Αυτοματοποιημένες συναλλαγές Forex

Τι είναι οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές;

Οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό υπολογιστή που βοηθάει στην συναλλακτική συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να περιορίζεται στον εντοπισμό συναλλακτικών ευκαιριών και στην παροχή ειδοποιήσεων που μπορεί να καθορίζουν πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συγκεκριμένη ενέργεια. Σε άλλες περιπτώσεις, η λειτουργία της αυτοματοποιημένης συναλλαγής μπορεί να είναι η αυτοματοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό συναλλαγών χρησιμοποιεί τις παραμέτρους της στρατηγικής συναλλαγών για τον εντοπισμό συναλλακτικών ευκαιριών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εκτελεί συναλλαγές στην πλατφόρμα συναλλαγών και παρέχει μια ειδοποίηση που θα περιγράφει τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η αυτοματοποιημένη συναλλαγή είναι αρκετά δημοφιλής σε σχέση με τη συναλλαγή forex & και τη συναλλαγή CFD.Οι πλατφόρμες MetaTrader 4 και MetaTrader 5 είναι δύο από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν τις αλγοριθμικές συναλλαγές και είναι κατάλληλες για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών.

Για λόγους σαφήνειας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αυτοματοποιημένη συναλλαγή μπορεί να περιγραφεί με διάφορους όρους, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων εμπειρογνωμόνων (EA), Copy Trading, αλγοριθμική συναλλαγή και αλγο-συναλλαγή. Όλες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση λογισμικού.

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 

  • Διεξαγωγή ανάλυσης της αγοράς σε πραγματικό χρόνο με τη μορφή τεχνικής ανάλυσης
  • Εντοπισμός των ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς, όπως η μεταβλητότητα
  • Αποστολή ειδοποιήσεων που περιγράφουν ευκαιρίες συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων τιμών ανοίγματος και κλεισίματος
  • Λήψη αποφάσεων συναλλαγών
  • Ζωντανή συναλλαγή με τη μορφή εκτέλεσης συναλλαγών
  • Εφαρμογή στρατηγικών για την διαχείριση κινδύνου, όπως το stop-loss με βάση ένα σύνολο κανόνων
  • Ανάπτυξη συναλλακτικών αλγορίθμων με βάση ιστορικά δεδομένα και προηγούμενες επιδόσεις μέσω backtesting

 

Οι traders μπορούν να ορίσουν προ-προγραμματισμένες οδηγίες που σχετίζονται με ορισμένες μεταβλητές όπως ο χρόνος, η τιμή, ο όγκος και τα επίπεδα stop-loss. Αυτές οι οδηγίες βασίζονται στις στρατηγικές συναλλαγών που περιγράφονται στο σχέδιο συναλλαγών τους. Οι αλγόριθμοι ακολουθούν αυτή τη στρατηγική, ανοίγοντας και κλείνοντας θέσεις για λογαριασμό του trader. Το πρόγραμμα θα το κάνει αυτό μόνο όταν οι συνθήκες της αγοράς ικανοποιούν τις προγραμματισμένες παραμέτρους.

Πως λειτουργούν οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές forex

Οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές Forex έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν το ψυχολογικό στοιχείο της χειροκίνητης συναλλαγής. Δεν είναι ασυνήθιστο τόσο για τους νέους όσο και για τους έμπειρους Traders να αποκλίνουν από τα σχέδια συναλλαγών τους. Ως αποτέλεσμα, τα ρομπότ συναλλαγών θα εξετάσουν τις παραμέτρους συναλλαγών που έχουν οριστεί από έναν trader και θα διεξάγουν ανάλυση της αγοράς για τον εντοπισμό ευκαιριών.

Οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές θα επεξεργαστούν στη συνέχεια έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς δείκτες και οποιεσδήποτε στρατηγικές ημερήσιας συναλλαγής που έχουν ενσωματωθεί στη γλώσσα προγραμματισμού. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Δείκτες τάσης: Κινητοί μέσοι όροι, Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), και άλλα
  • Ταλαντευόμενοι δείκτες: Κινητός μέσος όρος Σύγκλισης Απόκλισης (MACD), και άλλα
  • Δείκτες όγκου: On Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow, και άλλα.

Το πλεονέκτημα της συναλλαγής με μια προηγμένη πλατφόρμα συναλλαγών, όπως η MetaTrader 4 ή η MetaTrader 5, είναι ότι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ενσωματωμένων τεχνικών δεικτών και εργαλείων. Αυτά είναι προσβάσιμα σε όλες τους τύπους λογαριασμών συμπεριλαμβάνομένων Demo & Live λογαριασμών.

