Giờ Giao dịch cho Ngày lễ

Holiday
Giờ Giao dịch

Public Holiday
Giờ Giao dịch

Forex trading hours are impacted by public holidays and other events. The alternate trading hours vary across global financial markets due to the fact that some countries have additional public holidays. This includes events such as Australia Day, ANZAC Day, Good Friday, Easter Monday and Boxing Day.

Trading of specific instruments across ForexCFD are impacted as a result. Traders should be aware that trading day hours may vary on MetaTrader 4/5. Please check the tables below which will be regularly updated in advance of any upcoming holidays.

Holiday Hours

(GMT +2)

CÔNG CỤ 25/11/2021 - Thanksgiving day 26/11/2021 - Thanksgiving day (day after)
US30 Close 20:00 Close 20:15
US500 Close 20:00 Close 20:15
US100 Close 20:00 Close 20:15
JP225 Close 20:00 Close 20:15
XAG/EUR Close 19:45 Close 20:30
XAG/USD Close 19:45 Close 20:30
XAU/AUD Close 19:45 Close 20:30
XAU/EUR Close 19:45 Close 20:30
XAU/USD Close 19:45 Close 20:30
XPD/USD Close 19:45 Close 20:30
XPT/USD Close 19:45 Close 20:30
XBRUSD Close 19:45 Close 20:30
XTIUSD Close 19:45 Close 20:30
XNG/USD Close 19:45 Close 20:30
US Stocks Đóng cửa Close 20:00
USDX Close 20:00 Close 20:15
VIX Close 18:30 Close 18:30
WTI Close 20:00 Close 20:45
Coffee Đóng cửa Bình thường

Caution: Spreads can be
significantly wider during holiday periods.

Contract Rollover

Biểu tượng Tháng này Tháng sau Ngày Chuyển hạn
WTI Jan-2022 Feb-22 18th Dec 21 (17th of Dec 21'EOD)
USDX Dec-2021 Mar-22 10th Dec 21 (9th of Dec 21'EOD)
VIX Dec-2021 Jan-22 17th Dec 21 (16th of Dec 21'EOD)
COFFEE Mar-2022 May-22 19th Mar 22 (18th of Mar 22'EOD)
Bắt Đầu Giao Dịch sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020Get instant Updates in Telegram