kryptowaluty również zaczęły zdobywać coraz większą popularność na rynku.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów handlu kontraktami CFD jest to, że daje on możliwość kontaktu z międzynarodowymi instrumentami, do których w innym przypadku nie mieliby Państwo dostępu. Na przykład, handel CFD w Australii oznacza, że można pośrednio handlować akcjami dużych firm, takich jak Apple i Google, bez konieczności posiadania tych akcji.

Jakie kroki należy wykonać, by
handlować CFD?

1. Przygotuj się do handlu CFD

Jeśli chodzi o podstawy, handel CFD nie różni się od handlu na innych rynkach finansowych. Musisz wiedzieć, co robisz. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem handlu online przeprowadzić dokładne badania i zapoznać się z funkcjonowaniem kontraktów CFD. Jest to szczególnie ważne w przypadku CFD ze względu na ich złożoność i wysokie ryzyko, jakie niosą ze sobą.

Musisz również sformułować solidny i kompleksowy plan handlu. Plan handlowy musi między innymi określać realistyczne cele handlowe, nakłady kapitałowe, apetyt na ryzyko, strategię handlową oraz plany zarządzania ryzykiem i pieniędzmi. Musisz także nauczyć się trzymać się planu i doskonalić go w miarę poznawania dynamiki rynku.

2. Wybierz renomowanego dostawcę CFD

Staranny wybór dostawcy CFD jest jednym z kluczowych kroków w budowaniu zwycięskiej strategii inwestycyjnej i zwiększaniu swoich szans na osiągnięcie sukcesu w handlu CFD. Musisz upewnić się, że broker spełnia Twoje oczekiwania i wymagania handlowe podczas otwierania konta transakcyjnego CFD. Broker musi również dopasować się do Twojego stylu inwestowania i zapewnić Ci odpowiednie narzędzia i wsparcie. Najlepszymi inwestorami CFD są ci, którzy rozumieją dynamikę rynku. Brokerzy CFD mogą wykonać nieocenioną usługę, zapewniając swoim klientom dostęp do najlepszych narzędzi wykresowych, aktualizacji rynkowych, kalendarzy ekonomicznych, eksperckich spostrzeżeń finansowych, wskaźników sygnałowych, webinariów i obszernej bazy danych FAQ.

Poniżej znajdują się niektóre z pytań, które należy zadać, szukając brokera CFD:

 • Czy broker jest regulowany w Australii? Upewnij się, że broker jest regulowany przez ASIC i że posiada ważny numer licencji Australian Financial Services (AFSL).

 • Jakie instrumenty i rodzaje aktywów oferuje broker? Na przykład, nie wszyscy brokerzy oferują handel CFD na akcje, a niektórzy pobierają dodatkową opłatę za dostęp do CFD na akcje.

 • Czy broker zapewnia zasoby edukacyjne, aby pomóc Ci w handlu? CFD są zawiłe. Potrzebujesz brokera, który pomoże Ci zbudować silne zrozumienie rynku, jeśli masz zamiar uczynić handel CFD wartym zachodu.

 • Ile pobiera broker w prowizjach i czy oferuje on rozsądne spready? Chcesz mieć brokera, który zapewni Ci dobry kompromis między kosztami a jakością handlu.

 • Jakie jest minimalne saldo otwarcia brokera? Niektórzy brokerzy wymagają wysokiego depozytu początkowego, aby otworzyć konto CFD i rozpocząć handel.

 • Jakie platformy i oprogramowanie do handlu CFD oferuje dany broker? Upewnij się, że broker oferuje elastyczną platformę transakcyjną, która jest dostarczana z narzędziami analitycznymi i pozwala na dodawanie dowolnego oprogramowania, które może być wymagane podczas zawierania transakcji.

 • Czy broker oferuje dobre wsparcie? Potrzebujesz brokera, który będzie dostępny zawsze, kiedy będziesz go potrzebował.

3. Choose the Instrument You
Want to Trade

Przy tak wielu możliwościach wyboru CFD, musisz znaleźć instrument, który Ci odpowiada. To właśnie ta sytuacje, gdy wybór brokera z wystarczającymi zasobami edukacyjnymi jest ważny. Dzięki odpowiednim zasobom, możesz zidentyfikować instrumenty i możliwości handlowe, które odpowiadają Twojemu stylowi handlowania i apetytowi na ryzyko.