Ποια ειναι τα πλεονεκτήματα των αυτοματοποιημένων συναλλαγών;

Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την παρακολούθηση των αγορών από ένα πρόγραμμα υπολογιστή και τον εντοπισμό συναλλακτικών ευκαιριών. Περιλαμβάνουν:

Αδιάκοπη Συναλλαγή

Ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένου του forex, έχει διευρυμένο ωράριο συνναλαγών. Σε αντίθεση με άλλα χρηματιστήρια, όπως το χρηματιστήριο, το forex μπορεί να συναλλάσεται 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό συναλλαγών χρησιμοποιεί ένα ειδικό Εικονικό Ιδιωτικό Διακομιστή (VPS) με σκοπό να δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία συναλλαγών που του επιτρέπει να εκτελεί συναλλαγές οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Αποδοτικός Χρόνος

Αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των αυτοματοποιημένων συναλλαγών. Όχι μόνο η διαδικασία συναλλαγών είναι αυτοματοποιημένη, αλλά το λογισμικό μπορεί επίσης να εφαρμόζει κανόνες συναλλαγών σε ιστορικά δεδομένα της αγοράς για την αποτελεσματική διεξαγωγή backtesting. Επιπλέον, αφού οριστούν οι παράμετροι και εφαρμοστεί ένα σχέδιο συναλλαγών, ο trader δεν χρειάζεται να διεξάγει συνεχώς ανάλυση της αγοράς.

Copy Trading

Είναι ένας επαναστατικός τρόπος επένδυσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Περιλαμβάνει την αυτόματη αντιγραφή των συναλλαγών που εκτελούνται από επιτυχημένους επενδυτές. Δεν χρειάζεται να είστε εξειδικευμένος προγραμματιστής ή για να δημιουργήσετε μια στρατηγική Copy Trading σας επιτρέπει να αντιγράψετε τους traders της επιλογής σας με ένα μόνο κλικ.

Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου

Ένα άλλο πλεονέκτημα της αυτοματοποιημένης συναλλαγής είναι ότι επιτρέπει στους traders να τρέχουν ταυτόχρονα πολλούς λογαριασμούς και στρατηγικές. Ένα προφίλ συναλλαγών μπορεί να επικεντρώνεται στη συναλλαγή forex, ενώ μια άλλη στρατηγική μπορεί να συναλλάσει αποκλειστικά μετοχές και κρυπτονομίσματα. Με περισσότερα από 10,000+ προιόντα συναλλαγών στην FP Markets, οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σας.

Οι traders θα πρέπει να σημειώσουν ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές έχει αυξήσει ταυτόχρονοα και την ευκαιρία για απάτες. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να συμβεί κάτι τέτοιο, προτιμήστε τους αδειοδοτημένους brokers, όπως την FP Markets, η οποία παρέχει μια ασφαλή και προστατευμένη εμπειρία συναλλαγών.

Εντοπισμός συναλλακτικών ευκαιριών

Η διεξαγωγή τεχνικής ανάλυσης μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να αναλύσει τα δεδομένα. Το λογισμικό του υπολογιστή όχι μόνο εντοπίζει ευκαιρίες συναλλαγών, αλλά το API του επιτρέπει επίσης να επικοινωνεί με την πλατφόρμα και να εκτελεί συναλλαγές χωρίς σφάλματα.

Αυξημένη ακρίβεια

Με τη χειροκίνητη συναλλαγή, υπάρχει πάντα η πιθανότητα σφάλματος. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το μέγεθος της θέσης, το ζεύγος νομισμάτων ή την τιμή εκτέλεσης. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό και να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία. Με την αλγοριθμική συναλλαγή, οι traders μπορούν να αποφύγουν τις παγίδες του ανθρώπινου λάθους.

Ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών

Με την βοήθεια των αυτοματοποιημένων συναλλαγών θα προσδιοριστούν τα βέλτιστα σημεία εισόδου και εξόδου. Αυτό θα λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα ρευστότητας και τη μεταβλητότητα της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται αποτελεσματικά ότι τα χρηματιστηριακά έξοδα διατηρούνται στο ελάχιστο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία.

Ποιες πλατφόρμες μπορείς να χρησιμοποιήσεις
στις αυτοματοποιημένες συναλλαγές;

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα συναλλαγών που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Αυτό συμβαίνει με ολόκληρη τη MetaQuotes, η οποία περιλαμβάνει δύο από τις πιο δημοφιλείς και τεχνολογικά προηγμένες πλατφόρμες συναλλαγών στον κόσμο.

