Webinar: ‘Brexit – The Countdown’

Webinar: ‘Brexit – The Countdown’, FP Markets

Webinar: Brexit – The Countdown

Brexit is back and so is the volatility!

We are now into the final month of what has been a 4 year saga and many questions remain unanswered.

With higher volatility levels that expected surrounding Forex and the GBP, FP Markets will guide you through the key issues and how they may impact trading leading into the December 31 deadline.

In the upcoming webinar, FP Markets analyst Evan Lucas will provide detailed commentary on the following:

Brexit – The Countdown

  • What are the issues?
  • What happens when politicians and lawyers meet?
  • Free trade agreement (FTA) negotiations
  • December Summit
  • Forex, volatility and the GBP

Don’t forget to Register Now.

Bắt đầu Giao dịch


Disclaimer:
Thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích làm tư vấn chung. Nó không xét đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bạn. FP Markets đã nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin vào ngày công bố. FP Markets không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào cho tài liệu. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, FP Markets và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả do sơ suất) từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong hoặc bỏ qua từ tài liệu này. Các tính năng của các sản phẩm từ FP Markets bao gồm phí và lệ phí áp dụng được nêu trong Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm sẵn có từ website của FP Markets, www.fpmarkets.com and should be considered before deciding to deal in those products. Derivatives can be risky; losses can exceed your initial payment. FP Markets recommends that you seek independent advice. First Prudential Markets Pty Ltd trading as FP Markets ABN 16 112 600 281, Australian Financial Services License Number 286354.

Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Bắt đầu
Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay


Webinar: ‘Brexit – The Countdown’, FP Markets Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
Webinar: ‘Brexit – The Countdown’, FP Markets Tự động mở & đóng vị thế
Webinar: ‘Brexit – The Countdown’, FP Markets Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
Webinar: ‘Brexit – The Countdown’, FP Markets Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
Webinar: ‘Brexit – The Countdown’, FP Markets Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.