Co to jest handel algorytmiczny
na rynku Forex?

Co to jest handel algorytmiczny
na rynku Forex?

Rozwój technologii na zawsze zmienił krajobraz handlu na rynku Forex. Internetowe platformy handlowe połączyły traderów globalnych, zwiększając transparentność, płynność i szybkość realizacji transakcji. Trzydzieści lat temu rynek Forex był zdominowany przez duże banki i inwestorów instytucjonalnych, dzisiaj za ogromną część codziennych transakcji na tym rynku odpowiadają traderzy detaliczni. W ostatniej dekadzie dzienne wolumeny transakcji na rynku Forex wzrosły o 40%, a w styczniu 2020 r. dzienne globalne obroty osiągnęły poziom 6,6 bln $. Rynek wymiany walut jest obecnie największym rynkiem finansowym na świecie, znacznie większym niż wszystkie rynki akcji na całym świecie razem wzięte.

Inną istotną zmianą było pojawienie się handlu algorytmicznego – skutecznego narzędzia zwiększającego wygodę i efektywność handlu na rynku Forex. Zasadniczo handel algorytmiczny lub algo-handel opiera się na algorytmie lub zestawie programów komputerowych obejmującym określony zestaw reguł dotyczących realizacji określonego zadania.

Traderzy mogą wydawać zaprogramowane dyspozycje dotyczące określonych zmiennych, takich jak czas, cena, wolumen i poziomy Stop Loss. Dyspozycje te zależą od ich strategii handlowej. Algorytmy podążają za tą strategią, otwierając i zamykając transakcje w imieniu tradera, kiedy warunki rynkowe spełniają zaprogramowane parametry.

Wraz z rozwojem technologii rośnie liczba traderów korzystających z handlu algorytmicznego. Kluczowym obszarem rozwoju technologicznego jest uczenie maszynowe. Obszar ten żyje własnym życiem, tworząc algorytmy handlowe na podstawie decyzji i czynności handlowych podejmowanych w określonym okresie. Wdrażanie takich strategii także stało się prostsze dzięki pojawieniu się zaawansowanych i bogato wyposażonych platform, takich jak MetaTrader 5.

MetaTrader 5 lub MT5, technologia kolejnej generacji po platformie MetaTrader 4, to platforma do handlu wieloma różnymi aktywami wyposażona w niezrównane możliwości testowania wstecznego oraz udoskonalony tester strategii handlu algorytmicznego i automatycznych systemów handlowych (Expert Advisors – EA). FP Markets oferuje MT5 na różne urządzenia i systemy operacyjne, w tym iOS, Android, Windows, Mac i WebTrader, umożliwiające prowadzenie inteligentnego handlu „w drodze”. Podobnie traderzy mogą korzystać z algorytmicznych systemów handlowych, takich jak Autochartist i Autotrade od Myfxbook, będących nowoczesnymi usługami kopiowania transakcji.

Handel algorytmiczny jest możliwy również na platformie MT4. Automatyczne roboty handlowe na MT4 potrafią szybko analizować kwotowania walutowe i realizować strategie handlowe w imieniu tradera. Pobierz platformę MT4 FP Markets, aby pobrać bezpłatne roboty handlowe z Bazy Kodu albo kupić lub wypożyczyć spersonalizowane aplikacje z MQL4 Marketplace.

Jakie są zalety
handlu algorytmicznego?

Handel algorytmiczny oferuje takie korzyści, jak większa prędkość, niższe
koszty handlu, dokładność i brak uprzedzeń handlowych.

Większa prędkość: Algorytmy są pisane wcześniej i realizowane automatycznie. Umożliwiają one pomiar warunków rynkowych (wiele różnych wskaźników technicznych i fundamentalnych) w ułamku czasu, jaki zajęłaby ręczna analiza wszystkich informacji. Traderzy mogą wykorzystywać gwałtowne zawahania kursów walut po publikacji ważnych danych. Mogą identyfikować ruchy cen szybciej i mają dostęp do większej liczby okazji handlowych po lepszych cenach.


Większa dokładność: W przypadku handlu ręcznego istnieje możliwość wprowadzenia nieprawidłowych danych, takich jak wielkość pozycji, para walutowa czy cena realizacji. W przypadku handlu algorytmicznego traderzy mogą uniknąć zasadzek błędu ludzkiego.


