Kalendarz Ekonomiczny

Economic
Calendar
Calendar

Global Economic
Calendar For
Handel na Rynku Forex

Access all important upcoming global economic news, events and activity that impact financial markets in one place with the FP Markets economic calend

Kalendarz ekonomiczny jest niezbędnym narzędziem do planowania transakcji i przyszłych zleceń. Zawiera listę ważnych nadchodzących wydarzeń rynkowych wraz z aktywnością gospodarczą i wskaźnikami, które mogą mieć wpływ na światowe rynki finansowe, w tym: Forex. Należą do szeregu kluczowych kategorii, w tym banków centralnych, inflacji, stóp procentowych, aktywności gospodarczej i polityki. Największą zaletą Kalendarza Ekonomicznego jest to, że nadchodzące wiadomości i wydarzenia są dostępne w czasie rzeczywistym na jednej stronie zawierającej szczegółowe informacje, wykresy i opisy.

Jak Korzystać
z Kalendarza Ekonomicznego?

Ważne jest, aby rozróżnić działalność mikroekonomiczną i makroekonomiczną. Niektóre wiadomości mogą mieć wpływ na konkretne miasto, takie jak Tokio w Japonii lub Dallas w Stanach Zjednoczonych. W innych okolicznościach kraj taki jak Niemcy może skorzystać lub zmagać się z trudnościami przez wiadomości gospodarcze bardziej niż jego sąsiedzi. Idąc dalej, ogłoszenie EBC prawdopodobnie będzie miało większy wpływ na rynki strefy euro niż na rynki krajów afrykańskich.

Obserwuj wiodący indeks gospodarczy lub szereg indeksów złożonych, takich jak zbieżny indeks głównych gospodarek. Wykorzystaj dostępne informacje, aby ocenić nastroje gospodarcze i poziomy zmienności instrumentów, którymi handlujesz.

Kalendarz Ekonomiczny
Kategorie

Aukcje Obligacji

Przepływ kapitału może znacząco zmienić kursy walut. Aukcja weksli 3-miesięcznych i aukcja weksli 6-miesięcznych należą do najczęściej obserwowanych stawek oprocentowania. Publikowane są również dane dotyczące długoterminowych stóp oprocentowania, takich jak aukcje obligacji 10-letnich i 30-letnich.

Przepływy Kapitału

Odnoszą się do przepływu środków do i z określonej waluty. Ceny dotyczące importu, eksportu i salda handlowe są uwzględnione w Kalendarzu Ekonomicznym. Dane mogą być publikowane w ujęciu miesiąc do miesiąca (m/m), kwartał do kwartału (kw/k) lub rok do roku (r/r).

Banki Centralne

Wymienione są wszystkie oświadczenia wydane przez banki centralne. W Australii obejmuje to deklaracje stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii (RBA). Dokładnie monitorowane są komunikaty Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Banku Japonii (BOJ), Banku Kanady (BOC), Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Konsumpcja

Zawiera ważne informacje rynkowe takie jak kredyty konsumenckie, sprzedaż detaliczna, kredyty bankowe i wydatki gospodarstw domowych. Do analizy zaufania konsumentów wykorzystuje się szeroki zakres danych. Indeks zaufania konsumentów (CCI) służy do pomiaru nastrojów konsumentów, przy czym wszystkie główne kraje publikują dane co miesiąc.

Economic Activity

Includes a wide range of data used to measure key areas of a country's economy. In this category you will find Gross Domestic Product (GDP) and economic indicators such as Markit Manufacturing PMI - an index used to measure economic trends in the manufacturing and service sectors. Figures relating to Durable Goods Orders can also cause bulls and bears for currencies such as the USD.

Energy

Towary play a crucial part in the industrial production process. This is why the supply and cost of crude oil stocks and natural gas are heavily scrutinised. The EIA stockpiles report is one of the most important pieces of information in the energy sector.

Holidays

Public holidays vary throughout the globe and it is essential to make special note of them as particular markets do not open on these days. This includes Labor Day in the United States and Bank Holidays in the United Kingdom. It is also important to note the change in times with many countries having daylight savings. This is why times are listed in GMT.

Housing Market

This category includes a range of data including building permits, new home sales, home prices, housing starts, mortgage applications and construction spending.

Inflation

Is one of the most important economic indicators to central banks and forex traders alike. The Consumer Price Index (CPI) measures the pricing pressures in an economy. It is referenced in all critical reports such as monetary policy reports and will either strengthen or weaken a currency against its rivals.

Interest Rates

One of the biggest factors in determining the perceived value of a currency, whether it be the USD, GBP, EUR, AUD, JPY or NZD. Interest rate decisions or announcements have an impact on a wide range of categories and indicators including forex, stock markets and business confidence.

Labour Market

To many, their personal income is simply a number. To financial markets, the data reflects a sign of strength or weakness in an economy. Figures on unemployment rates, jobless claims and Employment Cost Index (ECI) among others, can influence currency markets and foreign exchange rates. The Producer Price Index (PPI) is another piece of important economic data.

Politics

Foreign relations play a pivotal part in the economy which is why political news and events are very relevant. Elections, summits and national budgets are closely looked at by investors as they may impact legislation and monetary policies.

Handel z FP Markets

bullet Dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Mapa strony | © FP Markets 2020Get instant Updates in Telegram