4. Zdecyduj się na kupno lub sprzedaż

Jedną z głównych zalet handlu CFD jest to, że pozwala on na spekulowanie na zmianach cen w obu kierunkach - istnieje potencjał zysku w miarę wzrostu lub spadku rynku. Jeśli po dokonaniu analizy rynku, uważasz, że cena rynkowa instrumentu bazowego wzrośnie, kupujesz (otwierasz długą pozycję). Jeśli oczekujesz, że cena rynkowa spadnie, sprzedajesz (otwierasz krótką pozycję).

Na przykład, jeśli uważasz, że cena akcji Google spadnie, możesz sprzedać CFD na akcje tej spółki. Zarobisz zysk, jeśli cena akcji spadnie i zanotujesz stratę, jeśli cena akcji wzrośnie. Twoje zyski lub straty zostaną zrealizowane po zamknięciu pozycji zarówno na długich jak i krótkich transakcjach.

5. Wybierz wielkość transakcji

Kontraktami CFD handluje się w standardowych kontraktach lub lotach, więc trzeba wybrać liczbę kontraktów, którymi chce się handlować. Wielkość pojedynczego kontraktu zależy od tego, jakie aktywo jest przedmiotem obrotu. Na przykład, w przypadku transakcji na akcjach, jeden CFD jest równy jednej akcji, ale w przypadku innych instrumentów, takich jak indeksy, forex i towary, wartość jednego CFD jest różna.

6. Apply Risk
Management Orders

Korzystanie ze zleceń typu take-profit i stop-loss jest jedną z kluczowych technik zarządzania ryzykiem, które powinieneś mieć w swoim arsenale handlowym CFD.

Zlecenie typu take-profit lub limit pomoże zrealizować zyski poprzez zamknięcie transakcji po cenie, która jest lepsza niż obecny poziom rynku. Zlecenie to jest szczególnie korzystne dla zabezpieczenia zysków na niestabilnych rynkach.

Zlecenie Stop-Loss pozwala zaś na automatyczne zamknięcie otwartej pozycji, gdy osiągnie ona określony poziom po cenie niższej od aktualnego poziomu rynkowego. Jest ono uruchamiane w przypadku przegrywającej pozycji, aby pomóc zminimalizować straty, gdy rynek porusza się przeciwko Tobie. Istnieją różne rodzaje zleceń stop:

 • Podstawowy stop: Zamyka pozycję jak najbliżej wybranego przez ciebie poziomu cenowego. Duża zmienność i tak zwana luka cenowa (gdy instrument otwiera się powyżej lub poniżej wartości zamknięcia z dnia poprzedniego bez żadnej aktywności handlowej pomiędzy nimi) może negatywnie wpłynąć na podstawowego stopa.

 • Gwarantowany stop: Zamyka się na dokładnie określonym przez ciebie poziomie, nawet jeśli dochodzi do luki cenowej. Ten stop wiąże się z niewielką opłatą, którą płacisz tylko wtedy, gdy zlecenie zostanie uruchomione.

 • Stop kroczący: Porusza się z Twoją pozycją na korzystnym rynku, ale realizuje Twoje zyski, gdy tylko rynek zacznie się poruszać przeciwko Tobie.

7. Monitoruj i
zamknij transakcję

Po złożeniu transakcji i zleceń, możesz śledzić ceny rynkowe w czasie rzeczywistym. Można również otwierać nowe transakcje i zamykać już istniejące. Aby zamknąć transakcję, robisz wszystko odwrotnie, niż to, co wykonywałeś gdy otwierałeś pozycję. Na przykład, pozycja sprzedaży 100 kontraktów na złoto zostanie zamknięta poprzez zakup 100 kontraktów na złoto. Kiedy zamkniesz transakcję, Twoje konto będzie odzwierciedlać zysk lub stratę netto.

Jak oblicza się zysk lub stratę?

Aby obliczyć, ile możesz zarobić lub stracić na handlu CFD, pomnóż całkowitą liczbę kontraktów przez wartość każdego z nich. Ta liczba jest następnie mnożona przez różnicę pomiędzy ceną, kiedy otworzyłeś pozycję, a ceną, kiedy ją zamknąłeś.

Na przykład, powiedzmy, że uważasz, że wartość FTSE 100 spadnie i sprzedasz 40 kontraktów FTSE 100 po cenie 5.366,0. Jeden kontrakt FTSE to równowartość 10 dolarów za punkt, więc przy 40 kontraktach, każdy punkt w dół oznaczałby 400 dolarów, a każdy punkt w górę oznaczałby stratę 400 dolarów.