Brak obciążenia emocjonalnego: Algorytmy to z góry określone zestawy kryteriów, a kiedy transakcje ograniczają się do nich, aspekt ludzkich emocji zostaje wyeliminowany. Nieracjonalne decyzje podejmowane pod wpływem strachu lub chciwości często mogą prowadzić do kosztownych błędów handlowych. Algo-handel to sposób, by tego uniknąć, którego rolę można porównać do roli doradcy finansowego.

Oszczędność czasu i niższe koszty transakcyjne: Potrzeba monitorowania kont handlowych jest znacznie mniejsza. Traderzy mogą po prostu ustawić swoje strategie i pozwolić algorytmom na zawieranie transakcji w ich imieniu. Zamiast tego mogą skoncentrować się na innych czynnościach, takich jak badania rynku i edukacja Forex. Obniża to także koszty transakcji w postaci zaoszczędzonych kosztów utraconych możliwości związanych z nieustannym monitorowaniem rynku.


Korzyści z testów wstecznych: Algorytmy mogą być stosowane do danych historycznych w celu przetestowania, czy sprawdziłyby się w przeszłości. Dzięki temu traderzy mogą zająć się ewentualnymi problemami z ich strategiami handlowymi zanim wdrożą strategię na rzeczywistych rynkach. Może to zwiększyć szansę na sukces długoterminowy.


Dyscyplina: Ponieważ transakcje zawierane są automatycznie i systematycznie, na podstawie z góry określonych parametrów, takie systemy mogą utrzymywać dyscyplinę podczas handlu na zmiennych rynkach. Traderzy mogą konsekwentnie trzymać się swoich planów handlowych.


Dywersyfikacja inwestycji: Algo-handel umożliwia traderom realizowanie wielu strategii handlowych na różnych parach walutowych i na wielu kontach jednocześnie. Jest to pomocne w dywersyfikacji portfela.

FP Markets jest brokerem Forex, który nie tylko umożliwia korzystanie z niezliczonych dostępnych opcji, ale również zapewnia dostęp do społecznościowych automatycznych strategii handlowych (MQL4 i MQL5 Marketplace) na swoich platformach MT4 i MT5. Odkryj handel na rynku Forex na naszych zaawansowanych platformach handlowych z wąskimi spreadami i ultraszybką realizacją transakcji.

Wdrożenie
handlu algorytmicznego

Aby skutecznie stosować algo-handel, uczestnicy rynku koncentrują się na określonych
strategiach, szybkości transakcji i dostępie do kwotowań cenowych w czasie rzeczywistym.

1. Strategie auto-hedgingowe:

Algorytmiczne strategie handlowe mogą być wykorzystywana do obniżania ekspozycji traderów na ryzyko. Wielu traderów decyduje się na automatyczne przebalansowanie portfeli, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem rynkowym, ryzykiem kursu wymiany i ryzykiem zmienności cen.

2. Algo-strategie statystyczne:

Na podstawie analizy statystycznej danych historycznych system może identyfikować okazje handlowe i trendy długoterminowe. Historyczne dane rynkowe są traktowane preferencyjnie w stosunku do aktualnych danych rynkowych.

3. Algorytmiczna realizacja zleceń:

Transakcje są realizowane z większą szybkością, aby zredukować ekspozycję rynkową i budować rentowność długoterminową. Skalperzy Forex często stosują strategie handlowe o dużej częstotliwości do otwierania i zamykania wielu pozycji w ciągu dnia. Są w stanie wykorzystywać minimalne zmiany ceny pary walutowej w ciągu kilku milisekund.

4. Bezpośredni dostęp do rynku (DMA)

Traderzy mogą łączyć się z wieloma platformami handlowymi po niższym koszcie i z większą szybkością. Mają bezpośredni dostęp do wielu dostawców płynności oraz dostęp do najlepszych kwotowań Bid/Ask dla par walutowych. Bezpośredni odbiór danych od takich dostawców płynności czy giełd zmniejsza opóźnienie w handlu.

FP Markets zapewnia korzyści handlu CFD na rynku Forex DMA, w ramach którego klienci otrzymują ceny rynkowe w czasie rzeczywistym, pełną głębokość rynku oraz bezpośredni dostęp do kwotowań od wielu dostawców płynności. Model DMA nie tylko oferuje większą płynność, ale jest również dopasowany do Twoich interesów, a nie do interesów brokera. Jeśli masz dostęp do cen DMA w handlu CFD, Twoje zlecenie zostanie skojarzone z rynkiem bazowym (Forex), co oznacza, że broker nie może zarabiać na Twoich stratach.