Αυτές οι πλατφόρμες διαθέτουν έναν μεγάλο κατάλογο χαρακτηριστικών που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για να παρέχουν τις βέλτιστες συνθήκες συναλλαγών. Περιλαμβάνει:

Προσαρμόσιμη διεπαφή, συμπεριλαμβανομένων των
χρωμάτων των τεχνικών δεικτών


Συναλλαγές με ένα κλικ


MarketWatch


Ζωντανή ροή τιμών σε Live & Demo λογαριασμούς καθώς και κρυπτογράφηση 128 bit για ασφαλείς συναλλαγές

Expert Advisors (EAs)


Προσαρμόσιμες ειδοποιήσεις


Πρόσβαση στην αγορά MetaTrader και στην κοινότητα MQL4


Συμβατή με συσκευές iOS, Android & Mac

Δεν αρκεί για μια πλατφόρμα να έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Μια άλλη απαίτηση για βέλτιστες αυτοματοποιημένες συναλλαγές είναι η παρουσία εξελιγμένων συστημάτων για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας. Η σχέση της FP Markets με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζει βαθιά ρευστότητα, τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας των τιμών, χαμηλά spreads και εξαιρετικά γρήγορη εκτέλεση για να εξασφαλίζεται έστω και η ελάχιστη ολίσθηση.

Όλα τα παραπάνω είναι μερικοί από τους λόγους ια τους οποίους η FP Markets έχει γίνει η επιλογή των traders που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών.

Συναλλαγές Forex, Δείκτες, Εμπορεύματα, Μετοχές & Κρυπτονομίσματα στην

FP Markets της FP Markets

0.0

Εξαιρετικά χαμηλά spreads
από 0,0 Pips

67+

Μέσα Συναλλαγών

$100

Μόνο $100
αρχική κατάθεση

500:1

Μόχλευση
έως και 500:1

Παραδείγματα Αυτοματοποιημένων Συναλλαγών

Ιστορικά, το μεγαλύτερο μέρος των αυτοματοποιημένων συναλλαγών πραγματοποιούνταν από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες και αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Ο αυξανόμενος αριθμός μεμονωμένων traders που επενδύουν στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές έχει επεκτείνει τη ζήτηση για αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Οι traders δεν χρειάζεται πλέον να δημιουργούν τις δικές τους αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών και μπορούν αντ' αυτού να χρησιμοποιούν λογισμικό που έχει δημιουργηθεί και δοκιμαστεί από επαγγελματίες traders.

Περιλαμβάνουν:

Εξειδικευμένους σύμβουλους

Υπάρχουν χιλιάδες αυτοματοποιημένες συναλλαγές διαθέσιμες στην αγορά MQL4, οι οποίες είναι διαθέσιμες για αγορά ή ενοικίαση. Μόλις εγκατασταθούν, συνδέονται αυτόματα με τον λογαριασμό συναλλαγών σας στην FP Markets και μπορούν να εκτελούν στρατηγικές για εσάς.

Myfxbook AutoTrade

Μέσω του AutoTrade, οι πελάτες της FP Markets μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνικές αντιγραφής συναλλαγών χρησιμοποιώντας μια υπερσύγχρονη υπηρεσία. Εμφανίζονται μόνο τα καλύτερα συστήματα, ενώ οι traders έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν και να αφαιρούν εύκολα συστήματα AutoTrade ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τη συναλλακτική τους δραστηριότητα.

Αγορά MQL5

Η MetaTrader 5 είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη συναλλαγή σε forex, μετοχές, μέταλλα, εμπορεύματα, δείκτες και κρυπτονομίσματα. Η αγορά διαθέτει χιλιάδες έτοιμες αλγοριθμικές εφαρμογές, αλλά επιτρέπει επίσης στους traders να αναπτύξουν τις δικές τους αυτοματοποιημένες συναλλαγές.