Jeśli zdecydujesz się na kupno FTSE 100 po 5.358,0, Twój zysk wyniesie $3.200 (40 x 10 x [5.366 - 5.358]). Jeśli Twoje przewidywania są błędne i wartość FTSE 100 faktycznie wzrośnie do, na przykład, 5.375,0, Twoja strata wyniesie $3.600 (40 x 10 x [5 375 - 5 366]).

Ta strata lub zysk zostaną poniesione przed uwzględnieniem kosztów transakcji. Aby uzyskać dokładniejsze wyobrażenie o tym, ile potencjalnie zarobisz lub stracisz, musisz również odjąć wszelkie opłaty i prowizje, jakie poniesiesz w trakcie zawierania transakcji, w tym spread, prowizje lub niewielką premię w przypadku korzystania z gwarantowanych stopów.

Jaki jest koszt
handlu kontraktami CFD?

To, ile płacisz za każdą transakcję, zależy od instrumentu, który wybierzesz do handlu. Wynika to z faktu, że każdy instrument ma inną płynność i to właśnie ona decyduje, jak łatwo jest sprzedać dany instrument w porównaniu z innymi instrumentami. Jednakże, koszt handlu CFD jest ogólnie niższy niż innych rodzajów inwestycji.

W większości przypadków płacisz prowizję, gdy handlujesz kontraktami CFD na akcje i ponosisz koszt spreadu na wszystkich innych rynkach. Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży CFD. Należy również wziąć pod uwagę opłatę odsetkową pobieraną za utrzymanie pozycji otwartej przez noc oraz koszt wszelkich dodatkowych narzędzi, które mogą być potrzebne w trakcie zawierania transakcji.

Dlaczego handel CFD
uważany jest za bardzo ryzykowny?

Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, CFD mają zarówno zalety, jak i wady. Kontrakty CFD są produktem opartym na dźwigni finansowej, a największym ryzykiem w handlu kontraktami CFD jest depozyt zabezpieczający i wysoki poziom dźwigni dostępny dla inwestorów. Zarówno dźwignia jak i depozyt zabezpieczający obniżają koszt wejścia na rynek, czyniąc handel CFD atrakcyjnym wyborem inwestycyjnym.

Jednakże, początkowy depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa mogą pomnożyć stosunkowo niewielkie ruchy. Oznacza to, że mogą one wzmacniać straty w taki sam sposób, jak mnożą zyski. Straty mogą być nawet zwiększone do tego stopnia, że w końcu przekroczą Twój depozyt, co spowoduje, że Twoje saldo spadnie poniżej zera (ujemne saldo konta). Ryzyko to jest jeszcze większe na niestabilnych rynkach. Dlatego rozsądnie jest wybrać brokera, który oferuje politykę ochrony przed ujemnym saldem.

Czy handel kontraktami CFD jest dla wszystkich?

Każdy może handlować kontraktami CFD, ale to nie znaczy, że każdy powinien. Handel CFD może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza możliwość handlu na tysiącach rynków z niewielkim kapitałem. Niemniej jednak, ze względu na swoją zawiłość, handel CFD jest bardziej odpowiedni dla zdyscyplinowanych inwestorów posiadających solidne strategie zarządzania ryzykiem i dobre praktyki wykorzystujących prawidłowo wymogi dotyczące dźwigni i depozytu zabezpieczającego.

Rozpoczęcie handlu CFD

Handel kontraktami CFD nie powinien być traktowany beztrosko. Wejście w handel CFD z nadzieją na szybkie wzbogacenie się jest niebezpieczne i takie podejście może spowodować utratę kapitału w krótkim czasie. Tysiące traderów handluje kontraktami CFD w Australii i wielu z nich udało się osiągnąć sukces na rynkach. To, co odróżnia tych, którzy odnoszą sukcesy, od tych, którzy ich nie osiągają, to właściwe podejście do handlu. Nie ma gwarantowanej formuły sukcesu, potrzeba dużo dyscypliny, wytrwałości i praktyki, której doskonalenie może trwać wiele lat.

Rozpocznij handel na koncie demo

Jeśli nie masz dużego doświadczenia w handlu, wielu dostawców CFD posiada konto demo, na którym można "przetestować" platformę transakcyjną online bez dokonywania wpłaty. Te konta demo są również przydatne do testowania Twoich strategii handlowych CFD przed otwarciem konta rzeczywistego.

Kliknij tutaj, aby otworzyć konto demo i handlować kontraktami CFD z FP Markets

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 20436

Get instant Updates in Telegram