Zacznij handlować kontraktami CFD w modelu DMA z FP Markets.

Zacznij handlować na rynku Forex
już dzisiaj przy spreadach od 0.0 pipsów

Who Uses
Algorithmic Trading?

W przeszłości zautomatyzowane strategie handlu Forex były powszechnie stosowane przez banki inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, fundusze wspólnego inwestowania i innych inwestorów instytucjonalnych, których zadaniem było zarządzanie środkami ich klientów oraz podnoszenie ich zwrotów z inwestycji w określonych ramach czasowych. Dzięki tym strategiom mogli oni rozłożyć realizację dużych zleceń. W rezultacie byli w stanie identyfikować okazje handlowe na rynku przed traderami detalicznymi.

Wraz z rozwojem technologii wolumen automatycznych transakcji elektronicznych na rynkach nadal będzie rósł. Duzi inwestorzy instytucjonalni inwestują miliardy dolarów w technologie handlu o niskim opóźnieniu, jakie zapewniają algorytmy. W 2016 r. ponad 80% transakcji na rynku Forex zostało zawartych z wykorzystaniem algorytmów.

Nadejście zaawansowanych platform handlowych online, takich jak MT4 i MT5, pomogło traderom detalicznym, którzy teraz mogą wdrażać te same strategie. Platformy te oferują personalizowane opcje programowania systemów automatycznych. Dostępnych jest również wiele przygotowanych wskaźników i systemów, które można kupić lub wypożyczyć online.

FP Markets zapewnia zaawansowane narzędzia do analizy technicznej i tworzenia wykresów , aby ułatwić traderom stosowanie zautomatyzowanych strategii handlowych. Platforma MT5 umożliwia traderom detalicznym budowanie i pełną personalizację własnych strategii handlu automatycznego.

Jak handel algorytmiczny jest
wykorzystywany na rynku Forex?

Handel algorytmiczny może umożliwiać traderom wdrażanie
szerokiego zakresu strategii handlu na rynku Forex.

1. Strategia podążania za trendem

Najprostszą strategią handlową, jaką można zastosować poprzez handel zautomatyzowany, jest podążanie za trendem. System podąża za trendami rynkowymi, a kiedy wskaźniki techniczne spełnią z góry określony zestaw warunków, składane są zlecenia kupna lub sprzedaży. Aktualne i wcześniejsze trendy rynkowe mogą być porównywane przez system w celu identyfikacji okazji handlowych.

2. Skalpowanie Forex lub handel o wysokiej częstotliwości

Handel o wysokiej częstotliwości (high frequency trading – HTF) zyskał ostatnio na popularności w świecie Forex. Agresywne strategie krótkoterminowe pomagają traderom wykorzystywać zmienność cen par walutowych. Generowane są sygnały kupna i sprzedaży, a transakcje są realizowane w ciągu kilku milisekund. Oprócz strategii skalpowania stosowane są także strategie arbitrażu. Traderzy mogą zawierać tysiące transakcji dziennie, co pomaga im uzyskać korzystny stosunek wygranych do przegranych.

3. Arbitraż

Arbitraż to metoda wykorzystywania różnicy cenowej pomiędzy wieloma różnymi rynkami w celu osiągnięcia zysku z różnicy w cenach rynkowych. Aby zrealizować ten cel na rynku Forex, traderzy muszą czasem inwestować w duże pozycje, ponieważ różnice cenowe na walutach są wyrażone w mikropipsach. Strategia arbitrażu trójkątnego obejmuje dwie pary walutowe i parę krzyżową pomiędzy nimi. To jeden ze sposobów, w jaki strategia jest stosowana poprzez handel algorytmiczny.

4. Handel na podstawie aktualnych informacji

Katalizatorem dla zmian cen na rynku Forex są publikacje ważnych informacji i danych gospodarczych oraz zmiany geopolityczne. Istnieją strategie handlu zautomatyzowanego oparte na aktualnych informacjach, które są podłączone do kanałów informacji. Na podstawie różnicy pomiędzy konsensusem rynkowym dotyczącym wskaźników gospodarczych a faktycznymi danymi system może generować sygnały handlowe. Ponadto, traderzy mogą dodawać wskaźniki techniczne na podstawie określonych parametrów. Dzięki temu mogą wykorzystywać nagłe odwrócenia rynku, jakie często obserwujemy po publikacji takich raportów jak US NFP (raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym).

