Strategie, z którymi odniesiesz sukces w krótkoterminowym handlu CFD

Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych form inwestowania opartych na aktywach, handel CFD mieści w sobie różne cele, plany i wskaźniki zysk/ryzyko.

Jednakże, CFD to rynek oparty na instrumentach pochodnych – kupujesz i sprzedajesz kontrakty pomiędzy sobą a dostawcą CFD.

 

Co to są kontrakty CFD?

Kupno akcji na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) obejmuje złożenie u maklera wniosku wskazującego spółkę i liczbę akcji. W ten sposób kupujesz udział w aktywach i zyskach spółki – stajesz się jej współwłaścicielem.

Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets

Z kolei kontrakt CFD, czyli kontrakt na różnice kursowe, jest finansowym instrumentem pochodnym umożliwiającym uczestnikom rynku spekulowanie na zwyżkowych lub spadkowych ruchach na rynku bez nabywania instrumentu bazowego na własność.

Handel CFD obejmuje kupno/sprzedaż kontraktów, na mocy których zapłacisz/otrzymasz różnicę pomiędzy ceną zawarcia a ceną likwidacji. W tym przypadku instrument nigdy nie przechodzi z rąk do rąk.

Kontrakty CFD są także produktami lewarowanymi. Pozwala to zwiększyć ekspozycję na rynek, po wpłacie procentowej części pełnej wartości nominalnej instrumentu finansowego.

Brokerzy CFD dostarczają klientom szeroki zakres produktów CFD, w tym CFD na akcje, CFD na indeksy, CFD na pary walutowe, CFD na surowce, CFD na kryptowaluty i wiele innych.

 

Handel krótkoterminowy

Celem krótkoterminowej strategii handlowej jest wykorzystanie niewielkich ruchów ceny na rynku. W zależności od stosowanej strategii handlowej, pozycja krótkoterminowa może trwać od kilku minut (w niektórych przypadkach nawet sekund) do kilku dni. Z kolei celem handlu długoterminowego, zwanego także handlem pozycyjnym, jest wykorzystywanie trendów długoterminowych, trwających od miesiąca do kilku miesięcy, a nawet lat.

Niezależnie od tego, czy kierujesz się długo- czy krótkoterminowym planem handlowym, zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowym komponentem skutecznego handlu.

Zasadniczo, można wyróżnić trzy style handlu krótkoterminowego stosowane do handlu CFD: skalpowanie, day trading i, zdaniem niektórych, swing trading.

 

Skalpowanie

Skalpowanie obejmuje zawieranie wielu transakcji podczas jednej sesji handlowej z krótkoterminowym nastawieniem dziennym. Celem skalpowania jest częsta realizacja niewielkich zysków z niewielkich ruchów ceny. Wyjście z transakcji często następuje krótko po tym, gdy stanie się ona zyskowna.

Wiele transakcji jest składanych w ciągu jednego dnia handlowego / jednej sesji handlowej, a sygnały ku temu pochodzą głównie z analizy technicznej. Jednakże, nadal warto śledzić kalendarz ekonomiczny, ponieważ publikacje nowych danych mogą mieć dramatyczny wpływ na transakcję skalpową.

Popularną metodą skalpowania rynków jest wykorzystywanie kombinacji średnich kroczących i oscylatora stochastycznego na wykresie 5-minutowym, co można zastosować do większości głównych par walutowych. Obejmuje to zastosowanie wykładniczej średniej kroczącej (EMA) dla 200 okresów i oscylatora stochastycznego ze standardowymi ustawieniami. Wybór EMA dla 200 okresów ma na celu stwierdzenie, czy na rynku istnieje trend. Kiedy cena rynkowa jest niższa niż wartość EMA, traderzy szukają pozycji krótkiej (sprzedaży), i vice versa.

Traderzy szukają stochastycznego sygnału wykupienia, kiedy cena schodzi poniżej EMA. Oznacza to potencjalną okazję na sprzedaż. Jak pokazano na rysunku 1.A dotyczącym ropy Crude WTI, wskaźnik stochastyczny sygnalizuje kilka okazji do zajęcia pozycji krótkiej. Jednakże, warto zwrócić uwagę, że większość traderów adaptuje tę metodę do swojego podejścia handlowego, zazwyczaj łącząc ją z innymi wskaźnikami technicznymi uzasadniającymi zajęcie pozycji.

Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets

RYSUNEK 1.A

 

Day Trading

Day trading zazwyczaj obejmuje likwidowanie pozycji przed zamknięciem handlu. Jednakże, niektórzy utrzymują pozycje przez noc, jeśli warunki rynkowe są korzystne.

Podobnie jak w przypadku skalpowania, day traderzy przy podejmowaniu decyzji transakcyjnych kierują się analizą techniczną, uwzględniając również harmonogram publikacji danych w ciągu dnia.

Chociaż zależy to od tradera, ramy czasowe wybierane do strategii day trading najczęściej są wyższe niż w przypadku skalpowania. Niektórzy skłaniają się ku 15-minutowym ramom czasowym, inni preferują ramy 30-minutowe i 1-godzinne.

