เทรดฟอเร็กซ์
วิดีโอสอนการใช้งาน
วิดีโอสอนการใช้งาน

The Benefits of Trading with FP Markets

Beginner - Course 1

Introduction to CFDs

What is Technical Analysis?

What is Fundamental Analysis in the Forex Market?

Key US Macroeconomic Indicators that Affect the Forex Market

The Foreign Exchange Market: Understand its Basic Framework

Beginner - Course 2

Currency Pairs: Learn How Currencies Function in Forex

Basic Chart Types

What is a Pip in the Forex Market?

What are Lots in Forex?

Order Types - Understand How to Enter and Exit the Market with Confidence

Beginner - Course 3

What are Bid and Ask Price Levels?

Forex Spread: What Does Spread Mean in Trading?

What is Slippage?

What is Margin and Leverage? (Part 1)

What is Margin and Leverage? (Part 2)

เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

เปิดบัญชีตอนนี้เลย

bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

เมื่อคุณได้รับอีเมล์ แสดงถึงว่าคุณได้ยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และ จะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets และ คุณสามารถยกเลิกการ สมัครรับได้ทุกเมื่อ.
รับอัปเดตทันทีใน Telegram