Margin Call ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

การเรียกมาร์จิ้นเพิ่ม (Margin call) ซึ่งเป็นคำที่มักต้องประสบกับเรื่องน่ากลัวนี้ มาพร้อมความหมายที่หนักหน่วงในการเทรดฟอเร็กซ์

การเรียกมาร์จิ้นเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อบัญชีเทรดไม่มีมาร์จิ้นคงเหลือ (free margin) อีกต่อไป โดยเป็นคำร้องขอจากโบรกเกอร์ให้นำเงินมาร์จิ้นมาวางเพิ่มจนถึงระดับมาร์จิ้นเริ่มต้น (initial margin level) หรือที่เรียกว่า มาร์จิ้นที่ต้องฝาก (deposit margin) เพื่อเปิดสถานะที่มีอยู่ต่อไปได้

การเทรดด้วยมาร์จิ้นนั้นมีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่นเดียวกับมีความเสี่ยงเพิ่มเติมบางประการ ซึ่งรวมถึงการเรียกมาร์จิ้นเพิ่มด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกมาร์จิ้นเพิ่ม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์จะต้องรู้วิธีกำหนดมาร์จิ้นและเลเวอเรจ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มักเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยครั้ง

การทำความเข้าใจกับภาษาเฉพาะทาง

 

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

รูป 1.A

การทำความเข้าใจคำศัพท์ช่วยให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์สามารถจำแนกสถานะการเทรดต่างๆ และสื่อสารกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ได้

ยอดคงเหลือในบัญชีฟอเร็กซ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.A คือ ยอดคงเหลือที่ต่ำกว่า £100,000 เล็กน้อย สถานะ Long ขนาดเล็กแบบเรียลไทม์ที่เปิดอยู่คือ คู่เงิน GBP/USD ที่ราคา 1.28743 ขนาด 10,000 หน่วย

ยอดสุทธิของบัญชีนั้นต่ำกว่ายอดคงเหลือในบัญชีเนื่องจากการเทรดสถานะดังกล่าวมียอดขาดทุนสะสมเล็กน้อย ยอดสุทธิของบัญชีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจนกว่าจะปิดการเทรด แม้ว่ายอดคงเหลือจะยังคงอยู่ที่ £99,827.96 ในระหว่างการเทรด แต่ยอดคงเหลือดังกล่าวจะสะท้อนถึงผลต่างของสถานะเมื่อการเทรดทั้งหมดได้รับการชำระราคา

มาร์จิ้นของฟอเร็กซ์ หรือมาร์จิ้นเริ่มต้น/ที่ใช้ คือ £10 และเป็นจำนวนเงินที่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จัดสรรไว้สำหรับเปิดสถานะ สิ่งนี้จะไม่ผันผวนในระหว่างการเทรดและจะแสดงเป็น 0 (และจะถูกคืนไปยังยอดคงเหลือในบัญชี) เมื่อสถานะได้รับการชำระราคา มาร์จิ้นคงเหลือ (หรือที่เรียกว่า มาร์จิ้นที่ใช้งานได้หรือมาร์จิ้นที่ใช้ได้) ปัจจุบันอยู่ที่ £99,817.87 ซึ่งเป็นจำนวนยอดสุทธิของบัญชีที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อรักษาสถานะที่เปิดอยู่ (มาร์จิ้นเริ่มต้น) และเป็นจำนวนเงินที่สามารถใช้เปิดสถานะเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังเป็นมูลค่าที่สถานะปัจจุบันสามารถเคลื่อนไหวตรงข้ามกับคุณก่อนที่บัญชีจะถูกเรียกมาร์จิ้นเพิ่มได้อีกด้วย

ตราบใดที่ระดับยอดสุทธิยังคงสูงกว่ามาร์จิ้น บัญชีก็จะไม่ถูกเรียกมาร์จิ้นเพิ่ม

มาร์จิ้นและเลอเวอเรจในฟอเร็กซ์

 

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

มาร์จิ้นและเลเวอเรจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งสองอย่างต่างจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

มาร์จิ้นถูกใช้ในตลาดการเงินหลายแห่ง ฟังก์ชันการเทรดด้วยมาร์จิ้นในตลาดตราสารทุนจะแตกต่างจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) การซื้อหุ้นด้วยมาร์จิ้นเป็นการกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์ของคุณ ในขณะที่มาร์จิ้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงิน ไม่มีการซื้อหรือขาย มีเพียงการแลกเปลี่ยนข้อตกลงในการซื้อหรือขายเท่านั้น ซึ่งจะไม่เหมือนกับมาร์จิ้นในการเทรดหุ้น

มาร์จิ้นคือเงินทุนประกัน (good-faith deposit) ที่โบรกเกอร์เรียกเก็บเพื่อใช้เปิดและรักษาสถานะในตลาดฟอเร็กซ์ มีไว้เพื่อคุ้มครองแต่ละฝ่ายภายในข้อตกลง หากคุณซื้อสกุลเงินมูลค่า $100,000 ด้วยมาร์จิ้น คุณจะไม่ต้องฝากเงิน $1000 และยืมเงิน $99,000 มาซื้อ แต่ $1,000 จะใช้เพื่อรองรับการสูญเสียของคุณภายในข้อตกลงที่ระบุ