Chociaż liczba strategii day tradingowych jest niezliczona, w ujęciu długoterminowym sprawdzają się proste metody oparte na akcji cenowej.

Rysunek 1.B, 15-minutowy wykres dla ropy Crude WTI, ilustruje prostą strategię opartą na linii trendu, z potencjalnymi okazjami transakcyjnymi oznaczonymi za pomocą zielonych strzałek. Zwracamy uwagę, że kiedy linia trendu zostanie skonsumowana, często oferuje wsparcie/opór przy ponownym testowaniu (taki przykład pokazuje nam centralna zielona strzałka).

Oczywiście traderzy mogą nadać temu wagę, stosując dodatkowe narzędzia techniczne, takie jak obszar wsparcia/oporu, formacja świecy japońskiej czy narzędzia Fibonacciego. Jednak pamiętaj, że to proste techniki handlowe generują zwroty. Złożoność zasadniczo zaciemnia obraz i prowadzi do tego, co określamy mianem paraliżu analitycznego.

Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets

RYSUNEK 1.B

 

Swing Trading

Swing trading koncentruje się na wykorzystywaniu krótkoterminowych wychyleń ceny. Trader stosujący tę technikę próbuje uchwycić ruchy ceny pomiędzy zdefiniowanymi szczytami i dołkami.

Pozycje w handlu swing trading zazwyczaj pozostają aktywne przez kilka dni do kilku tygodni. Różnicą pomiędzy swing trading a day trading jest czas i, zdaniem niektórych, podejście. Swing traderzy zazwyczaj skłaniają się ku 1-godzinnym lub wyższym ramom czasowym; traderzy w tej kategorii mogą także włączać analizę fundamentalną do swojego podejścia do handlu.

Podążanie za trendem to popularny styl swing tradingu, którego celem jest uchwycenie części trendu.

Rysunek 1.C prezentuje 4-godzinny wykres dla ropy Crude WTI, który oferuje kilka korzystnych transakcji swingowych (zielone strzałki). Zasadniczo, traderzy kupują (zajmują pozycję długą) przy spadku na poziomach Fibonacciego (popularnością cieszy się zniesienie Fibonacciego na poziomie 61,8%) i składają ochronne zlecenia Stop Loss poniżej wcześniejszego dołka. Aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie, niektórzy traderzy poszukują także struktur opartych na konwergencji akcji cenowej.

Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets

RYSUNEK 1.C

 

Styl handlu

Istnieje kilka metod wchodzenia w interakcję z rynkiem.

Chociaż handel krótkoterminowy sam w sobie jest stylem handlu, dzieli się na podkategorie, takie jak skalpowanie, day trading i swing trading.

Jesteś traderem, który preferuje wejście na rynek na kilka minut do godziny, a następnie wyjście z niego, i ma tylko 1-2 godziny czasu ekranowego dziennie? W takim przypadku dobrą opcją może być skalpowanie. Z kolei trader, który być może woli utrzymać pozycję przez noc i celować w wychylenia ceny, może preferować podejście oparte na swing tradingu.

Ważne, abyś zdecydował, jaki styl handlu pasuje do Twojej osobowości, zanim zaangażujesz się w pełni. Skuteczni traderzy CFD wiedzą, do której kategorii należą, i potrafią to wykorzystać.

ROZPOCZNIJ HANDEL

 

OSTRZEŻENIE:
Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie uwzględniają one celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb. FP Markets dołożył wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na dzień publikacji. FP Markets nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do materiału. Przykłady zawarte w tym materiale mają wyłącznie charakter ilustracyjny. W zakresie dozwolonym przez prawo FP Markets i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób (w tym na skutek zaniedbania) z lub w związku z jakimikolwiek informacjami zawartymi lub pominiętymi w niniejszym materiale. Cechy produktów FP Markets, w tym obowiązujące opłaty i obciążenia, zostały przedstawione w Oświadczeniu w sprawie ujawniania informacji o produktach dostępnym na stronie internetowej FP Markets, www.fpmarkets.com,i powinny zostać uwzględnione przed podjęciem decyzji o zajmowaniu się tymi produktami. Instrumenty pochodne mogą być obarczone wysokim ryzykiem; straty mogą przewyższać początkowy depozyt. FP Markets zaleca zasięgnięcie niezależnej porady. First Prudential Markets Pty Ltd działający pod nazwą FP Markets ABN 16 112 600 281, Numer Australian Financial Services License (AFSL) 286354.

 • Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets
  • Articles
  • Views
  AUTHOR

  FP Markets

  FP Markets is an Australian regulated broker established in 2005 offering access to Derivatives across Forex, Indices, Commodities, Stocks & kryptowaluty on consistently tighter spreads in unparalleled trading conditions. FP Markets combines state-of-the-art technology with a huge selection of financial instruments to create a genuine broker destination for all types of traders.

  PROFILE
Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Rozpocznij
handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz


Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets Automatyczne otwieraj i zamykaj pozycje
Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets Aktualności i kalendarz ekonomiczny
Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets Wskaźniki techniczne i wykresy
Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail zgadzasz się na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie przyszłych materiałów marketingowych od FP Markets. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.