Czy Bitcoin jest kontraktem CFD?

Is Bitcoin
a CFD?

Bitcoin (BTC), pierwsza i oryginalna kryptowaluta wprowadzona w 2009 r., zyskała popularność wśród inwestorów na całym świecie. Przewiduje się, że wzrost wykładniczy handlu Bitcoinem odnotowany w ostatnich latach będzie kontynuowany i w ciągu pięciu lat może wyprzedzić pozostałe aktywa. Jednym z najpopularniejszych sposobów na handel Bitcoinem są kontrakty na różnice kursowe (CFD) obejmujące zajmowanie pozycji handlowych na podstawie spekulacji dotyczących przyszłych ruchów ceny kryptowaluty.

Handel kontraktami CFD stał się popularny względem faktycznego kupna BTC, ponieważ nie wymaga otwarcia portfela cyfrowego ani konta na giełdzie kryptowalutowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat handlu kontraktami CFD na Bitcoina, przyjrzyjmy się najpierw czym jest Bitcoin, na czym polega handel kontraktami CFD i jak handlować Bitcoinem poprzez CFD.

Co to jest Bitcoin?

Bitcoin to pierwsza i najczęściej wymieniana kryptowaluta, utworzona w 2009 r. przez nieznany podmiot, znany jako Satoshi Nakamoto. Chociaż początkowo waluta cyfrowa spotkała się z dużą dozą sceptycyzmu i była określana jako oszustwo przez instytucje i rządy na całym świecie, w ostatnich latach jest akceptowana jako środek płatniczy przez wiele krajów, w tym Australię.

Skala akceptacji kryptowaluty znajduje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście jej wartości, która w 2017 r. osiągnęła blisko 20.000 USD. Przez większą część 2020 r. kurs waluty utrzymywał się powyżej 9.000 USD. Aby zrozumieć, czym Bitcoin różni się od walut fiat, musimy poznać jego cechy i funkcje.

Jakie są
cechy Bitcoina?

 • Cyfrowy: Bitcoin jest walutą cyfrową, która nie istnieje w postaci fizycznej. Jest wykorzystywany i dystrybuowany elektronicznie.

 • Zdecentralizowany: Jest oparty na zdecentralizowanej sieci peer-to-peer i nie jest kontrolowany przez pojedynczą instytucję, rząd czy osobę. Niezależność waluty od rządów, banków i korporacji globalnych sprawia, że jest ona bardzo popularna.

 • Transparentny: Każda transakcja na Bitcoinie jest przechowywana w ogromnym rozproszonym rejestrze publicznym opartym na technologii łańcucha bloków (blockchain).

 • O ograniczonej podaży: Bitcoina nie da się drukować, a jego łączna podaż została ograniczona do 21 mln jednostek przez jego twórcę. Podażą kryptowaluty zarządza się poprzez podział nagrody za blok na pół lub emisję nowych jednostek co 4 lata.

 • Anonimowy: Transakcje na Bitcoinie są rejestrowane w dzienniku publicznym, ale imiona i nazwiska kupujących i sprzedających nigdy nie są ujawniane.

 • Nieodwracalny: Transakcje na Bitcoinie są nieodwracalne. Jeśli ktoś wysłał Bitcoina innej osobie, jego odzyskanie nie jest możliwe, chyba że odbiorca jest skłonny go zwrócić.

Jak działa
Bitcoin?

W przeciwieństwie do walut fiat, takich jak dolar amerykański, Bitcoin nie jest regulowany przez organ centralny. Zamiast tego, waluta cyfrowa jest wspierana przez miliony komputerów rozsianych po całym świecie. Bitcoina można kupować i sprzedawać na giełdach Bitcoin i przechowywać w portfelach cyfrowych w „chmurze” lub na komputerze użytkownika. Wszystkie transakcje są odnotowywane w rejestrze publicznym w postaci bloków, a każda zmiana takich bloków wpływa na wszystkie późniejsze bloki. Rejestr zawiera każdą transakcję, jaka kiedykolwiek została przetworzona.

Proces rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych, czyli „dowód pracy”, w celu zarobienia nowego Bitcoina nosi nazwę „wydobywania” Bitcoina. Proces generowania nowych jednostek Bitcoina po sprawdzeniu i weryfikacji wszystkich wcześniejszych bloków zapewnia bezpieczeństwo i wiarygodność całej sieci. „Górnicy” Bitcoina zapewniają, aby nie dochodziło do duplikacji Bitcoina.

Czy Bitcoinem
można handlować?

