Popraw swoją analizę: zrozum podstawy akcji cenowej

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

Głównym wyzwaniem dla nowych traderów jest przeciążenie informacjami.

Początkujący często dławią wykresy wskaźnikami technicznymi, poszukując świętego Grala strategii handlowych.

Jednakże, akcja cenowa proponuje czystszą alternatywę. Niektórzy traderzy nazywają to „nagim handlem”.

Podstawy

Wszystkie rynki finansowe generują dane, które można obserwować na wykresach cenowych. Ten ruch to akcja cenowa, zbiorcze decyzje handlowe uczestników rynku.

Aby przewidzieć przyszły ruch ceny, kluczowe znaczenie ma nauka odczytywania struktury cenowej.

Rysunek 1.A przedstawia wykres świecowy dla pary GBP/JPY w 1-godzinnych ramach czasowych.

Na podstawie kolorów świec:

 • Zielona świeca oznacza tonację byczą, ruch w górę.
 • Czerwona świeca oznacza tonację niedźwiedzią, ruch w dół.

Zwróć uwagę, że możesz dostosować kolory świec do osobistych preferencji poprzez ustawienia platformy handlowej.

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

(RYSUNEK 1.A)

Oprócz koloru świecy, trzeba zrozumieć także jej układ.

Zasadniczo, świece przedstawiają pięć kluczowych punktów (patrz rysunek 1.B).

Szczyt świecy oznacza najwyższy punkt, na jakim zawierano transakcje na rynku w cyklu życia świecy. Cykl życia świecy zależy od wybranych ram czasowych. Może to być dzień, godzina albo minuta. Dołek oznacza najniższy punkt, na jakim zawierano transakcje na rynku w cyklu życia świecy.

Szczyty i dołki są również zwane cieniami lub knotami (w przypadku szczytów) i ogonami (w przypadku dołków). Długość cienia świecy jest istotna, ponieważ ujawnia dane, jakie wystąpiły poza korpusem świecy.

Otwarcie to poziom cenowy, na jakim świeca zaczęła się formować, podczas gdy zamknięcie to cena, po której rynek zamknął handel w danym okresie. Przykładowo, świeca otwiera się na poziomie 1,2500 na dziennym wykresie i zamyka na poziomie 1,2530 24 godziny później, co stanowi cenę zamknięcia.

Korpus świecy lub korpus rzeczywisty ilustruje sentyment rynkowy (kierunek) w danym okresie. To zakres pomiędzy punktem ceny otwarcia a punktem ceny zamknięcia.

Zasadniczo, świece bycze i niedźwiedzie wykazują te same właściwości. Jednakże, kluczowe różnice pomiędzy nimi to kolor świecy oraz ceny otwarcia i zamknięcia – są one odwrócone.

Traderzy śledzący akcję cenową identyfikują formacje świecowe według struktury świecy – wzorce te pomagają im w prognozowaniu przyszłych ruchów ceny. Do popularnych formacji należą pinezka (młot lub spadająca gwiazda) i formacja objęcia.

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

(RYSUNEK 1.B)

Struktura rynku

Cena porusza się podobnie do przypływów i odpływów na ocenie, poprzez swoje szczyty i dołki (zwane także punktami Swing High i Swing Low). To struktura rynku.

Analiza szczytów i dołków może być najprostszym sposobem na identyfikację trendu rynkowego. Na początku traderzy najczęściej koncentrują się na punktach skrajnych, ignorując wewnętrzny ruch z dziennych (krótkoterminowych) ram czasowych.

Rysunek 1.C przedstawia 1-godzinny wykres dla party GBP/JPY, na którym widzimy wyraźne szczyty i dołki.

Widzimy, że od 17 maja do początku czerwca ruch ceny formuje wyższe szczyty i dołki (wyższe szczyty i wyższe dołki), kształtując trend zwyżkowy. Po osiągnięciu punktu szczytowego następuje seria niższych szczytów i dołków (niższych szczytów i niższych dołków), to początek trendu spadkowego.

Na rysunku 1.D widzimy, żeprzełamanie trendu w dół nastąpiło 11 czerwca (niebieskie strzałki). Akcja cenowa przebiła dołek uformowany przed osiągnięciem punktu szczytowego w trendzie zwyżkowym, sygnalizując potencjalny trend spadkowy.

Jednakże, w strukturze cenowej dla krótszych ram czasowych widzimy, że przełamanie trendu można było zauważyć wcześniej.