Copy Trading

Επιτρέπει στους traders να βρίσκουν, να ακολουθούν και να αντιγράφουν αυτόματα επιτυχημένους traders. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε τη δική σας στρατηγική συναλλαγών ή να διεξάγετε έρευνα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η αντιγραφή συναλλαγών αφαιρεί πολλές από τις πολυπλοκότητες και είναι ιδανική για άπειρους traders. Η συναλλαγή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν χρειάζεται να λάβετε καμία απόφαση. Το σύστημα FP Markets Copy Trading κατατάσσει τους traders με βάση την κερδοφορία τους, χρησιμοποιώντας διάφορες χρονικές περιόδους. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για τους νέους traders να μάθουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Πως υλοποιούνται οι Αυτοματοποιημένες Συναλλαγές;

Η γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών και η πρόσβαση σε τιμές σε πραγματικό χρόνο είναι απαραίτητες όταν χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για την κατανόηση των πιο συνηθισμένων στρατηγικών συναλλαγών που χρησιμοποιούνται. Ορισμένα από τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και στρατηγικές περιλαμβάνουν:

Στρατηγικές Αυτοματοποιημένων Συναλλαγών

Auto-Hedging: Αυτές οι στρατηγικές συναλλαγών αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο. Πολλοί traders επιλέγουν να συμμετέχουν στην αυτοματοποιημένη επανεξισορρόπηση χαρτοφυλακίων για να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο της αγοράς, τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο μεταβλητότητας.


Στατιστικές στρατηγικές: Με βάση την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει ευκαιρίες συναλλαγών και μακροπρόθεσμες τάσεις. Τα δεδομένα της αγοράς του παρελθόντος αναλύονται και προτιμώνται έναντι των δεδομένων της τρέχουσας αγοράς.


Κλιμάκωση: Πρόκειται για μια μέθοδο εκμετάλλευσης της διαφοράς των τιμών μεταξύ πολλαπλών αγορών, προκειμένου να κερδίσετε από τη διαφορά στις τιμές της αγοράς. Καθώς τα ζεύγη νομισμάτων αντιπροσωπεύονται σε pips, η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει το άνοιγμα σημαντικά μεγάλων θέσεων. Αυτό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι υπάρχει εγγυημένη απόδοση.


Κλίμα της αγοράς: Αυτή η στρατηγική εξετάζει τη δυναμική των αγορών και ακολουθεί τις τάσεις. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό συναλλαγών θα εντοπίσει τα σημεία εισόδου και εξόδου, εκτελώντας τις συναλλαγές αναλόγως. Μάθετε περισσότερα για στρατηγικές αλγοριθμικών συναλλαγών σε Forex


Χαρακτηριστικά Αυτοματοποιημένων Συναλλαγών

Γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών: Αυτό είναι κρίσιμο όταν χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών, καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία. Οι scalpers του Forex χρησιμοποιούν συχνά στρατηγικές συναλλαγών υψηλής συχνότητας για την είσοδο και την έξοδο από πολλαπλές θέσεις σε μια ημέρα. Με τις σταδιακές μεταβολές των τιμών σε ένα ζεύγος νομισμάτων να είναι σε pips, κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου κάνει τη διαφορά όσον αφορά την εκτέλεση των συναλλαγών. Η FP Markets διαθέτει ειδικούς διακομιστές για να ανταποκρίνεται σε αυτό και έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία για την εκτέλεση των συναλλαγών.


ECN Pricing: Το Ηλεκτρονικό μας Δίκτυο Επικοινωνίας (ECN Pricing) μας επιτρέπει να μεταδίδουμε τις τιμές απευθείας από τους παρόχους ρευστότητας. Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε βαθιά ρευστότητα, η οποία μεταφράζεται σε πολύ ανταγωνιστικά spreads. Η FP Markets συναλλάσεται τακτικά τα σημαντικότερα ζεύγη νομισμάτων από μόλις 0,0 pips.


Εικονικός ιδιωτικός διακομιστής: Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για διακομιστές που καταρρέουν ή για προβλήματα με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Συνεργαζόμαστε με την Liquidity Connect για να παρέχουμε μια εξατομικευμένη λύση εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης για τους πελάτες μας, η οποία εξασφαλίζει γρήγορη εκτέλεση και ελάχιστη ολίσθηση. Οι εικονικοί ιδιωτικοί διακομιστές μας χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής που διασφαλίζει ότι οι εκτελέσεις των συναλλαγών γίνονται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.


Start Trading
in Minutes

bullet Πρόσβαση σε 10.000+ χρηματοοικονομικά μέσα
bullet Συναλλαγές ανοίγματος και κλεισίματος
bullet Ειδήσεις & Οικονομικό Ημερολόγιο
bullet Επισκόπηση αγορών
bullet Εργαλεία συναλλαγών

Δίνοντας το email σας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της FP Markets και λαμβάνετε μελλοντικό υλικό μάρκετινγκ από την FP Markets. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
Source - cache | Page ID - 18367

Get instant Updates in Telegram