Tak. Kryptowalutami można handlować na kilka sposobów:

1. Kupno Bitcoina na giełdzie kryptowalutowej w nadziei sprzedaży go z zyskiem. Wymaga to otwarcia konta na giełdzie kryptowalutowej oraz portfela cyfrowego do przechowywania kryptowaluty.

2. Spekulowanie na zmianach ceny poprzez handel kontraktami na różnice kursowe (CFD). Opcja ta pozwala inwestorowi czerpać korzyści z handlu Bitcoinem bez konieczności fizycznego posiadania waluty cyfrowej na własność.

3. Kontrakty futures na Bitcoina to narzędzia inwestycyjne, które pomagają inwestorom chronić się przed zmianami cen. Kupno kontraktu futures obejmuje podpisanie umowy na kupno kryptowaluty w późniejszym terminie po określonej cenie. Takie kontrakty mogą być rozliczane przez faktyczny transfer Bitcoina do kontrahenta lub poprzez rozliczenie gotówkowe.

What is CFD
Trading?

Kontrakt na różnice kursowe, czyli CFD, jest umową pomiędzy dwoma stronami – zasadniczo pomiędzy inwestorem a brokerem – opartą na zmianie ceny instrumentu bazowego, którym może być indeks, para walutowa fiat, akcje czy kryptowaluty, bez uwzględnienia wartości bazowej instrumentu. Strony umawiają się na wymianę różnicy w wartości instrumentu pomiędzy momentem otwarcia kontraktu a datą jego zamknięcia.

Dzięki temu inwestor uzyskuje możliwość spekulowania na instrumencie bez faktycznego posiadania instrumentu bazowego na własność. Handel CFD jest popularny także dlatego, że jest produktem lewarowanym, co oznacza, że inwestor wpłaca niewielką kwotę początkową, zwaną depozytem zabezpieczającym, uzyskując szansę na zajęcie znacznie większej pozycji. Jednakże, chociaż dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, zwiększa również straty, dlatego powinna być stosowana rozsądnie i powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD.

Handlując kryptowalutami poprzez kontrakty CFD, inwestor może zająć pozycję długą albo krótką. Zajęcie pozycji długiej oznacza, że inwestor spodziewa się, że wartość bazowego instrumentu finansowego w przyszłości pójdzie w górę. Analogicznie, zajęcie pozycji krótkiej oznacza sprzedaż, ponieważ inwestor spodziewa się, że wartość bazowego instrumentu finansowego w przyszłości pójdzie w dół.

What is Bitcoin
CFD Trading?

Handel kontraktami CFD na Bitcoina oznacza zajęcie pozycji na walucie cyfrowej, w zależności od Twoich przewidywań co do przyszłego ruchy ceny kryptowaluty. Handel kontraktami CFD na Bitcoina umożliwia inwestorowi spekulowanie na cenie kryptowaluty i odpowiednie zajęcie pozycji długiej lub krótkiej. Jeśli zatem inwestor czuje, że w przyszłości cena Bitcoina wzrośnie, otwiera pozycję długą, a jeśli przewiduje, że w przyszłości jego cena spadnie, otwiera pozycję krótką.

Inwestorzy mogą zawierać kontrakty dotyczące wyników Bitcoina w powiązaniu z inną kryptowalutą, taką jak Ethereum czy Litecoin, albo z walutą fiat, taką jak dolar australijski czy dolar amerykański. Kontrakty CFD na Bitcoina umożliwiają inwestorom prowadzenie handlu bez obawy o utratę środków lub aktywów na skutek ataku hackerskiego lub kradzieży.

Jednocześnie, ten rodzaj handlu także nie jest wolny od ryzyka, zwłaszcza w związku ze stosowaniem wysokiej dźwigni finansowej. Z tego względu inwestorzy preferują opracowanie solidnej strategii zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzenie dogłębnych badań i analizy rynku przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD na Bitcoina i inne kryptowaluty.

Chociaż w ostatnich latach pojawiły się setki kryptowalut, tylko kilka z nich osiąga wysokie wolumeny transakcji. Do popularnych kryptowalut oferowanych w handlu kontraktami CFD należą Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash i Litecoin.

Dlaczego kontrakty CFD na Bitcoina są
lepszą opcją niż kontrakty futures
na Bitcoina?

Chociaż zarówno kontrakty CFD, jak i kontrakty futures, umożliwiają handel Bitcoinem, różnią się pod kilkoma względami:

1. Kontrakty futures mają określoną datę wygaśnięcia, której nie mają CFD. Kontrakt CFD może być utrzymywany tak długo, na ile pozwalają jego warunki. W chwili likwidacji kontraktu CFD różnica w cenie jest obliczana i wypłacana właściwej stronie.