5. Sentyment informacyjny lub sentyment rynkowy

Dane dotyczące sentymentu informacyjnego i sentymentu rynkowego są od dawna wykorzystywane przez fundusze hedgingowe do opracowywania złożonych algorytmów służących do zawierania transakcji. Z pomocą potężnych technologii, takich jak AI (sztuczna inteligencja) i NLP (przetwarzanie języka naturalnego) systemy mogą przesiewać miliony artykułów informacyjnych, komentarzy w mediach społecznościowych, artykułów z opiniami oraz raportów analityków w celu identyfikowania i przewidywania sentymentu rynkowego. Szczyty i dołki rynkowe mogą być przewidywane z wykorzystaniem pozycjonowania komercyjnego i niekomercyjnego.

6. Strategie powrotu do średniej

Strategia powrotu do średniej opiera się na założeniu, że ceny walut ostatecznie powracają do swoich średnich wartości. Jednym ze sposobów stosowania tej strategii jest „handel parami”, w ramach którego traderzy próbują wykorzystać spready pomiędzy dwoma skorelowanymi parami walutowymi. Wskaźniki techniczne, takie jak RSI, przepływy pieniężne i wstęgi Bollingera, mogą być pomocne w identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania, co może pomóc traderom w otwieraniu i zamykaniu transakcji powrotu do średniej. Algorytmiczne strategie handlowe oparte na powrocie do średniej zazwyczaj obliczają średnie ceny aktywów poprzez dane historyczne, a następnie transakcje są zawierane na podstawie aktualnych cen powracających do ceny średniej w niedalekiej przyszłości.

7. Strategie zleceń uwalnianych etapowo (iceberg order)

Ta strategia, zazwyczaj wykorzystywana przez dużych inwestorów instytucjonalnych, dzieli pojedyncze duże zlecenia na wiele mniejszych zleceń z limitem. Mniejsze pozycje Forex są realizowane poprzez różne systemy, aby uniknąć nagłego wpływu wahań cen walut.

Jak traderzy detaliczni mogą rozpocząć
handel algorytmiczny?

Szczegółowa wiedza to pierwszy krok do wdrożenia handlu algorytmicznego. Na początek traderzy muszą dobrze rozumieć rynek walut. Obejmuje to wiedzę na temat par walutowych, czynników, które wpływają na ich ceny, korelacji pomiędzy parami walutowymi, pojęć takich jak spread, pips, dźwignia finansowa itd.

Strategie handlowe

Istnieje kilka rodzajów strategii, jakie traderzy Forex mogą stosować poprzez handel algorytmiczny. Wybierając strategię, trader musi uwzględnić swoje cele długoterminowe, profil zysk/ryzyko, doświadczenie handlowe i strategie zarządzania ryzykiem. Popularne strategie wykorzystywane w handlu algorytmicznym obejmują:

 • Strategie statystyczne

 • Arbitraż

 • Strategie hedgingowe

 • Strategie oparte na sentymencie

 • Strategie impetu

Zarządzanie ryzykiem

Zanim przejdziesz na algo-handel, należy uwzględnić szereg czynników, takich jak:

 • Sprawdź, czy handel algorytmiczny jest dozwolony w jurysdykcji regulacyjnej, w której handlujesz.

 • Dostępność, skalowalność i stabilność platformy handlowej.

 • Możliwości w zakresie testów wstecznych.

 • Jakość danych historycznych dostępnych do testowania strategii.

Umiejętności programistyczne

Nie trzeba być ekspertem z zakresu programowania, aby stworzyć kod algorytmicznej strategii handlowej. Platforma MT4 oferuje zintegrowane środowisko programistyczne MQL4, które umożliwia traderom tworzenie własnych robotów handlowych (algo-strategii) lub wskaźników technicznych o dowolnym stopniu złożoności. To język przyjazny dla programistów, charakteryzujący się dużą funkcjonalnością i elastycznością.