นอกเหนือจากคู่สกุลเงินที่มีเงินเยนของญี่ปุ่นแล้ว คู่สกุลเงินต่างๆ มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก คู่สกุลเงินที่มี USD ต้องมีการเคลื่อนไหวของตลาด 10,000 pip จึงจะเท่ากับ $1 ดังนั้นหากไม่มีบัญชีมาร์จิ้น โลกแห่งการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะแพงเกินไปสำหรับบรรดาเทรดเดอร์ส่วนใหญ่

เลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน ยกตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:100 หมายความว่า ทุกๆ $1 เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะได้ถึง $100 โดยทั่วไปนั้น เลเวอเรจจะอยู่ในช่วง 1:1 ไปจนถึง 1:500 ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ของคุณ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรใช้เลเวอเรจทั้งหมดที่มีอยู่ ค่อนข้างตรงกันข้ามเลยทีเดียว

  • เลเวอเรจ 1:1 หมายถึง การมีข้อกำหนดมาร์จิ้น 100% (เทียบเท่ากับการไม่มีเลเวอเรจ)
  • เลเวอเรจ 1:2 หมายถึง การมีข้อกำหนดมาร์จิ้น 50%
  • เลเวอเรจ 1:100 เท่ากับมาร์จิ้น 1%
  • 1:500 คือมาร์จิ้น 0.002%

อย่างที่คุณเห็น เลเวอเรจที่โบรกเกอร์อนุญาตให้ใช้จะเป็นตัวกำหนดมาร์จิ้นที่คุณต้องรักษาเอาไว้

นอกจากนี้เลเวอเรจยังมีความสัมพันธ์ผกผันกับมาร์จิ้นด้วย:

  • อัตราส่วนเลเวอเรจ 1:100 มีเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น 0.01 หรือ 1% (1/100)
  • อัตราส่วน 1:50 มีเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น 0.02 หรือ 2% (1/50)
  • หากข้อกำหนดมาร์จิ้นคือ 2% เลเวอเรจคือ 1:50 (1/0.02)

 

ข้อกำหนดมาร์จิ้น

หลังจากดำเนินการเทรดแล้ว เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นของบัญชีจะถูกหักไว้สำหรับแต่ละล็อตของสกุลเงินที่เทรดไป นี่คือมาร์จิ้นที่ถูกใช้ไป

หากคุณเทรด 1 ล็อตมาตรฐานของ EUR/USD โดยไม่มีมาร์จิ้น คุณจะต้องมีเงิน $100,000 ในบัญชีของคุณ แต่ด้วยข้อกำหนดมาร์จิ้น 1% (เลเวอเรจ 1:100) คุณจะต้องฝากเงินเพียง $1,000 ในบัญชีของคุณเพื่อเปิดสถานะ 100k ทั้งนี้ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโบรกเกอร์

นอกจากนี้ข้อกำหนดมาร์จิ้นไม่เพียงสามารถใช้กับเงินเท่านั้น แต่ยังใช้กับสถานะที่เปิดอยู่และมีกำไรได้อีกด้วย

 

การคำนวณมาร์จิ้น

หน่วยที่เทรด * ราคาตลาดปัจจุบัน * มาร์จิ้น

  • 100,000 * 1.20 (ราคาตลาด GBP/USD) * 0.01 (เลเวอเรจ 1:100) = $1,200

$1,200 ในกรณีนี้ คือมาร์จิ้น สมมติว่าบัญชี $10,000 มาร์จิ้นคงเหลือ คือ £8,800

  • 100,000 * 1.30 (EUR/USD) * 0.002 (เลเวอเรจ 1:500) = $260

$260 เป็นต้นทุนมาร์จิ้นในการเทรดล็อตมาตรฐาน 1 ล็อตที่ราคาเทรด 1.30 ทำให้เทรดเดอร์มีมาร์จิ้นคงเหลือ $9,740 (ขนาดบัญชี $10,000)

ข้างต้นสมมติว่าเป็นบัญชีที่ใช้สกุลเงิน USD หากสกุลเงินฐานเหมือนกับสกุลเงินของบัญชี ก็เพียงแค่คูณหน่วยที่เทรดตามข้อกำหนดมาร์จิ้น

 

เริ่มต้ นเทรด

ข้อปฏิเสธการรับผิด:
ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำทั่วไปเท่านั้น ซึ่งไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการเฉพาะของคุณ FP Markets ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่ FP Markets ไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับรองใดๆ ต่อเนื้อหานี้ ตัวอย่างที่มีอยู่ในเนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต FP Market และพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) จากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในหรือละเว้นในเนื้อหานี้ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของ FP Markets รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บมีการระบุไว้ในคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Disclosure Statements) ที่มีอยู่ใน www.fpmarkets.com เว็บไซต์ของ FP Market และควรพิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูง การขาดทุนอาจสูงกว่าการชำระเงินเริ่มแรกของคุณ FP Markets แนะนำให้คุณหาคำแนะนำที่เป็นอิสระ First Prudential Markets Pty Ltd มีการเทรดในฐานะ FP Markets ABN 16 112 600 281 โดยมีใบอนุญาต Australian Financial Services License หมายเลข 286354

Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


เริ่มต้น
เทรด
ได้ในไม่กี่นาที

เปิดบัญชีตอนนี้เลย


What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

โดยการให้อีเมลของคุณ คุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