2. Kontrakty futures są notowane na ogromnych giełdach i wymagają wyższej wpłaty minimalnej. W przeciwieństwie do nich kontrakty CFD są lewarowanymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom uzyskanie większej ekspozycji przy niskim depozycie zabezpieczającym.

3. Kontrakty CFD mają wyższe spready niż kontrakty futures, ale opłata pobierana przez brokera w ich przypadku jest niższa.

4. Otwarcie konta CFD jest łatwiejsze niż rozpoczęcie handlu kontraktami futures. Przed otwarciem konta rzeczywistego można otworzyć konto demo, aby zapoznać się z procesem handlu kontraktami CFD.

Wszystkie giełdy kryptowalutowe i brokerzy w tym kraju muszą zarejestrować się w Australijskim Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (AUSTRAC). Wszystkie giełdy i brokerzy muszą identyfikować i weryfikować swoich użytkowników, prowadzić ewidencję oraz spełniać obowiązki sprawozdawcze nakładane przez rząd. Niezarejestrowanym giełdom grożą zarzuty karne i kary finansowe.

Dlatego też zanim zaczniesz koniecznie sprawdź, czy handel kontraktami CFD na Bitcoina jest legalny w Twoim kraju. Co więcej, zmiany ram regulacyjnych dla Bitcoina i innych kryptowalut mogą wpływać na przyszłe zmiany cen tych walut. W związku z tym pozostawanie na bieżąco z najświeższymi zmianami na rynku ma kluczowe znaczenie dla inwestorów handlujących kontraktami CFD na kryptowaluty.

Jakie czynniki wpływają
na ceny Bitcoina?

Ponieważ charakter kryptowalut różni się od walut fiat, czynniki wpływające na ich ceny także są inne. Podczas gdy waluty tradycyjne podlegają wpływom wydarzeń gospodarczych i politycznych, ceny Bitcoina i innych kryptowalut są w dużej mierze napędzane przez ich podaż oraz popyt na nie, a także przez zmiany regulacyjne. Do głównych czynników wpływających na handel kontraktami CFD na Bitcoina należą:

Popyt i podaż
Kryptowaluty takie jak Bitcoin cieszą się dużym popytem, jednak ich podaż jest ograniczona. Wpływa to na ich ceny, prowadząc do nieustannych wahań. Zmiana popytu jest istotnym czynnikiem wpływającym na cenę Bitcoina i innych kryptowalut. Podaż Bitcoina zależy od tempa tworzenia nowych jednostek Bitcoina, które spowalnia co cztery lata. W tym scenariuszu, kiedy popyt na Bitcoina rośnie szybciej niż podaż, cena musi iść w górę. Innym czynnikiem wpływającym na cenę Bitcoina jest fakt, iż jego łączna dostępność jest ograniczona do 21 milionów jednostek, a po osiągnięciu tego poziomu dalsze wydobywanie nie będzie możliwe.


Zmiany regulacyjne
Ponieważ rynek kryptowalut jest w dużej mierze nieuregulowany, wszelkie zmiany regulacyjne lub wprowadzenie regulacji mogą doprowadzić do istotnej zmiany cen walut cyfrowych. Regulacja może mieć postać zakazu waluty cyfrowej, uznania jej za środek płatniczy lub zezwolenia na jej stosowanie w określonych miejscach.

Informacje na temat nowych ofert lub nowych podziałów
Informacje dotyczące wdrożenia nowych kryptowalut lub ich podziału oraz wprowadzenia ich na giełdę mogą wpłynąć na ceny istniejących kryptowalut.


Doniesienia o atakach hackerskich
Świat kryptowalut jest narażony na oszustwa i ataki hackerskie. Z tego względu wszelkie informacje dotyczące ataków hackerskich na kryptowaluty lub giełdy mogą prowadzić do spadku cen walut cyfrowych.


Informacje infrastrukturalne
Wszelkie informacje o wprowadzeniu dodatkowej infrastruktury, takiej jak bankomaty, lub akceptacji Bitcoina przez kolejne przedsiębiorstwa działają stymulująco na rynek i prowadzą do wzrostu cen.

Jak działa handel kontraktami
CFD na Bitcoina?

Kontrakty CFD na Bitcoina i inne kryptowaluty są pochodnymi produktami finansowymi, które umożliwiają inwestorom spekulowanie na wzroście i spadku ceny danej waluty cyfrowej bez potrzeby posiadania waluty na własność. Cechy handlu kontraktami CFD na kryptowaluty:

1.