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

(RYSUNEK 1.C)

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

(RYS. 1.D)

Rodzaje wykresów

Trzy główne wykresy wykorzystywane przez traderów detalicznych to: wykres świecowy, z którym pracowaliśmy powyżej, wykres słupkowy i wykres liniowy.

Uważa się, że wykresy świecowe stosowano w Japonii już w połowie XVII wieku. Do dziś wykresy świecowe pozostają jedną z najpopularniejszych form wykresów.

Wykresy świecowe są zbudowane podobnie do wykresów słupkowych przedstawionych na rysunku 1.E. Tak jak w przypadku formacji świecowych, słupki cenowe prezentują szczyt, dołek, otwarcie i zamknięcie (często są zwane wykresami OHCL). Otwarcie świecy byczej można znaleźć za pomocą lewej linii poziomej, a jej zamknięcie za pomocą prawej linii poziomej. Świeca niedźwiedzia jest taka sama, tylko odwrócona.

Różnica pomiędzy nimi polega na prezentacji wizualnej. Korpus świecy jest wyraźny i wypełniony, dzięki czemu traderzy mogą szybko ustalić kierunek ceny, podczas gdy wykresy słupkowe prezentują korpus za pomocą linii pionowej.

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

(RYSUNEK 1.E)

Wykres liniowy (patrz rysunek 1.F) dostarcza traderom podstawowych informacji.

Kształtuje się linia ciągła, obliczana za pomocą cen zamknięcia.

Wykresy cenowe są szczególnie przydatne do prezentowania korelacji (rysunek 1.G). Innym powszechnym zastosowaniem jest pomoc w wyznaczaniu poziomów wsparcia i oporu – dane na wykresie cenowym ignorują skrajne szczyty i dołki, skutecznie filtrując akcję cenową.

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

(RYSUNEK 1.F)

Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets

(RYS. 1.G)

Podsumowanie

Handel w oparciu o akcję cenową to popularny dział analizy technicznej, obejmujący kilka różnych obszarów.

Zrozumienie podstaw akcji cenowej umożliwia traderom rozważanie wdrożenia bardziej zaawansowanych konfiguracji handlowych, obejmujących takie koncepcje, jak poziomy wsparcia i oporu, linie trendu, formacje na wykresach i narzędzia Fibonacciego.

Akcja cenowa daje także możliwość identyfikacji trendów na rynku, przełamań trendu oraz cofnięć/zniesień.

Niniejszy artykuł zaledwie dotknął powierzchni, jeśli chodzi o to, co oferuje akcja cenowa. Mamy jednak nadzieję, że początkującym traderom umożliwił podjęcie kroku w kierunku dalszego rozwoju umiejętności handlowych.

OSTRZEŻENIE: Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie uwzględniają one celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb. FP Markets dołożył wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na dzień publikacji. FP Markets nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do materiału. Przykłady zawarte w tym materiale mają wyłącznie charakter ilustracyjny. W zakresie dozwolonym przez prawo FP Markets i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób (w tym na skutek zaniedbania) z lub w związku z jakimikolwiek informacjami zawartymi lub pominiętymi w niniejszym materiale. Cechy produktów FP Markets, w tym obowiązujące opłaty i obciążenia, zostały przedstawione w Oświadczeniu w sprawie ujawniania informacji o produktach dostępnym na stronie internetowej FP Markets, www.fpmarkets.com, i powinny zostać uwzględnione przed podjęciem decyzji o zajmowaniu się tymi produktami. Instrumenty pochodne mogą być obarczone wysokim ryzykiem; straty mogą przewyższać początkowy depozyt. FP Markets zaleca zasięgnięcie niezależnej porady. First Prudential Markets Pty Ltd działający pod nazwą FP Markets ABN 16 112 600 281, Numer Australian Financial Services License (AFSL) 286354.

 • Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets
  • Articles
  • Views
  AUTHOR

  FP Markets

  FP Markets is an Australian regulated broker established in 2005 offering access to Derivatives across Forex, Indices, Commodities, Stocks & kryptowaluty on consistently tighter spreads in unparalleled trading conditions. FP Markets combines state-of-the-art technology with a huge selection of financial instruments to create a genuine broker destination for all types of traders.

  PROFILE
Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Rozpocznij
handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz


Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets Automatyczne otwieraj i zamykaj pozycje
Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets Aktualności i kalendarz ekonomiczny
Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets Wskaźniki techniczne i wykresy
Improve your Analysis: Understand the Basics of Price Action, FP Markets I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail zgadzasz się na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie przyszłych materiałów marketingowych od FP Markets. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.