Wbudowany MetaEditor posiada również debugger, a po jego zastosowaniu aplikacja jest automatycznie przenoszona do Testera Strategii w celu optymalizacji i testowania. Rynek MQL4 Marketplace może być wykorzystywany do pozyskiwania wielu gotowych aplikacji algorytmicznych dostępnych do wypożyczenia lub zakupu.

Otwórz konto na FP Markets, aby uzyskać dostęp do rynku MetaTrader i społeczności MQL4.

Handel z wykorzystaniem strategii automatycznych

Istnieją 3 popularne sposoby wykorzystywania automatycznych systemów handlowych na rynku Forex:

1.

Korzystanie z systemu stworzonego przez eksperta: Początkujący mogą zacząć od wypożyczenia aplikacji lub nabycia ich online. Twórcy muszą przedstawić szczegółowy opis tego, jak działa dana strategia, czy służy do handlu w trendach czy zakresach, stosunku zysk/ryzyko, zakresu czasowego strategii (długoterminowy czy krótkoterminowy) oraz wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem. Problem z takimi systemami polega na tym, że traderzy muszą powierzyć swój ciężko zarobiony kapitał systemowi stworzonemu przez osobę trzecią.

2.

Dostosowanie gotowego systemu do celów tradera: Wielu traderów może rozważyć zmodyfikowanie systemu, tak aby odpowiadał on ich strategiom. Przykładowo, jeśli nie zgadzają się z parametrami poziomu wejścia lub poziomami Stop/Limit, mogą je spersonalizować. Mogą także rozważyć włączenie określonych wskaźników technicznych.

3.

Napisanie algorytmu od zera: Bardzo doświadczeni traderzy mogą tworzyć takie systemy od zera. Może to wymagać wielu zasobów i czasu, ale jeśli system okaże się skuteczny, koszty jego stworzenia zostaną zrównoważone zyskami handlowymi. Ponadto, MQL4 i MQL5 Marketplace umożliwia traderom oferowanie ich skutecznych systemów do wypożyczenia lub sprzedaży.

Co to jest handel czarnej skrzynki
na rynku Forex?

Gałęzią aplikacji do handlu algorytmicznego są „czarne skrzynki” lub „kwanty”. W swej istocie czarne skrzynki to strategie handlowe przekonwertowane na komputerowy język kodowania, które są następnie włączane do oprogramowania handlowego. Jednakże są to technologie autorskie opracowywane przez duże instytucje. Zawiłe linie kodu programistycznego stworzone przez programistów i koderów mogą być chronione prawami autorskimi. Ponadto, firmy stosują technologie, takie jak analityka big data, aby zapewnić swoim klientom niezrównane systemy handlowe, które zapewniają im przewagę nad innymi systemami.

Strategie czarnej skrzynki mają te same funkcje co inne automatyczne systemy handlowe:

 • Znajdowanie okazji handlowych i dostarczenie sygnałów handlowych

 • Automatyczne realizowanie strategii handlowych

 • Zarządzanie ryzykiem poprzez ustawienia wielkości pozycji, strategie hedgingowe

 • i optymalizację portfela

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do
handlu algorytmicznego?

Zarówno MetaTrader 4, jak i MetaTrader 5, oferują szeroki zakres funkcjonalności
służących do tworzenia i wdrażania strategii handlowych na rynku Forex.

1. MetaTrader 4 (MT4)

Platforma MT4, która została stworzona przede wszystkim do handlu na rynku Forex, oferuje najlepsze narzędzia na rynku. Jest także bardziej odpowiednia dla początkujących. Strategie mogą być testowane wstecznie z wykorzystaniem 30 wskaźników technicznych i 9 ram czasowych. Na MQL4 znajdziesz ponad 1700 robotów handlowych dostępnych do wypożyczenia lub zakupu. Te roboty handlowe są również znane jako Expert Advisors (EA) i mogą realizować strategie w imieniu tradera.

Ponadto, język programowania MQL4 jest jednym z najbardziej uniwersalnych języków dla programistów służącym do tworzenia własnych strategii handlu automatycznego. Traderzy mogą zdecydować się na zamieszczenie takich systemów w „Bazie Kodu”, z której mogą być pobierane przez innych traderów, lub sprzedaż ich na rynku.