Dźwignia finansowa: Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że inwestor może otworzyć pozycję za ułamek łącznej wartości transakcji. Chociaż stosowanie dźwigni zwiększa zyski, zwiększa także straty, jeśli rynek obierze kierunek inny niż przewidywałeś. Dlatego też z dźwigni finansowej należy korzystać z rozwagą.

2.

Depozyt zabezpieczający: Inwestorzy muszą wpłacić na swoje konto minimalną kwotę zwaną depozytem zabezpieczającym. Kwota depozytu zabezpieczającego zależy od poziomu dźwigni finansowej. Wymagany depozyt zabezpieczający zmienia się wraz ze zmianami Twojej pozycji transakcyjnej. Przykładowo, broker może wymagać depozytu zabezpieczającego w wysokości 20%. W takim przypadku jeśli zajmiesz pozycję o wartości 5.000 $, musisz wpłacić 1.000 $ na pokrycie depozytu zabezpieczającego.

3.

Spready: Spread to różnica pomiędzy ceną ask a ceną bid kryptowaluty. Pamiętaj o sprawdzeniu aktualnych spreadów, abyś mógł podejmować świadome decyzje handlowe.

4.

Loty: Kryptowalutami często handluje się w partiach lub lotach mających na celu standaryzację wielkości pozycji. Ponieważ kryptowaluty charakteryzuje duża zmienność cen, ich loty zwykle są bardzo małe.

5.

Pozycja długa: Inwestor może otworzyć pozycję kupna na kontrakcie CFD, przewidując wzrost ceny kryptowaluty bazowej. Określamy to mianem zajęcia pozycji długiej.

6.

Pozycja krótka: Inwestor może otworzyć pozycję sprzedaży poprzez kontrakt CFD, kiedy przewiduje, że cena kryptowaluty bazowej w przyszłości pójdzie w dół.

7.

Stop Loss: To narzędzie do zarządzania ryzykiem umożliwia inwestorom określenie poziomu cenowego, na którym ich pozycja na CFD zostanie zamknięta. Narzędzie to pomaga w minimalizowaniu strat, jeśli rynek podąży w kierunku przeciwnym do przewidywanego.

8.

Take Profit: To narzędzie służy do określania poziomu cenowego, na którym pozycja inwestora zostanie zamknięta. Ma to na celu zabezpieczenie zysków zanim rynek obierze niekorzystny kierunek.

Jakie są wady i zalety handlu kontraktami
CFD na Bitcoina?

Zalety handlu kontraktami CFD na Bitcoina

Handel Bitcoinem poprzez kontrakty na różnice kursowe ma wiele zalet. Wybrane korzyści z handlu kontraktami CFD na Bitcoina są następujące:

 • Dźwignia finansowa pozwala inwestorom zajmować znacznie większe pozycje niż te, na które mogliby sobie pozwolić, korzystając z własnego kapitału. Zwiększa to potencjalne zyski, jakie może uzyskać inwestor.

 • Handel kontraktami CFD na Bitcoina nie obejmuje faktycznego kupna waluty cyfrowej, co eliminuje potrzebę przechowywania go w bezpiecznym portfelu cyfrowym.

 • Oferuje inwestorom szansę na spekulowanie na zmianach ceny w obu kierunkach. Oznacza to, że inwestor może handlować kontraktami CFD zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych.

 • Inwestowanie w kontrakty CFD na Bitcoina jest proste i można to robić w powiązaniu z walutami fiat, takimi jak USD czy AUD, lub z inną walutą cyfrową.

 • Brokerzy oferujący handel kontraktami CFD są objęci nadzorem i muszą przestrzegać szeregu zasad i regulacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków klientów.

 • Handel kontraktami CFD odbywa się za pośrednictwem brokerów, którzy swoim klientom oferują usługi wsparcia klienta, aby zapewnić im satysfakcjonujące doświadczenie handlu i zachęcić do pozostania z nimi.

 • Chociaż handel kontraktami CFD jest ryzykowny, stosowanie narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia Stop Loss czy Take Profit, pozwala zminimalizować ryzyko.

Wady handlu kontraktami CFD na Bitcoina

Jednakże, handel kontraktami CFD na Bitcoina ma także kilka wad. Przyjrzyjmy się im bliżej:

 • Stosowanie dźwigni finansowej lub handel na bazie depozytu zabezpieczającego może prowadzić do znacznie większych strat.

