Webinar Series: Introduction to Forex Trading

Webinar Series: Introduction to Forex Trading, FP Markets

Introduction to Forex Trading on MetaTrader 4

Register Now!

Episode 1

Thur 19th Nov

7:00pm (AEST)

Market Structure & Dow Theory

View

Episode 2

Thur 26th Nov

7:00pm (AEST)

Price Patterns & Trading Breakout

View

Episode 3

Thur 3rd Dec

7:00pm (AEST)

Indicators & How To Use Them

View

Episode 4

Thur 10th Dec

7:00pm (AEST)

Quản lý Rủi ro

View

Episode 5

Thur 17th Dec

7:00pm (AEST)

Bringing It Together - Start Trading

View

Webinars: Introduction to Forex Trading

Do you consider yourself a new or inexperienced trader?

Eager to start trading but don’t know how?

Would you like to expand your knowledge on technical analysis?

Are you looking to take your trading to the next level?

If you answered yes to any of the above, register now for our upcoming webinar series. With five episodes in as many weeks, it is a great way to learn about the keys to success in forex trading, and how to apply them in a real-time trading environment.

If you don’t already have one, register for a MetaTrader 4 demo account and be prepared to expand you knowledge on Forex  Trading.

Open Demo Account

 

Episode 1: Market structure and Dow Theory

 • Basic trend analysis – Dow Theory
 • Multiple timeframe analysis
 • Identifying secondary consolidations

 

Episode 2: Price Patterns & Trading Breakout

 • Simple price pattern trade setups, 6 bar count
 • 3 Bar breakout pattern
 • Pivot points
 • Outside and inside price bars

 

Episode 3: Indicators & How To Use Them

 • Using momentum indicators RSI, MACD and Stochastic to trigger entry points
 • Why Bollinger bands can indicate new price trends
 • Understanding price divergence as a trading tool

 

Episode 4: Risk Management

 • Importance of risk management
 • Stop loss methods
 • Position sizing
 • Simple risk v’s return method

 

Episode 5: Bringing It Together – Start Trading

 • Recap, current market structure
 • Building a trading plan
 • Trading psychology or just no trading plan
 • Answers to FAQ’s
 • Bắt đầu Giao dịch

 

Bắt đầu Giao dịch

 


Disclaimer:
Thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích làm tư vấn chung. Nó không xét đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bạn. FP Markets đã nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin vào ngày công bố. FP Markets không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào cho tài liệu. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, FP Markets và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả do sơ suất) từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong hoặc bỏ qua từ tài liệu này. Các tính năng của các sản phẩm từ FP Markets bao gồm phí và lệ phí áp dụng được nêu trong Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm sẵn có từ website của FP Markets, www.fpmarkets.com and should be considered before deciding to deal in those products. Derivatives can be risky; losses can exceed your initial payment. FP Markets recommends that you seek independent advice. First Prudential Markets Pty Ltd trading as FP Markets ABN 16 112 600 281, Australian Financial Services License Number 286354.

Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Bắt đầu
Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay


Webinar Series: Introduction to Forex Trading, FP Markets Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
Webinar Series: Introduction to Forex Trading, FP Markets Tự động mở & đóng vị thế
Webinar Series: Introduction to Forex Trading, FP Markets Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
Webinar Series: Introduction to Forex Trading, FP Markets Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
Webinar Series: Introduction to Forex Trading, FP Markets Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.