2. MetaTrader 5 (MT5)

MT5 to platforma do handlu wieloma różnymi aktywami umożliwiająca automatyczny handel na rynku Forex, a także na innych rynkach, takich jak surowce, indeksy i inne instrumenty. Nie można powiedzieć, że jest udoskonaloną wersją MT4, ponieważ obie platformy mają swoje własne zalety i bazę użytkowników. MT5 jest bardziej odpowiednia dla doświadczonych traderów, którzy mogą korzystać z zaawansowanego testera strategii. Ulepszony tester strategii oferuje kilka trybów testowania, tak aby spełnić wymagania traderów w zakresie optymalnego stosunku prędkości lub jakości.

Analizę ułatwiają testy wizualne oraz graficzna prezentacja wyników. MQL5 Marketplace oferuje także ponad 2500 gotowych aplikacji algorytmicznych do wypożyczenia lub zakupu. Oprócz tworzenia własnych robotów handlowych w zintegrowanym środowisku programistycznym MQL5, traderzy mogą kopiować strategie odnoszących sukcesy traderów za pomocą setek darmowych i odpłatnych „Sygnałów handlowych” dostępnych w „Showcase” MQL5.

FP Markets umożliwia traderom na wszystkich poziomach prowadzenie handlu algorytmicznego na rynku Forex na swoich platformach MT4i MT5. Najpopularniejsze platformy handlowe na świecie oferują korzyści w postaci najwęższych surowych spreadów, najszybszej realizacji zleceń, zaawansowanych narzędzi do analizy technicznej oraz ponad 10 tys. instrumentów finansowych do wyboru.

Wybierz platformę w zależności od Twoich preferencji i dodaj strategie handlu algorytmicznego, aby wznieść doświadczenie handlu na wyższy poziom.

Jakie czynniki należy uwzględnić, wybierając oprogramowanie do
automatycznego handlu na rynku Forex?

Najlepsze platformy oferują takie funkcje jak:

1. Dostęp do wielu różnych instrumentów: Chociaż MT4 jest odpowiednia do handlu na rynku Forex, MT5 obsługuje także inne rynki. Wybierz brokera, który umożliwia handel wieloma parami walutowymi.

2. Elastyczny i standardowy język programowania: Zarówno MQL4, jak i MQL5, są znane z elastyczności i przyjazności dla programisty. MQL4 jest podobny do C, C++, PHP i VBScript. Jeśli nie masz umiejętności programistycznych, możesz kupić lub wypożyczyć aplikacje od społeczności MQL4.

3. Zaawansowana analiza techniczna: Aby tworzyć potężne strategie, potrzebujesz dostępu do zaawansowanych wskaźników technicznych i narzędzi do tworzenia wykresów. Zapewnia to elastyczność w zakresie stylów handlu i strategii handlowych.

4. Dostępność na wielu urządzeniach: Platformy handlowe muszą być obsługiwane przez wiele urządzeń i systemów operacyjnych, takich jak iOS, Android i Windows, tak abyś miał dostęp do swojego konta i pozycji w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu.

5. Funkcjonalny interfejs: Łatwy do zrozumienia interfejs umożliwi Ci szybkie zrozumienie systemu i szybsze wprowadzanie ręcznych zmian.

6. Szczegółowa historia danych cenowych do testów wstecznych: Upewnij się, że Twoja platforma posiada szczegółowe historie cen, które można testować wstecznie w różnych ramach czasowych. Umożliwi Ci to optymalizowanie Twoich strategii handlowych.

7. VPS Forex: Przestoje wynikające z problemów z systemami operacyjnymi lub serwerami internetowymi mogą obniżać efektywność automatycznych systemów handlowych. Dzięki prywatnym wirtualnym serwerom (VPS) Forex nie będziesz musiał martwić się o opóźnienia lub przerwy w zasilaniu. Pozwoli to Twoim systemom Expert Advisors (EA) na nieprzerwaną pracę 24/7, co zminimalizuje poślizg i poprawi doświadczenie handlu.

Hosting VPS dla MT4 i MT5 FP Markets korzysta z sieci Equinix NY4 w Nowym Jorku, aby zmaksymalizować dostępność dla traderów aktywnych i algorytmicznych. Nowoczesna technologia zapewnia możliwość błyskawicznej realizacji transakcji, a traderzy nie muszą się martwić o problemy z łączem szerokopasmowym i brakiem zasilania.

Zacznij handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020