 • Rynki kryptowalut charakteryzują się dużą zmiennością, a ich ceny zmieniają się kilkukrotnie w ciągu jednego dnia, co utrudnia prawidłowe przewidywanie przyszłych ruchów cen.

 • Kontrakty CFD na Bitcoina mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do wysokich strat.

Jak handlować kontraktami
CFD na Bitcoina?

Kiedy zdecydowałeś się już na handel kontraktami CFD na Bitcoina i jesteś świadomy korzyści i ryzyka, możesz wykonać następny krok i wybrać zaufanego i renomowanego brokera wpisanego do rejestru prowadzonego przez organy nadzoru i prowadzącego działalność zgodnie z regulacjami.

1. Wybierz brokera

Oprócz sprawdzenia reputacji i upewnienia się, że wybrany broker jest podmiotem objętym nadzorem, należy sprawdzić następujące kwestie:

 • Oferowana dźwignia finansowa i wymagany depozyt zabezpieczający. To ważne, ponieważ od tego będzie zależeć wysokość ekspozycji i wielkość zajmowanych pozycji.

 • Sprawdź opcje produktowe. Chociaż większość brokerów oferuje kontrakty CFD na Bitcoina ze względu na jego wiodącą pozycję w sektorze, kontrakty CFD na kilka innych kryptowalut również stanowią przedmiot obrotu.

 • Używana platforma handlowa. MetaTrader 4 i MetaTrader 5 to platformy bardzo przyjazne dla użytkownika, wyposażone we wbudowane narzędzia i zasoby pomocne w handlu kontraktami CFD na wiele różnych klas aktywów, w tym kryptowaluty.

 • Pobierane spready, prowizje i opłaty, celem ustalenia kosztów handlu kryptowalutą.

 • Usługi wsparcia klienta świadczone przez brokera oraz dodatkowe zasoby oferowane jako pomoc w handlu.

 • Opcje i warunki płatności dotyczące wpłat na konto handlowe i wypłat z niego.

2. Otwórz konto do handlu kontraktami CFD na Bitcoina

Kiedy wybierzesz brokera, kolejnym krokiem jest otwarcie konta u wybranego brokera CFD. Możesz najpierw wypróbować konto demo, aby zdobyć doświadczenie praktyczne, a następnie przejść na konto rzeczywiste. Zanim rozpoczniesz handel, musisz wpłacić kwotę początkowego depozytu zabezpieczającego. Wybierz swój poziom dźwigni finansowej w zależności od Twojego apetytu na ryzyko i środków dostępnych do handlu. Będziesz musiał także zdecydować, jakimi kryptowalutami będziesz handlować.

3. Stwórz plan handlowy

Teraz, kiedy Twoje konto jest już gotowe, wybrałeś kryptowalutę, jaką chcesz handlować, oraz poziom dźwigni finansowej, pora na stworzenie planu handlowego. Twój plan powinien być oparty na rzetelnej analizie rynku wybranej kryptowaluty, jej ruchów cenowych, czynników, które mogą wpływać na zmiany jej ceny w przyszłości, a także Twoich celów i przewidywań. Nie zapomnij uwzględnić środków, jakie masz do dyspozycji, oraz swojego apetytu na ryzyko.

4. Zajmij pozycję

Kolejnym krokiem jest otwarcie pozycji na podstawie analizy ruchu ceny. Możesz zająć pozycję długą albo krótką,
w zależności od przewidywanego kierunku zmiany ceny kryptowaluty bazowej w przyszłości. Pamiętaj także o ustawieniu poziomów Stop Loss i Take Profit, aby ograniczyć swoje straty, jeśli rynek podąży w niekorzystnym kierunku.

5. MONITORUJ POZYCJĘ

Handlując kontraktami CFD na Bitcoina lub ogólnie na kryptowaluty, należy dbać o to, aby depozyt zabezpieczający na koncie handlowym nie spadł poniżej minimalnego wymaganego poziomu. Dzięki temu unikniesz niechcianego przedwczesnego zamknięcia Twojej pozycji przez brokera ze względu na brak środków. Nieustanne śledzenie konta i ruchów ceny pozwala na podjęcie szybkich działań.

Raz jeszcze przypominamy, że handel kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem ze względu na wysoką dźwignię finansową oraz bardzo zmienny charakter rynku kryptowalut. W związku z tym bądź na bieżąco z sytuacją na rynku, nieustannie monitoruj swoje pozycje i korzystaj z narzędzi do zarządzania ryzykiem, aby zapewnić sobie satysfakcjonujące doświadczenie handlu.

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 20441

Get instant Updates in Telegram