Ομόλογα CFDs

MENU

Τι είναι η διαπραγμάτευση ομολόγων;

Το ομόλογο είναι ένα εξωχρηματιστηριακό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) και χρηματοπιστωτικό μέσο σταθερού εισοδήματος που εκδίδεται από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις (IOU) ως χρεόγραφα (ομόλογα κουπονιού και ομόλογα μηδενικού κουπονιού) για μια χρονική περίοδο κυρίως για την αποπληρωμή άλλων χρεών και για σκοπούς χρηματοδότησης λειτουργιών μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών στη δευτερογενή αγορά.

Η συναλλαγή ομολόγων είναι όταν οι επενδυτές και οι έμποροι ομολόγων (δανειστές) επιτρέπεται να αγοράζουν ή να πωλούν εταιρικά ομόλογα και κρατικά ομόλογα (εκδότες ομολόγων) στην αγορά ομολόγων (αγορά δημόσιου χρέους). Ο εκδότης (δανειολήπτης) πρέπει να επιστρέψει την τιμή του ομολόγου (ονομαστική αξία), το επιτόκιο και μια σταθερή ή μεταβλητή πληρωμή τόκων (μέρισμα) στους ομολογιούχους κατά την ημερομηνία λήξης του ομολόγου. Οι επενδυτές θεωρούν την επένδυση σε ομόλογα ως μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.

Τύποι αγορών ομολόγων:

Πώς λειτουργεί η συναλλαγή ομολόγων;


Γιατί να κάνετε συναλλαγές ομολόγων CFDs ;

Η μεταβλητότητα είναι χαμηλότερη στις αγορές ομολόγων από ότι στις αγορές μετοχών και σε άλλες αγορές, επειδή τα ομόλογα παρέχουν μια προβλέψιμη ροή εισοδήματος - το κουπόνι του ομολόγου - ως τίτλοι σταθερού εισοδήματος. Ωστόσο, τα ομόλογα με χαμηλότερα κουπόνια είναι πιο ευμετάβλητα από τα ομόλογα με υψηλότερα κουπόνια.

Οι περισσότεροι επενδυτές τείνουν να συναλλάσσονται με ομόλογα ως μια αποτελεσματική στρατηγική διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, επωφελούμενοι από τις μειωμένες διακυμάνσεις, τη ρευστότητα και τους κινδύνους των αγορών ομολόγων, δεδομένης της χαμηλής μεταβλητότητας της διαπραγμάτευσης των ομολόγων, των γνωστών στοιχείων ενός μεμονωμένου ομολόγου και των σταθερών πληρωμών τοκομεριδίων. Για να επιτύχουν σωστή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, οι επενδυτές συχνά διατηρούν τα CFDs ομολόγων τους μέχρι τη λήξη τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τα κεφάλαια και τα πιθανά κέρδη τους, δεδομένου ότι το αρχικό ποσό που επενδύθηκε στη διαπραγμάτευση ομολόγων θα επιστραφεί από τον εκδότη του ομολόγου.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι πάντα παρόντες κατά τις συναλλαγές, ανεξάρτητα από τον τύπο της επένδυσης. Οι τιμές των ομολόγων μπορεί να είναι επηρεαστούν αρνητικά όταν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις εκδίδουν νέα ομόλογα ή διακινδυνεύουν γεγονότα αθέτησης πληρωμών. Οι traders μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη συναλλαγή ομολόγων για να μαζέψουν τις αποδόσεις των ομολόγων με τη συναλλαγή της μεταβλητότητας (spread bettin στρατηγική) ή να εκμεταλλευτούν κάθε πιθανή αύξηση της τιμής των ομολόγων από μια πιστωτική αναβάθμιση. Τα CFDs ομολόγων προσφέρουν σtους traders τη δυνατότητα να μεταπωλούν ομόλογα όταν τα επιτόκια αυξάνονται χωρίς να χρειάζεται να τα κρατήσουν μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Ένα παράδειγμα συναλλαγής CFD ομολόγων

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές CFDs, όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι το US10YR, γνωστό ως "US 10yr T-Note" Ας υποθέσουμε ότι το US10YR διαπραγματεύεται σε BID 130,62 ASK 131,76.

us10-year-ask-price

Αποφασίζετε να αγοράσετε 100 συμβόλαια US10YR επειδή πιστεύετε ότι η τιμή της US10YR θα αυξηθεί στο μέλλον. Το ποσοστό περιθωρίου κέρδους σας είναι 1%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταθέσετε το 1% της συνολικής αξίας της θέσης στο λογαριασμό περιθωρίου σας.

Την επόμενη ώρα, αν η τιμή του ομολόγου κινηθεί προς 132,3/133,2, έχετε μια κερδοφόρα συναλλαγή. Θα μπορούσατε να κλείσετε τη θέση σας πουλώντας στην τρέχουσα τιμή (bid) του US10YR, η οποία είναι 132,3.

Πλεονεκτήματα της
συναλλαγής CFDs ομολόγων

- Ασφάλεια σταθερού εισοδήματος

- Ασφαλέστερη επένδυση σε σύγκριση με άλλους
τύπους συναλλαγών

- Λιγότερη τεχνική ανάλυση

- Αρχική επένδυση που επιστρέφεται στον κάτοχο ομολόγων
από τον εκδότη

- Δυνατότητα μεταπώλησης CFD ομολόγου πριν από την
ημερομηνία λήξης του ομολόγου

- Αποτελεσματική στρατηγική διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου

- Μακροπρόθεσμη επένδυση

Bonds Spreads

Symbol Product   Standard A/c
    Min Avg
GILT UK Long Gilt 0 0.07
US10YR US 10yr T-Note 0 0.08

Συναλλαγή ομολόγων - Συχνές ερωτήσεις

Τα συμβόλαια επί διαφοράς στη συναλλαγή ομολόγων (Bond CFD) επιτρέπουν στους επενδυτές να συναλλάσσονται επί της τιμής του τίτλου σταθερού εισοδήματος - που εκδίδεται από κυβερνήσεις, εταιρείες και άλλους οργανισμούς ως υποχρέωση χρέους - χωρίς να αγοράζουν το πραγματικό υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Τα CFD ομολόγων διατίθενται στους traders μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών στη δευτερογενή αγορά και χρησιμοποιούνται κυρίως ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και στρατηγικές spread betting. Τα CFD ομολόγων προσφέρουν στους traders τη δυνατότητα μεταπώλησης ομολόγων όταν τα επιτόκια αυξάνονται, χωρίς να χρειάζεται να τα κρατήσουν μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Ξεκινήστε τη διαπραγμάτευση
σε λίγα λεπτά

bullet Πρόσβαση σε 10.000+ χρηματοοικονομικά μέσα
bullet Συναλλαγές ανοίγματος και κλεισίματος
bullet Ειδήσεις & Οικονομικό Ημερολόγιο
bullet Επισκόπηση αγορών
bullet Εργαλεία συναλλαγών

Δίνοντας το email σας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της FP Markets και λαμβάνετε μελλοντικό υλικό μάρκετινγκ από την FP Markets. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
Source - database | Page ID - 1418

Get instant Updates in Telegram