US Elections Webinar Series Episode 3: Trading Election Day and Post-Election

US Elections Webinar Series Episode 3: Trading Election Day and Post-Election, FP Markets

With election day less than two weeks away, the focus of our next webinar will be on Trading Election Day and Post-Election.

FP Markets analyst Evan Lucas will focus on how markets could react to:

  • Contested election – No clear result
  • ‘Blue Wave’
  • Red Juggernaut
  • Purple Pieces (House, Senate, Congress with different holders)

Catch up on Episodes 1 & 2, don’t forget to Register for Episode 3, and have your questions ready to be answered.

US Elections 2020
Webinar Series

Register and attend

Episode 1

Tue 29th Sep

7:00pm (AEST)

Market History & 1st Debate

View

Episode 2

Tue 13th Oct

7:00pm (AEST)

Electoral College and Swing States

View

Episode 3

Tue 20th Oct

7:00pm (AEST)

Trading Election Day and Post-Election

View

Episode 4

Mon 2nd Nov

7:00pm (AEST)

Election Day Trading Plan

View

Episode 5

Wed 11th Nov

7:00pm (AEST)

Election Results & Future Impact

Register

For news, webinars, articles and analysis, visit our dedicated US Elections 2020 Page.

Disclaimer:

Thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích làm tư vấn chung. Nó không xét đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bạn. FP Markets đã nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin vào ngày công bố. FP Markets không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào cho tài liệu. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, FP Markets và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả do sơ suất) từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong hoặc bỏ qua từ tài liệu này. Các tính năng của các sản phẩm từ FP Markets bao gồm phí và lệ phí áp dụng được nêu trong Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm sẵn có từ website của FP Markets, www.fpmarkets.com and should be considered before deciding to deal in those products. Derivatives can be risky; losses can exceed your initial payment. FP Markets recommends that you seek independent advice. First Prudential Markets Pty Ltd trading as FP Markets ABN 16 112 600 281, Australian Financial Services License Number 286354.

Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Bắt đầu
Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay


US Elections Webinar Series Episode 3: Trading Election Day and Post-Election, FP Markets Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
US Elections Webinar Series Episode 3: Trading Election Day and Post-Election, FP Markets Tự động mở & đóng vị thế
US Elections Webinar Series Episode 3: Trading Election Day and Post-Election, FP Markets Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
US Elections Webinar Series Episode 3: Trading Election Day and Post-Election, FP Markets Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
US Elections Webinar Series Episode 3: Trading Election Day and Post-Election, FP Markets Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.